Sara Clarke

Bilde av Sara Clarke
English version of this page
Mobiltelefon +47 91004052
Brukernavn
Besøksadresse Rikshospitalet Sognsvannsveien 20 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1063 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

 • Leder seksjon for litteratursøk og digitale forskningsmetoder
 • Sitter i ledergruppen ved Bibliotek for medisin og realfag

Bakgrunn

Utdanning:

 • Executive Master of Management, Leading in digitized workplaces (15 stp.), BI
 • Videreutdanning, Smart Læring (7,5 stp.), NTNU
 • Videreutdanning, Kunnskapsbasert praksis for bibliotekarer (15 stp.), Høgskolen i Bergen
 • Postgraduate Certificate of Higher Education, Adult Learning and Professional Development, UCL, London, UK
 • Master i Information Services Management, London Metropolitan University, UK
 • Bachelor i Drama and Theatre Studies, University of Roehampton, UK

Arbeidserfaring:

 • 2017 - 2021: Avdelingsleder, bibliotek og læringsstøtte på Lovisenberg diakonale høgskole
 • 2013 - 2017: Bibliotekleder på Lovisenberg diakonale høgskole
 • 2010 - 2013: Nestleder/spesialbibliotekar, Oslo universitetssykehus, Ullevål
 • 2007 - 2010: Knowledge Resources Librarian og Prosjektleder: NHS Specialist Libraries (Neurological Conditions og Gastroenterology + Liver diseases), Royal Free Hospital Medical Library, UCL Library Services, London, UK
 • 2006 - 2007: Clinical Information Support Librarian, Great Ormond Street Hospital, UCL Library Services, London, UK
 • 2004 - 2006: Assistant Information Specialist, National Institute for Health and Care Excellence (NICE), London, UK
Emneord: Bibliotek, Litteratursøk

Publikasjoner

 • Solberg, Marianne Trygg; Landfald, Ørjan Flygt; Clarke, Sara & Sørensen, Anne Lene (2022). Using a design-based research methodology to develop virtual reflection groups for Master's students in nursing: An applied study. Social Sciences & Humanities Open. doi: 10.1016/j.ssaho.2022.100286.
 • Solberg, Marianne Trygg; Solevåg, Anne Lee & Clarke, Sara (2018). Optimal conventional mechanical ventilation in full-term newborns: A systematic review. Advances in Neonatal Care. ISSN 1536-0903. 18(6), s. 451–461. doi: 10.1097/ANC.0000000000000525. Fulltekst i vitenarkiv
 • Soini, Ulla Marie; Clarke, Sara & Solberg, Marianne Trygg (2017). Oxygen treatment of critically ill children: A lack of evidence. Nordic journal of nursing research. ISSN 2057-1585. 37(3), s. 127–134. doi: 10.1177/2057158516675122.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gullbekk, Eystein; Ødegaard, Marte; Clarke, Sara & Konestabo, Heidi Sjursen (2022). Ett klikk fra kunnskap? Hvordan ta førsteårsstudentenes møte med forskning og faglige informasjonskilder på alvor.
 • Gullbekk, Eystein; Clarke, Sara & Konestabo, Heidi Sjursen (2022). Ett klikk fra kunnskap? Hvordan ta førsteårsstudentenes møte med forskning og faglige informasjonskilder på alvor.
 • Ødegaard, Marte; Malovic, Ivana; Tønnessen Kalvik, Skjalg & Clarke, Sara (2022). Bibliotekets prosjektoppgave-klinikk ved UiO: Akutt intensivundervisning for medisinstudenter.
 • Ødegaard, Marte; Malovic, Ivana; Kalvik, Skjalg Tønnessen & Clarke, Sara (2022). The Library’s Project Thesis Clinic.
 • Clarke, Sara & Lerdal, Anners (2021). Kildekritikk og litteratursøk. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 178–197.
 • Landfald, Ørjan Flygt; Clarke, Sara; Solberg, Marianne Trygg & Sørensen, Anne Lene (2020). Læring i virtuelle møter - Virtuelle refleksjonsgrupper .
 • Solberg, Marianne Trygg; Clarke, Sara; Sørensen, Anne Lene & Landfald, Ørjan Flygt (2020). Virtuelle refleksjonsgrupper – systematisk utvikling av læringsdesign for webinarbaserte refleksjonsgrupper i praksisstudier.
 • Clarke, Sara (2017). Validation and implementation of the Royal Free Competency Framework for newly qualified health librarians developing specialist evidence-based skills: an international collaboration.
 • Clarke, Sara & Thomas, Zoe (2011). Health librarians: developing professional competence through a legitimate peripheral participation' model. Health Information and Libraries Journal. ISSN 1471-1834. 28(4), s. 326–330. doi: 10.1111/j.1471-1842.2010.00959.x.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. sep. 2021 11:06 - Sist endret 23. juni 2022 13:25