Hilde Strømme

Bilde av Hilde Strømme
English version of this page
Telefon +47 23074423
Brukernavn
Besøksadresse Hjemmekontor under pandemien
Postadresse Postboks 1063 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Seksjon for litteratursøk og kpb

Arbeidsområder

Bakgrunn

Arbeidserfaring

 • Universitetsbibliotekar. Universitetet i Oslo, Bibliotek for medisin og realfag 2021-
 • Rådgiver. Universitetet i Oslo, Medisinsk bibliotek oktober 2018 - desember 2020
 • Seniorrådgiver. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten/Folkehelseinstituttet juni 2013 - september 2018
 • Spesialbibliotekar. Sørlandet sykehus, Medisinsk bibliotek august 2011 - mai 2013
 • Clinical librarian. Northern Territory Department of Health, Library Services (Darwin, Australia) juli 2010 - juni 2011
 • Spesialbibliotekar/nestleder. Oslo universitetssykehus, Ullevål, Medisinsk bibliotek august 1999 - juni 2010
 • Bibliotekar. Rikshospitalet, Medisinsk bibliotek og informasjonssenter august 1997 - juli 1999
 • Bibliotekar. Vest-Agder sentralsykehus, Medisinsk bibliotek september 1996 - juli 1997

Utdannelse

 • Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag. Høgskolen i Bergen 2011-2015
 • Bibliotekarutdanning. Høgskolen i Oslo 1993-1996
 • Grunnfag i nordisk, særlig norsk språk og litteratur. Universitetet i Oslo 1991-1992
Emneord: Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, Rikshospitalet

Publikasjoner

 • Hernes, Eivor; Rootwelt-Revheim, Mona-Elisabeth; Hole, Knut Håkon; Tulipan, Andreas Julius; Strømme, Hilde; Lilleby, Wolfgang & Seierstad, Therese (2021). Prostate-specific membrane antigen PET for assessment of primary and recurrent prostate cancer with histopathology as reference standard: A systematic review and meta-analysis. PET Clinics.  ISSN 1556-8598.  16(2), s 147- 165 . doi: 10.1016/j.cpet.2020.12.001
 • Menichetti, Julia; Lie, Hanne Cathrine; Mellblom, Anneli; Brembo, Espen Andreas; Eide, Hilde; Gulbrandsen, Pål; Heyn, Lena; Saltveit, Kristina H.; Strømme, Hilde; Sundling, Vibeke; Turk, Eva & Juvet, Lene Kristine (2021). Tested communication strategies for providing information to patients in medical consultations: A scoping review and quality assessment of the literature. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  s 1- 13 . doi: 10.1016/j.pec.2021.01.019
 • Seierstad, Therese; Hole, Knut Håkon; Tulipan, Andreas Julius; Strømme, Hilde; Lilleby, Wolfgang; Rootwelt-Revheim, Mona-Elisabeth & Hernes, Eivor (2021). 18F-fluciclovine PET for assessment of prostate cancer with histopathology as reference standard: A systematic review. PET Clinics.  ISSN 1556-8598.  16(2), s 167- 176 . doi: 10.1016/j.cpet.2020.12.012
 • Hesselberg, Jan Ole; Dalsbø, Therese Kristine; Strømme, Hilde; Svege, Ida & Fretheim, Atle (2020). Reviewer training for improving grant and journal peer review. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X. . doi: 10.1002/14651858.MR000056 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kristjansdottir, Olöf Birna; Vågan, Andre; Svavarsdóttir, Margrét Hrönn; Børve, Hilde Blindheim; Hvinden, Kari; Duprez, Veerle; Hecke, Ann; Heyn, Lena; Strømme, Hilde & Stenberg, Una (2020). Training interventions for healthcare providers offering group-based patient education. A scoping review. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  s 1- 19 . doi: 10.1016/j.pec.2020.12.006 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aamodt, Josephine Jeanette Mikaela; Huurdeman, Hugo Christian & Strømme, Hilde (2019). Librarian co-authored systematic reviews are associated with lower risk of bias compared to systematic reviews with acknowledgement of librarians or no participation by librarians. Evidence Based Library and Information Practice.  ISSN 1715-720X.  14(4), s 103- 127 . doi: 10.18438/eblip29601 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dahm, Kristin Thuve; Myrhaug, Hilde Tinderholt; Strømme, Hilde; Fure, Brynjar & Brurberg, Kjetil Gundro (2019). Effects of preventive use of compression stockings for elderly with chronic venous insufficiency and swollen legs: a systematic review and meta-analysis. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  19 . doi: 10.1186/s12877-019-1087-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hegland, Pål André; Aarlie, Hege; Strømme, Hilde & Jamtvedt, Gro (2017). Simulation-based training for nurses: systematic review and meta-analysis. Nurse Education Today.  ISSN 0260-6917.  54, s 6- 20 . doi: 10.1016/j.nedt.2017.04.004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Titlestad, Kristine Berg; Snibsøer, Anne Kristin; Strømme, Hilde; Nortvedt, Monica Wammen; Graverholt, Birgitte & Espehaug, Birgitte (2017). Translation, cross-cultural adaption and measurement properties of the evidence-based practice profile. BMC Research Notes.  ISSN 1756-0500.  10 . doi: 10.1186/s13104-017-2373-7 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Juvet, Lene Kristine; Brembo, Espen Andreas; Eide, Hilde; Heyn, Lena; Mellblom, Anneli; Gulbrandsen, Pål; Saltveit, Kristina H.; Strømme, Hilde; Sundling, Vibeke; Turk, Eva & Lie, Hanne Cathrine (2021). Communication strategies for providing information in talks with patients: A systematic review.
 • Rabbing, Lillis; Bjørkelo, Brita; Fostervold, Knut Inge; Strømme, Hilde & Lau, Bjørn (2021). Stress in the police: Measurements and psychometric properties.
 • Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve & Strømme, Hilde (2018). Cochrane overviews of reviews: purpose and quality. Vis sammendrag
 • Dalsbø, Therese Kristine; Fønhus, Marita Sporstøl; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam & Lager, Anne Regine (2018). Nytteverdien av behandling for Graves sykdom: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dalsbø, Therese Kristine; Fønhus, Marita Sporstøl; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam & Lager, Anne Regine (2018). Nytteverdien av behandling for kronisk nyresvikt: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dalsbø, Therese Kristine; Fønhus, Marita Sporstøl; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam & Lager, Anne Regine (2018). Nytteverdien av mastektomi for kvinner med brystkreft: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dalsbø, Therese Kristine; Strømme, Hilde; Lauritzen, Mirjam & Jacobsen, Solveig (2018). Nytteverdien av behandling med dren for personer med idiopatisk normaltrykkshydrocephalus (iNPH): dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kornør, Hege; Flodgren, Gerd Monika; Mosdøl, Annhild; Strømme, Hilde & Holte, Hilde H (2018). Nedtrapping av buprenorfin eller metadon for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Fulltekst i vitenarkiv.
 • Steiro, Asbjørn; Dahm, Kristin Thuve; Strømme, Hilde & Brurberg, Kjetil Gundro (2018). Coerced medication in mental health care – what matters to patients? In: Abstracts of the 25th Cochrane Colloquium, Edinburgh, UK..
 • Steiro, Asbjørn; Dahm, Kristin Thuve; Strømme, Hilde & Brurberg, Kjetil Gundro (2018). Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk kartleggingsoversikt.
 • Dalsbø, Therese Kristine; Steiro, Asbjørn; Strømme, Hilde & Reinar, Liv Merete (2017). Effekt av nedtrapping av metadon eller buprenorfin for personer med opioidavhengighet i legemiddelassistert rehabilitering: systematisk oversikt. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strømme, Hilde (2017). Kilder til forskningsbasert kunnskap. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.
 • Strømme, Hilde (2017). Litteratursøking i kunnskapsbasert praksis og forskning. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (2)
 • Holte, Hilde H.; Underland, Vigdis & Strømme, Hilde (2016). Fordelingseffekt av fritt valg av behandlingssted. Systematisk littertursøk med sortering. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hov, Laila; Mosdøl, Annhild; Ding, Yunpeng; Strømme, Hilde & Vist, Gunn Elisabeth (2016). Bruk av biologiske tester i oppfølgingen av personer som som mottar legemiddelasisstert rehabilitering for opioidavhengighet: en systematisk oversikt. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hov, Laila; Mosdøl, Annhild; Strømme, Hilde & Vist, Gunn Elisabeth (2016). Ikke‐overvåket inntak av legemidler for personer i legemiddelassistert rehabilitering. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strømme, Hilde (2016). Levevaneintervensjoner i spesialisthelsetjenesten: et systematisk litteratursøk med sortering. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strømme, Hilde; Straumann, Gyri Synnøve Hval; Kirkehei, Ingvild; Heintz, Marita & Hafstad, Elisabet (2016). Searching for systematic reviews: Can Epistemonikos replace The Cochrane Library?.
 • Strømme, Hilde; Hafstad, Elisabet; Heintz, Marita; Straumann, Gyri Synnøve Hval & Jamtvedt, Gro Astrid (2015). Finding systematic reviews: Can Epistemonikos replace The Cochrane Library?.
 • Strømme, Hilde; Jeppesen, Elisabeth & Reinar, Liv Merete (2015). Førstehjelpsopplæring kan gi bedre førstehjelpsferdigheter. Rapport fra Kunnskapssenteret. 29. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strømme, Hilde; Mosdøl, Annhild; Nordheim, Lena Victoria & Vist, Gunn Elisabeth (2015). Effects of using social media in health awareness campaigns to promote healthy lifestyle habits.
 • Dahm, Kristin Thuve; Kirkehei, Ingvild; Strømme, Hilde & Reinar, Liv Merete (2014). Smitteoverføring ved akupunktur. Notat - Systematisk litteratursøk med sortering. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kynø, Nina Margrethe; Juvet, Lene Kristine & Strømme, Hilde (2014). Norwegian clinical practice guidelines with a sensitive tiopic - the most read items on then NOKC website in 2013: Physical chils abuse, Emotinal child abuse, Child neglect, Child sexual abuse.
 • Strømme, Hilde; Mosdøl, Annhild; Nordheim, Lena Victoria & Vist, Gunn Elisabeth (2014). Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevaner. Rapport fra Kunnskapssenteret. 26. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Titlestad, Kristine; Snibsøer, Anne Kristin; Strømme, Hilde & Espehaug, Birgitte (2014). Oversettelse og kulturell tilpasning av et spørreskjema som kartlegger bachelorstudenters kunnskap, atferd og holdninger til kunnskapsbasert praksis.
 • Strømme, Hilde; Bjøro, Karen; Bredal, Inger Schou & Borgen, Karin (2009). We couldn’t have done it without the librarians!: evidence based practice at a large Norwegian University Hospital.
 • Strømme, Hilde (2008). Bibliografiske databaser: hvilke finnes og hva finner man i dem?. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (2), s 106- 108 . doi: 10.4220/sykepleienf.2008.0002
 • Strømme, Hilde (2008). Litteratursøking i evidensbasert praksis og forskning. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  75(8), s 30- 32
 • Strømme, Hilde (2007). Litteratursøking i evidensbasert praksis og forskning. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (4), s 264- 265 . doi: 10.4220/sykepleienf.2007.0008
 • Strømme, Hilde; Bredal, Inger Schou & Bjøro, Karen (2007). The Medical Library's Role in Supporting Evidence Based Practice.
 • Strømme, Hilde; Bredal, Inger Schou; Bjøro, Karen & Underdal, Hege (2007). The Ullevaal Model for Evidence Based Practice in Nursing: the Library’s Role.
 • Strømme, Hilde; Bredal, Inger Schou & Bjøro, Karen (2006). The Ullevaal Model for Evidence Based Practice. Journal of the European Association for Health Information and Libraries (JEAHIL).  ISSN 1841-0715.  2(3), s 39- 41

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. okt. 2018 09:44 - Sist endret 9. apr. 2021 17:25