Hilde Strømme

Bilde av Hilde Strømme
English version of this page
Telefon +47 23074422
Mobiltelefon +47 41247840
Brukernavn
Besøksadresse Rikshospitalet Medisinsk bibliotek
Postadresse Postboks 1063 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

Bakgrunn

Arbeidserfaring

 • Universitetsbibliotekar. Universitetet i Oslo, Bibliotek for medisin og realfag 2021-
 • Rådgiver. Universitetet i Oslo, Medisinsk bibliotek oktober 2018 - desember 2020
 • Seniorrådgiver. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten/Folkehelseinstituttet juni 2013 - september 2018
 • Spesialbibliotekar. Sørlandet sykehus, Medisinsk bibliotek august 2011 - mai 2013
 • Clinical librarian. Northern Territory Department of Health, Library Services (Darwin, Australia) juli 2010 - juni 2011
 • Spesialbibliotekar/nestleder. Oslo universitetssykehus, Ullevål, Medisinsk bibliotek august 1999 - juni 2010
 • Bibliotekar. Rikshospitalet, Medisinsk bibliotek og informasjonssenter august 1997 - juli 1999
 • Bibliotekar. Vest-Agder sentralsykehus, Medisinsk bibliotek september 1996 - juli 1997

Utdannelse

 • Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag. Høgskolen i Bergen 2011-2015
 • Bibliotekarutdanning. Høgskolen i Oslo 1993-1996
 • Grunnfag i nordisk, særlig norsk språk og litteratur. Universitetet i Oslo 1991-1992
Emneord: Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, Rikshospitalet

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Christensen, Veronika S; Vallersnes, Odd Martin; Skow, Marius; Strømme, Hilde & Flottorp, Signe Agnes (2022). Trial without catheter immediately or after some days when treating acute urinary retention in males: a systematic review.
 • Graverholt, Birgitte; Strømme, Hilde & Ciliska, Donna (2021). En veileder for kunnskapstranslasjon og implementering - på norsk!
 • Snibsøer, Anne Kristin; Strømme, Hilde; Ciliska, Donna & Graverholt, Birgitte (2021). En veileder for implementering - på norsk!
 • Rabbing, Lillis; Bjørkelo, Brita; Fostervold, Knut Inge; Strømme, Hilde & Lau, Bjørn (2021). Stress in the police: Measurements and psychometric properties .
 • Juvet, Lene Kristine; Brembo, Espen Andreas; Eide, Hilde; Heyn, Lena; Mellblom, Anneli & Gulbrandsen, Pål [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Communication strategies for providing information in talks with patients: A systematic review.
 • Steiro, Asbjørn; Dahm, Kristin Thuve; Strømme, Hilde & Brurberg, Kjetil Gundro (2018). Coerced medication in mental health care – what matters to patients? In: Abstracts of the 25th Cochrane Colloquium, Edinburgh, UK.
 • Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve & Strømme, Hilde (2018). Cochrane overviews of reviews: purpose and quality.
 • Strømme, Hilde (2017). Kilder til forskningsbasert kunnskap. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936.
 • Strømme, Hilde (2017). Litteratursøking i kunnskapsbasert praksis og forskning. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936.
 • Strømme, Hilde; Straumann, Gyri Synnøve Hval; Kirkehei, Ingvild; Heintz, Marita & Hafstad, Elisabet (2016). Searching for systematic reviews: Can Epistemonikos replace The Cochrane Library?
 • Strømme, Hilde; Hafstad, Elisabet; Heintz, Marita; Straumann, Gyri Synnøve Hval & Jamtvedt, Gro Astrid (2015). Finding systematic reviews: Can Epistemonikos replace The Cochrane Library?
 • Strømme, Hilde; Mosdøl, Annhild; Nordheim, Lena Victoria & Vist, Gunn Elisabeth (2015). Effects of using social media in health awareness campaigns to promote healthy lifestyle habits.
 • Kynø, Nina Margrethe; Juvet, Lene Kristine & Strømme, Hilde (2014). Norwegian clinical practice guidelines with a sensitive tiopic - the most read items on then NOKC website in 2013: Physical chils abuse, Emotinal child abuse, Child neglect, Child sexual abuse.
 • Titlestad, Kristine; Snibsøer, Anne Kristin; Strømme, Hilde & Espehaug, Birgitte (2014). Oversettelse og kulturell tilpasning av et spørreskjema som kartlegger bachelorstudenters kunnskap, atferd og holdninger til kunnskapsbasert praksis.
 • Strømme, Hilde; Bjøro, Karen; Bredal, Inger Schou & Borgen, Karin (2009). We couldn’t have done it without the librarians!: evidence based practice at a large Norwegian University Hospital.
 • Strømme, Hilde (2008). Bibliografiske databaser: hvilke finnes og hva finner man i dem? Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. s. 106–108. doi: 10.4220/sykepleienf.2008.0002.
 • Strømme, Hilde (2008). Litteratursøking i evidensbasert praksis og forskning. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 75(8), s. 30–32.
 • Strømme, Hilde; Bredal, Inger Schou & Bjøro, Karen (2007). The Medical Library's Role in Supporting Evidence Based Practice.
 • Strømme, Hilde; Bredal, Inger Schou; Bjøro, Karen & Underdal, Hege (2007). The Ullevaal Model for Evidence Based Practice in Nursing: the Library’s Role.
 • Strømme, Hilde (2007). Litteratursøking i evidensbasert praksis og forskning. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. s. 264–265. doi: 10.4220/sykepleienf.2007.0008.
 • Strømme, Hilde; Bredal, Inger Schou & Bjøro, Karen (2006). The Ullevaal Model for Evidence Based Practice. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. ISSN 1841-0715. 2(3), s. 39–41.
 • Kornør, Hege; Flodgren, Gerd Monika; Mosdøl, Annhild; Strømme, Hilde & Holte, Hilde H (2018). Nedtrapping av buprenorfin eller metadon for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Folkehelseinstituttet, Område for helsetjenester. ISSN 978‐82‐8082‐979‐5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dalsbø, Therese Kristine; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam & Jacobsen, Solveig (2018). Nytteverdien av behandling med dren for personer med idiopatisk normaltrykkshydrocephalus (iNPH): dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. Folkehelseinstituttet, Område for helsetjenester. ISSN 978-82-8082-968-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dalsbø, Therese Kristine; Fønhus, Marita Sporstøl; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam & Lager, Anne Regine (2018). Nytteverdien av mastektomi for kvinner med brystkreft: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. Folkehelseinstituttet. ISSN 978‐82‐8082‐923‐8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dalsbø, Therese Kristine; Fønhus, Marita Sporstøl; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam & Lager, Anne Regine (2018). Nytteverdien av behandling for Graves sykdom: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. Folkehelseinstituttet. ISSN 978-82-8082-967-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steiro, Asbjørn; Dahm, Kristin Thuve; Strømme, Hilde & Brurberg, Kjetil Gundro (2018). Coerced medication in mental health care – a systematic mapping review. Folkehelseinstituttet, Område for helsetjenester. ISSN 978-82-8082-918-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dalsbø, Therese Kristine; Fønhus, Marita Sporstøl; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam & Lager, Anne Regine (2018). Nytteverdien av behandling for kronisk nyresvikt: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. Folkehelseinstituttet, Område for helsetjenester. ISSN 978-82-8082-966-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dalsbø, Therese Kristine; Steiro, Asbjørn; Strømme, Hilde & Reinar, Liv Merete (2017). Effectiveness of tapering from methadone or buprenorphine maintenance treatment compared to traditional maintenance treatment for people with opiate addiction: systematic review. Folkehelseinstituttet. ISSN 978‐82‐8082‐810‐1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hov, Laila; Mosdøl, Annhild; Strømme, Hilde & Vist, Gunn Elisabeth (2016). Unsupervised intake of medicines for individuals in opioid maintenance treatment. Folkehelseinstituttet. ISSN 978‐82‐8082‐763‐0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hov, Laila; Mosdøl, Annhild; Ding, Yunpeng; Strømme, Hilde & Vist, Gunn Elisabeth (2016). Use of biological samples in rehabilitation of persons receiving opioid mainte‐ nance treatment: a systematic review. Folkehelseinstituttet. ISSN 978‐82‐8082‐767‐8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holte, Hilde H.; Underland, Vigdis & Strømme, Hilde (2016). Socioeconomic effects of free choice of location of treatment. Systematic reference list. Folkehelseinstituttet. ISSN 978-82-8082-756-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strømme, Hilde (2016). Life style habit interventions in the specialist health care: systematic reference list. Folkehelseinstituttet. ISSN 978‐82‐8082‐751‐7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strømme, Hilde; Jeppesen, Elisabeth & Reinar, Liv Merete (2015). Førstehjelpsopplæring kan gi bedre førstehjelpsferdigheter. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 978‐82‐8121‐979‐3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strømme, Hilde; Mosdøl, Annhild; Nordheim, Lena Victoria & Vist, Gunn Elisabeth (2014). Effects of using social media in health awareness campaigns to promote healthy lifestyle habits. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 978-82-8121-915-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahm, Kristin Thuve; Kirkehei, Ingvild; Strømme, Hilde & Reinar, Liv Merete (2014). Disease transmission through acupuncture. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 978-82-8121-904-5. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. okt. 2018 09:44 - Sist endret 23. juni 2022 17:53