Marte Ødegaard

Bilde av Marte Ødegaard
English version of this page
Telefon +47 23074429
Mobiltelefon +47 45399871
Brukernavn
Besøksadresse Medisinsk bibliotek Rikshospitalet
Postadresse Postboks 1063 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

 • Jeg underviser og veileder studenter og ansatte i litteratursøk og informasjonskompetanse, referansehåndtering, kritisk vurdering og kildebruk, i tillegg til EndNote.
 • Jeg har også kompetanse på systematiske litteratursøk, og jobber med søk til systematiske kunnskapsoppsummeringer, fagprosedyrer, pasientforløp, veiledende behandlingsplaner og mini-metodevurderinger.
 • Bestill en bibliotekar

Undervisning

Bakgrunn

Arbeidserfaring

 • Universitetsbibliotekar. Universitetet i Oslo, Bibliotek for medisin og realfag 2020 - d.d.
 • Spesialbibliotekar. Universitetet i Oslo, Medisinsk bibliotek, 2011 - 2020.
 • Spesialbibliotekar. Helsedirektoratet, 2009 - 2011.
 • Bibliotekar. Universitetet i Oslo. Det odontologiske fakultetsbibliotek, 2008 - 2009.

Utdannelse

 • Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer. Høgskolen i Innlandet. 2020-2021.
 • Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag. Høgskolen på Vestlandet, 2015 - 2019.
 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Høgskolen i Oslo, 2005-2008.

Verv

Emneord: Bibliotek, Litteratursøk, kildebruk, referering, Veiledning, Undervisning, Informasjonskompetanse, Systematiske søk, systematiske kunnskapsoppsummeringer, EndNote, Zotero, Covidence, Rayyan

Publikasjoner

 • Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise ; Kristjansdottir, Olöf Birna; Kelders, Saskia M.; Stenberg, Una & Zangi, Heidi Andersen [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Implementation strategies to enhance the implementation of ehealth programs for patients with chronic illnesses: Realist systematic review. Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 21(9). doi: 10.2196/14255. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Ødegaard, Marte; Malovic, Ivana; Tønnessen Kalvik, Skjalg & Clarke, Sara (2022). Bibliotekets prosjektoppgave-klinikk ved UiO: Akutt intensivundervisning for medisinstudenter.
 • Ødegaard, Marte; Malovic, Ivana; Kalvik, Skjalg Tønnessen & Clarke, Sara (2022). The Library’s Project Thesis Clinic.
 • Ødegaard, Marte (2021). Emneord og tekstord. Når brukes hva? Hvordan fungerer en tesaurus?
 • Gundersen, Malene Wøhlk; Opheim, Elin & Ødegaard, Marte (2021). BISON – et sted å høre til.
 • Ødegaard, Marte (2020). Introduksjon av BISON: Bibliotekarer involvert i systematiske oversikter i Norge.
 • Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise ; Kristjansdottir, Olöf Birna; Stenberg, Una; Zangi, Heidi Andersen & Kelders, Saskia M [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2019). Implementering av e-helseløsninger for pasienter med kronisk sykdom - Review av implementeringsstrategier.
 • Varsi, Cecilie; Nes, Lise Solberg; Kristjansdottir, Olöf Birna; Stenberg, Una; Zangi, Heidi Andersen & Kelders, Saskia M [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2019). Implementeringsstrategier benyttet ved implementering av e-helseløsninger for pasienter med kronisk sykdom.
 • Varsi, Cecilie; Nes, Lise Solberg; Kristjansdottir, Olöf Birna; Stenberg, Una; Zangi, Heidi Andersen & Kelders, Saskia M [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2018). Implementation Strategies used for the Implementation of e-health Interventions for patients with chronic illness – a systematic literature review.
 • Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise; Weiss, Karen; Kelders, Saskia M; Kristjansdottir, Olöf Birna & Zangi, Heidi Andersen [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). Implementation Strategies used in the implementation of ehealth interventions.
 • Ødegaard, Marte & Aamodt, Mikaela (2018). Systematiske oversikter - nye utfordringer og nye muligheter for fagbiblioteket. Bob : Bok og bibliotek. ISSN 0006-5811. 85(2), s. 64–65.
 • Ødegaard, Marte & Skagen, Therese (2017). Reference interview for systematic review searches.
 • Ødegaard, Marte; Søyland, Marte Jørgensdatter; Skagen, Therese & Yilmaz, Muharrem (2016). UX på Medisinsk Bibliotek.
 • Ødegaard, Marte & Skagen, Therese (2016). Intervjuguide for litteratursøk til systematiske oversikter.
 • Ødegaard, Marte (2015). SMH-bloggen: HLA Online Journal Club.
 • Austrheim, Gunhild Helene; Bech, Mia; Cutler, Ingrid; Gasparini, Andrea; Haraldsen, Kirsten Borse & Kavli, Fredrik Andersen [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2015). PhD on Track – online library support for PhD students.
 • Ødegaard, Marte (2014). A study of knowledge management among last year medical students: implications for the library.
 • Gullbekk, Eystein; Lundmark, Anders Mattias; Attinger, Gisela; Bech, Mia; Cutler, Ingrid & Folkestad, Hege [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2014). Helping PhD-students succeed: PhD on Track.
 • Ødegaard, Marte; Lund, Hans & Austrheim, Gunhild (2019). Tidsskrifters krav til rapportering av litteratursøk til systematiske oversikter. En kartleggingsstudie. . Høgskulen i Bergen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. sep. 2011 15:05 - Sist endret 26. sep. 2022 09:13