Kirsten Borse Haraldsen

Bilde av Kirsten Borse Haraldsen
English version of this page
Mobiltelefon +47 90688254
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 2.et. kontordelen 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1063 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

 • Fagreferent for biovitenskap 
 • Bibliotek, litteratur og forskningsdata, åpen vitenskap

Bakgrunn

 • Førstebibliotekar ved Realfagsbiblioteket
 • Forsker og underviser ved UiO og NMBU
 • Cand. Scient. i biologi, UiO
 • Bioingeniør, Rikshospitalet

Verv og annet

Co-veileder for iGEM, UiOslo Norway (International Genetically Engineered Machine) i samarbeid med Institutt for biovitenskap ved professor Dirk Linke og post doc. Athanasios Saragliadis. iGEM er en internasjonal konkurranse i syntetisk biologi. Professor Finn-Eirik Johansen (IBV) og jeg (Realfagsbiblioteket) tok initiativ til å etablere iGEM  som et masteremne på UiO i 2014. UiO deltar hvert år med et tverrfaglig team. 

Redaksjonen for Skriftserien, UBO

Fagkomitéen for Legatet Patrick Geddes-samlingen

Patrick Geddes' samling - ansvarlig

Konferansekomitéen for Biokonferansen

Styreleder og styremedlem i Norsk Biologforening (avsluttet 2015)

Publikasjoner

 • Attinger, Gisela; Austrheim, Gunhild; Cutler, Ingrid; Folkestad, Hege; Haraldsen, Kirsten Borse & Kavli, Fredrik Andersen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Literature review. I Gullbekk, Eystein; Rullestad, Tove & Torras Calvo, Maria Carme (Red.), PhD candidates and the research process. The library´s contribution. Universitetsbiblioteket i Oslo. ISSN 978-82-8037-023-5. s. 15–50.
 • Mikki, Susanne Ruth; Attinger, Gisela; Austrheim, Gunhild; Cutler, Ingrid; Folkestad, Hege & Haraldsen, Kirsten Borse [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Litteraturstudien, Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. Bibliotekets bidrag. Universitetsbiblioteket i Oslo. ISSN 978-82-8037-022-8. s. 13–49.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Karlsen, Hans Erik & Lindblad, Irene (2006). BioNøkkel: Digitale bestemmelsesnøkler i fleksibel biologiundervisning. I Koch, Susanne Anette Kjekshus (Red.), Ringer i vann. Fleksibel læring - Kvalitetsreformen i praksis. Fleksibel læring, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-997407-0-8. s. 81–92.
 • Nordal, Inger; Haraldsen, Kirsten Borse; Ergon, Åshild & Eriksen, Aud Else Berglen (1999). Copper resistance and genetic diversity in Lychnis alpina (Caryophyllaceae) populations. Folia Geobotanica. ISSN 1211-9520. 34, s. 471–481.
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Wesenberg, Jan (1993). Population genetic analyses of an amphi-atlantic species - Lychnis alpina (Caryophyllaceae). Nordic Journal of Botany (NJB). ISSN 0107-055X. 13(4), s. 377–387. doi: 10.1111/j.1756-1051.1993.tb00066.x.
 • Wesenberg, Jan & Haraldsen, Kirsten Borse (1992). Bottlenecks and long distance dispersal (abstract). Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 50(4), s. 169–176.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Ødegaard, Marianne & Nordal, Inger (1991). Variation in the amphi-atlantic plant Vahlodea atropurpurea (Poaceae). Journal of Biogeography. ISSN 0305-0270. 18(3), s. 311–320. doi: 10.2307/2845401.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haraldsen, Kirsten Borse & Sørbø, Solveig Isis (2019). Patrick Geddes' Samling.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Pedersen, Oddvar; Borgen, Liv & Nordal, Inger (2019). Rolf Y. Berg – bibliografi . Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 77(1), s. 30–34.
 • Borgen, Liv; Brochmann, Christian; Haraldsen, Kirsten Borse; Nordal, Inger & Pedersen, Oddvar (2019). Rolf Yngvar Berg 1925–2018 . Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 77(1), s. 24–30.
 • Nordal, Inger; Borgen, Liv; Haraldsen, Kirsten Borse & Pedersen, Oddvar (2019). Et «dypdykk» i et livslangt forsknings-engasjement: Rolf Y. Berg . Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 77(1), s. 35–43.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2019). Darwin finches. Utstilling i Realfagsbiblioteket. Realfagsbibliotekets bøker og finker fra studiesamlingen, Institutt for biovitenskap .
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2018). Patrick Geddes' samling ved Realfagsbiblioteket .
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2018). Biotorsdager i 2018.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2018). PhD på sporet: Systematiske søk og reviewartikler, utfordringer og muligheter.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2018). Kommunikasjon. Programkomité.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Pozer Bue, Edina; Konestabo, Heidi Sjursen & Schumacher, Trond (2018). Partners in success: The Science Library as an active agent in the education of biologists.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2018). The ecology and evolution of infectious diseases: Utstilling i biblioteket.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2017). Biotordag vår og høst 2017.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2017). Symbiose. Innledningsforedrag. Programledelse.
 • Hegna, Knut; Andreassen, Bente R.; Pedersen, Henrik Keyser; Haraldsen, Kirsten Borse & Anderson, Astrid (2017). Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo 11: Hegna, Knut: Forskningsbiblioteket – fra kortkatalog til Twitter. 45 tekster på 37 år.
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Sundsbak, Ragnhild (2017). Om Bredo Berntsens biografier 2007-2017. I: Pennen som aldri hviler. Et venneskrift til Bredo Bertsens 80-årsdag 2017. Med bibliografi for de siste ti år. Knut Heidem m. fl. (red.).
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Huurdeman, Hugo Christian; Heggø, Dan Michael Olsen & Låberg, Kyrre Traavik (2017). Symbiose: Endosymbiosis - the theory presented on a touch table. Digital presentasjon.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Westby, Trude; Akerholt, Line Nybakk & Villanger, Shelly Mercedes (2017). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2017.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Rogne, Sissel; Eskeland, Ragnhild; Kjeldstad, Torunn; Olsbye, Unni & Røyne, Anja (2017). Panelsamtale: Hva nå? DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO.
 • Turlotte, Chloè; Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Kristensen, Solveig; Rustad, Brit Heidi & Snickare, Lotta Karin [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2017). DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2016). Biotordager 2016. Foredragsserie.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2016). Sabima 20 år. Naturlige løsninger. Konferanseinnledning. .
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Westby, Trude; Akerholt, Line Nybakk & Villanger, Shelly Mercedes (2016). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2016.
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Gadmar, Tone Charlotte (2016). Ukens rumpetroll. Vanlig frosk (Rana temporaria L.). Froskelarve fra Holmendammen med tilhørende litteratur om amfibier.
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Sørbo, Solveig (2016). Still evolving – Evolution today and in the recent past. Utstilling i forbindelse med arrangementet.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Biotorsdag 2015 vår/høst: Skolelaboratoriet for biologi på Realfagsbiblioteket. Foredragsserie.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Mendels arv - i biologiens tidsalder. Innledningsforedrag. Programledelse.
 • Austrheim, Gunhild Helene; Bech, Mia; Cutler, Ingrid; Gasparini, Andrea; Haraldsen, Kirsten Borse & Kavli, Fredrik Andersen [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2015). PhD on Track – online library support for PhD students.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Mendels arv: i biologiens tidsalder. Utstilling om konferansetemaet basert på realfagsbibliotekets samlinger .
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Mendel, Darwin and the changing views on genetics. Mendels bøker, erter og eksperimenter.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse & Låberg, Kyrre Traavik (2015). Regnskog - En faglig litteraturutstilling i forbindelse med TV-aksjonen 2015.
 • Turlotte, Chloè; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine & Gadmar, Tone Charlotte (2015). Sansen for krydder.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Akerholt, Line Nybakk; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Rygel, May Hege & Villanger, Shelly Mercedes (2015). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2015.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2014). Bredo Berntsen: Død som en Dodo. Innledningsforedrag.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2014). Havet – klodens største sammenhengende økosystem. Innledningsforedrag. Programledelse.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2014). Biotorsdag: Skolelaboratorietfor biologi på Realfagsbiblioteket. Foredragsserie; 2014 .
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Gadmar, Tone Charlotte & Rygel, May Hege (2014). Ukas organisme i Realfagsbiblioteket; sommeren 2014. Ukas rumpetroll (Vanlig frosk (Rana temporaria L.). The tadpole of the week.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Akerholt, Line Nybakk; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Rygel, May Hege & Torhaug, Tor Andreas [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2014.
 • Gullbekk, Eystein; Lundmark, Anders Mattias; Attinger, Gisela; Bech, Mia; Cutler, Ingrid & Folkestad, Hege [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2014). Helping PhD-students succeed: PhD on Track.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2013). Pest og plage! Zoonoser: sykdommer som spres fra dyr til mennesker - en av de alvorlige truslene før og nå. Innledningsforedrag. Programledelse.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Rygel, May Hege; Torhaug, Tor Andreas & Rezaye-Golkar, Leyla (2013). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2013.
 • Gullbekk, Eystein & Haraldsen, Kirsten Borse (2013). On Track for Doctoral Students?
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2012). BIOFILM - Mikrobiologisk dynamitt? Innledningsforedrag.Programledelse.
 • Austrheim, Gunhild; Beck, Mia; Gullbekk, Eystein & Haraldsen, Kirsten Borse (2012). Prosjektpresentasjon – “Information Management for Knowledge Creation” Conference proceedings: Nordic journal of information http://noril.uib.no/issue/view/8literacy in higher education.
 • Gullbekk, Eystein; Haraldsen, Kirsten Borse; Skagen, Therese & Westbye, Hilde (2012). Et kunnskapsgrunnlag: funn fra studier om Ph.d. -studenter v/prosjektgruppa.
 • Rueness, Eli Knispel & Haraldsen, Kirsten Borse (2012). Kristine Bonnevie: Biolog i brytningstid . Museum for universitets- og vitenskapshistorie.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2011). Nytt lys på arv og miljø? Epigenetikk - hadde Lamarck rett? Konferanseleder.Konferanseinnledning.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2011). Nytt lys på arv og miljø? Epigenetikk - hadde Lamarck rett? Digital presentasjon .
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2011). Peter Agre: Science diplomacy - From Oslo to Pyongyang. Digital presentation.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2010). Syntetisk biologi - skrekkblandet fryd. Digital presentasjon .
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2010). Marcus de Sautoy and the public understanding of science. Digital presentasjon .
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2010). Blåmandag for biomangfoldet. Innledningsforedrag. Konferanseleder.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2010). Blåmandag for biomangfoldet. Digital presentasjon .
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2010). Bioinformatics users forum 2010. Digital presentations.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2010). Bioinformatics users forum 2010. Konferanseinnledning.
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Rasmussen, Live (2010). Om forskning og forskningsprosesser - hvordan er forskerens hverdag ved vårt fakultet?
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2009). Fra artenes opprinnelse til artenes forsvinnelse? Konferanseleder.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2009). Velkommen til Naturmangfoldåret! Lederen har ordet. Biolog. ISSN 0801-0722. s. 3–3.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2009). Vernissage! Charles Darwin. On the origin of species by means of Natural selection. 150 år siden utgivelsen. Lederen har ordet. Biolog. ISSN 0801-0722. s. 3–3.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2009). Sommerhilsen og feltsesong. Lederen har ordet. Biolog. ISSN 0801-0722. s. 3–3.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2009). Darwinåret er i full gang! Lederen har ordet . Biolog. ISSN 0801-0722. s. 3–3.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2008). Heia for skolen! Lederen har ordet. Biolog. ISSN 0801-0722. s. 2–2.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2008). Biologer gleder seg til neste år! Lederen har ordet . Biolog. ISSN 0801-0722. s. 3–3.
 • Rangnes, Kristin & Haraldsen, Kirsten Borse (2006). Reform of the quality of higher education in Norway - implications for the Library teaching (foredragsholder K. Rangnes) .
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Lindblad, Irene (2004). Kvalitetsreformen krever et studieorientert universitetsbibliotek. Bibliotekforum. ISSN 0806-4725. 3.
 • Krokene, Christin & Haraldsen, Kirsten Borse (2003). Evolusjon av gjøkens beryktede forplantningsbiologi. Biolog. ISSN 0801-0722. s. 24–25.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2002). Dewey desimalklassifikasjon (DDK): Biologi 570,580,590. 2 bind. 5. utg.(Kilde: Dewey Decimal classification. ed. 21. (1999) OCLC online computer library center, USA). Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI) .
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Krokene, Christin (2002). Nytt fra biologien: Basale angiospermers endosperm er ikke som de fleste! Biolog. ISSN 0801-0722. 20(3/4), s. 67–68.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2001). Ukens rumpetroll: Vanlig frosk (Rana temporaria L.) Ukens organisme i Biologisk bibliotek, sommer 2001 .
 • Lindblad, Irene & Haraldsen, Kirsten Borse (2001). Nytt fra biologien: ANDi - den første transgene primaten; Genetisk variasjon i mitokondriene viser vei til menneskets opprinnelse. Biolog. ISSN 0801-0722. 19(1), s. 27–27.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2001). Julens krydder.
 • Birkemoe, Tone & Haraldsen, Kirsten Borse (2000). Nytt fra biologien: Forsuring - hører det fortiden til?; Hva har nedbør om vinteren med tilvekst av balsam-edelgran og gjøre?; Angrep på mor gjør døtrene uinntagbare!; Plantenes utviklingshistorie - må omskrives? Biolog. ISSN 0801-0722. 18(1), s. 22–23.
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Birkemoe, Tone (2000). Rafflesia - botanikkens Panda. Biolog. ISSN 0801-0722. 18(1), s. 5–7.
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Johansen, Arild Eide (2000). Fagreferentens arbeidsoppgaver: Hvordan er de? Hvordan bør de være?
 • Haraldsen, Kirsten Borse (1999). Ukens organisme i Biologisk bibliotek; sommer 1999.
 • Birkemoe, Tone & Haraldsen, Kirsten Borse (1999). Nytt fra biologie I: Hva kan mer CO2 i atmosfæren bety for korallrevene?; Australopithecus gardhi: en ny brikke fra vår evolusjonaære fortid; Soppdyrkende maur bruker fungicider for å få god avling. Biolog. ISSN 0801-0722. 17(2), s. 7–7.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (1995). Population biology of Lychnis Alpina L. (Caryophyllaceae), 5 Norwegian populations.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (1992). Populasjonsgenetisk analyse av en amfi-atlantisk art I: Vahlodea atropurpurea Fr.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. juli 2010 16:01 - Sist endret 20. sep. 2022 14:36