Adesua Ingvild Sevilhaug Omole

Universitetsbibliotekar - Seksjon for Undervisningsutvikling
Bilde av Adesua Ingvild Sevilhaug Omole
English version of this page
Mobiltelefon +47 95730761
Brukernavn
Besøksadresse Naturhistorisk museum Geologisk museum Sars gate 1 0568 Oslo
Postadresse Postboks 1063 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

 • Prosjektleder for utvikling av nytt bibliotek ved Naturhistorisk museum på Tøyen 
 • Lokasjonsansvarlig for biblioteket Tøyen – alle spørsmål om biblioteket, utlån av bøker, samling og drift kan besvares på epost
 • Forskningsstøtte, veiledning og opplæring for vitenskapelig ansatte og studenter på naturhistorisk museum
 • Være et bindeledd mellom UB og faggruppene på Naturhistorisk museum, og videreføre bibliotektjenestene som allerede eksisterer og utvikle nye tjenester
 • Koordinator for bibliotekets tilbud til barn og ungdom
 • Ansvarlig for koordinering av arrangementer på biblioteket
 • Læringsmiljø og brukermøter

Bakgrunn

Utdannelse

 • Bachelor og master i bibliotek- og informasjonsvitenskap med emner innenfor kunnskapsorganisering og gjenfinning, 2017 – 2021
 • Masteroppgave innen emnet kunnskapsforvaltning og informasjonsatferd med tema informasjonsflyt og tillitsbasert ledelse i offentlige tjenester
 • Enkeltemne i veiledningskompetanse ved OsloMet over to semestre fra 2010 til 2011
 • Bachelor i barnevernpedagogikk utdanningen ved OsloMet, 2004 – 2007
 • Bachelor i kultur- og samfunnsfag ved UiO, 2000 – 2003

Arbeidserfaring

 • Universitetsbibliotekar. Universitetet i Oslo, Bibliotek for medisin og realfag, Naturhistorisk museum august 2021 - d.d.
 • Læringsmiljøassistent (20 - 40%). Universitetet i Oslo, Bibliotek for medisin og realfag, januar 2021 – august 2021
 • Prosjektkoordinator i et tverrfaglig kompetansehevingsprosjekt (50%). Oslo kommune, bydel Sagene, desember 2017 – mars 2021
 • Barnevernkonsulent (100%). Oslo kommune, bydel Sagene, oktober 2007 – desember 2017
 • Miljøterapeut, fast ekstravakt (20%), Ullevål universitetssykehus, Josefinesgate DPS, september 2002 – juni 2007
 • Barnehageassistent (50%). Norges Veterinærhøgskoles barnehage, juli 2000 – juli 2002 
 • Sekretær. Statens lånekasse for utdanning, juli 1998 – juli 2000  
Emneord: Bibliotek, Veiledning, Undervisning, Naturhistorisk museum

Utvalgte publikasjoner

Omole, & Byström, Katriina. (2021). Informasjonsflyt og tillitsbasert ledelse: En undersøkelse av informasjonsflyt i hjemmetjenesten. OsloMet-Storbyuniversitetet. https://hdl.handle.net/11250/2773750
 

Publisert 14. sep. 2021 14:08 - Sist endret 8. feb. 2022 08:37