Marte Ødegaard

Spesialbibliotekar - Medisinsk bibliotek
Bilde av Marte Ødegaard
English version of this page
Telefon +47 23074429
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1113 Blindern 0317 OSLO

Arbeidsområder

Bakgrunn

Arbeidserfaring

 • Spesialbibliotekar. UiO. Medisinsk bibliotek, 2011 - dd.
 • Spesialbibliotekar. Helsedirektoratet, 2009-2011.
 • Bibliotekar. UiO. Det odontologiske fakultetsbibliotek, 2008-2009.

Utdannelse

 • Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag. Høgskolen på Vestlandet, 2015 - 2019.
 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Høgskolen i Oslo, 2005-2008.

Verv

 

 

Publikasjoner

 • Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise; Kristjansdottir, Olöf Birna; Kelders, Saskia M.; Stenberg, Una; Zangi, Heidi Andersen; Børøsund, Elin; Weiss, Karen Elizabeth; Stubhaug, Audun; Asbjørnsen, Rikke Aune; Westeng, Marianne; Ødegaard, Marte & Eide, Hilde (2019). Implementation strategies to enhance the implementation of ehealth programs for patients with chronic illnesses: Realist systematic review. Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  21(9) . doi: 10.2196/14255 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Varsi, Cecilie; Nes, Lise Solberg; Kristjansdottir, Olöf Birna; Stenberg, Una; Zangi, Heidi Andersen; Kelders, Saskia M; Weiss, Karen; Stubhaug, Audun; Børøsund, Elin; Ødegaard, Marte; Asbjørnsen, Rikke Aune; Westeng, Marianne; Gjerde, Eli Synnøve & Eide, Hilde (2019). Implementeringsstrategier benyttet ved implementering av e-helseløsninger for pasienter med kronisk sykdom.
 • Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise; Kristjansdottir, Olöf Birna; Stenberg, Una; Zangi, Heidi Andersen; Kelders, Saskia M; Weiss, Karen; Stubhaug, Audun; Børøsund, Elin; Ødegaard, Marte; Asbjørnsen, Rikke Aune; Westeng, Marianne; Gjerde, Eli Synnøve & Eide, Hilde (2019). Implementering av e-helseløsninger for pasienter med kronisk sykdom - Review av implementeringsstrategier.
 • Varsi, Cecilie; Nes, Lise Solberg; Kristjansdottir, Olöf Birna; Stenberg, Una; Zangi, Heidi Andersen; Kelders, Saskia M; Weiss, Karen; Stubhaug, Audun; Børøsund, Elin; Ødegaard, Marte; Asbjørnsen, Rikke Aune; Westeng, Marianne; Gjerde, Eli Synnøve & Eide, Hilde (2018). Implementation Strategies used for the Implementation of e-health Interventions for patients with chronic illness – a systematic literature review.
 • Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise; Weiss, Karen; Kelders, Saskia M; Kristjansdottir, Olöf Birna; Zangi, Heidi Andersen; Stubhaug, Audun; Gjerde, Eli Synnøve; Stenberg, Una; Ødegaard, Marte; Westeng, Marianne; Asbjørnsen, Rikke Aune & Eide, Hilde (2018). Implementation Strategies used in the implementation of ehealth interventions.
 • Ødegaard, Marte & Aamodt, Mikaela (2018). Systematiske oversikter - nye utfordringer og nye muligheter for fagbiblioteket. Bob : Bok og bibliotek.  ISSN 0006-5811.  85(2), s 64- 65
 • Ødegaard, Marte & Skagen, Therese (2017). Reference interview for systematic review searches.
 • Ødegaard, Marte & Skagen, Therese (2016). Intervjuguide for litteratursøk til systematiske oversikter.
 • Austrheim, Gunhild Helene; Bech, Mia; Cutler, Ingrid; Gasparini, Andrea; Haraldsen, Kirsten Borse; Kavli, Fredrik Andersen; Konestabo, Heidi Sjursen; Lundmark, Anders Mattias; Mikki, Susanne Ruth; Roos, Monica; Rullestad, Tove; Skagen, Therese; Torras, Maria-Carme; Westbye, Hilde; Ødegaard, Marte & Gullbekk, Eystein (2015). PhD on Track – online library support for PhD students. Vis sammendrag
 • Gullbekk, Eystein; Lundmark, Anders Mattias; Attinger, Gisela; Bech, Mia; Cutler, Ingrid; Folkestad, Hege; Gasparini, Andrea Alessandro; Haraldsen, Kirsten Borse; Kavli, Fredrik Andersen; Konestabo, Heidi Sjursen; Mikki, Susanne; Ringnes, Hege Kristin; Roos, Monica; Rullestad, Tove; Skagen, Therese; Torras, Maria-Carme; Westbye, Hilde & Ødegaard, Marte (2014). Helping PhD-students succeed: PhD on Track.
 • Ødegaard, Marte (2014). A study of knowledge management among last year medical students: implications for the library.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. sep. 2011 15:05 - Sist endret 3. sep. 2020 15:58