Unni Knutsen

Seksjonsleder
Bilete av Unni Knutsen
English version of this page
Telefon +47-22855673
Mobiltelefon +47-95777978
Rom 3212
Brukarnamn
Besøksadresse Samlinger og digitale tjenester Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1009 Blindern 0315 Oslo

Arbeidsområder

 • Leder – Metadata og samlingsforvaltning

Bakgrunn

 • Utdanning
  • Engelsk grunnfag, Høgskolen i Telemark, 1977
  • Bibliotekar, Statens bibliotekhøgskole, 1980
  • Mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap, Høgskolen i Oslo, 2007
    
 • Arbeidserfaring
  • Lunner bibliotek, 1980-1981
  • Biblioteksentralen, 1981-1989
  • Norges bank, 1989-1994
  • Universitetsbiblioteket i Oslo / Nasjonalbiblioteket, 1994-2004
  • Høgskolen i Oslo / Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for arkiv-. bibliotek- og informasjonsfag, 2004-2013

Verv

 • Medlem i Norsk bibliotekforenings valgkomité, 2018-2022
 • Medlem av den Norske katalogkomité, 2013-
 • Medlem av IFLA Cataloguing Section, 2011-2019
 • Medlem av fakultetsstyret, Fakultet for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2011-2013
 • Medlem av IFLA Working Group on Guidelines for National bibliographies, 2002-2008
 • Medlem av IFLA Bibliography Section, 1999-2007
 • Medlem av ISSN General Assembly, -2004
 • Medlem av ISBD(S) Working Group, 1999-2002
Emneord: Bibliotek, Katalogisering, Klassifikasjon, Bibliografisk arbeid, Metadata, Mapping, Ledelse

Publikasjonar

Bøker og liknande publikasjoner

Haugland, M., Knutsen, U., Sogge, A., & Svingeseth, E. K. (1980). Sigurd Evensmo: En bibliografi over selvstendige skrifter og avisartikler.  Oslo: Statens bibliotekhøgskole.

Granholt, G. K., & Knutsen, U. (1995). Hermod Skånland: En bibliografi 1945-1994. Oslo: Norges bank.

Knutsen, U. (2007). Ut og stjæle poster?: Effektivitet og rasjonalitet i folkebibliotekenes katalogarbeid. Henta frå https://oda.hioa.no/en/item/asset/dspace:883/389775.pdf

Knutsen, U. (2009).  Fragmentering eller fellesløsning?: Organisering av norsk bibliografisk produksjon. Oslo: ABM-media. Finst òg i elektronisk form: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013041905023

Knutsen, U. (2014, 17. november).  Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Oppdateres ikke, inngått i Norsk APA-manual: En nasjonal standard for norskspråklig APA-stil

 

Artikler og bokkapitler

International Federation of Library Associations and Institutions, Section on Cataloguing. (2002). ISBD (CR): International standard bibliographic description for serials and other continuing resource : Revised from the ISBD(S): International standard bibliographic description for serials. München: Saur.

Knutsen, U. (2002). Changes in national bibliographies: 1996-2000. Alexandria 14(1), 3-11.

Knutsen, U. (2002). ISBD (CR) and title changes - applied in practice. Henta frå http://archive.ifla.org/IV/ifla68/papers/152-162e.pdf

Knutsen, U. (2003). Electronic national bibliographies: State of the art review. Henta frå http://archive.ifla.org/IV/ifla69/papers/109e-Knutsen.pdf

Knutsen, U. (2003). Working in a distributed electronic environment: Experiences with the Norwegian edition [DDK 5]. Henta frå http://archive.ifla.org/IV/ifla69/papers/122-Knutsen.pdf

Knutsen, U., & Lopez, F. M. (2004). Survey on the state of national bibliographies in Latin America. Henta frå http://archive.ifla.org/VII/s12/pubs/s12-national-bibliography-latinamerica.pdf

Knutsen, U. (2006). Bibliographic control in the Nordic countries. IFLA Journal  32(1), 5-12.

Knutsen, U. (2006).  Survey on the state of national bibliographies in Asia. Henta frå http://archive.ifla.org/VII/s12/pubs/Survey-Asia_MiddleEast-report.pdf

Knutsen, U. (2007).  Survey on the state of national bibliographies in Africa. Henta frå http://archive.ifla.org/VII/s12/pubs/Survey-Africa-report.pdf

Knutsen, U., & Zumer, M. (2007). Online national bibliography. I Encyclopedia of Library and Information Science (2 ed.). DOI: 10.1081/E-ELIS-120026970

Knutsen, U., & Dahl, T. A. (2008). Sustainable library services built on open source software : A case story from Kenya. I B. Dione, &  R. Savard (Eds.), Managing technologies and automated library systems  in developing countries: Open source vs commercial options (s. 51-59). München: Saur.

Knutsen, U., Clavel-Merrin, G., Danskin, A., Parent, I., & Varniene-Janssen, R. (2009).  
Organisation and management of national bibliographies. I IFLA Working Group on Guidelines for National Bibliographies,  Maja Žumer (Ed.),  National bibliographies in the digital age: Guidance and new directions (s. 79-102). München,  Saur.

Massey, D., Knutsen, U., & Tallerås, K. (2010). Frigjør data: Hvad fanden nøler I efter? Bok og bibliotek 77(3), 60-62.

Dahl, T. A., & Knutsen, U. (2011). Nytt BIBSYS, akterutseilte folkebibliotek? Bok og bibliotek 78(5), 44-46.

Dahl, T. A.,  Knutsen, U., & Tallerås, K. (2011). Mellom tradisjonen og weben: Katalogisering, metadata og bibliotekarutdanning. I R. Audunson (Red.), Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap (s. 141-163). Oslo: ABM-media.

Møyner, E., Markeset, G.,  Herning, H. , & Knutsen, U. (2011). Forskningsbasert undervisning.  I G. Bjørke, Høgskolepedagogisk grunnkvalifisering med utgangspunkt i erfaringar frå Grunnkurs i høgskolepedagogikk og Program for pedagogisk basiskompetanse ved Pedagogisk utviklingssenter 1996-2012 (s. 111-114). Oslo: Høgskolen i Oslo.

Knutsen, U., & Rype, I. (2012). Bruk av Dewey i norske bibliotek. Bok og bibliotek 79(4), 36-37.

 

 

 • Dahl, Tor Arne; Knutsen, Unni & Tallerås, Kim (2011). Mellom tradisjonen og weben: katalogisering, metadata og bibliotekarutdanning. I Audunson, Ragnar Andreas (Red.), Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. ABM-media AS. ISSN 9788299793254. s. 141–163. Fulltekst i vitenarkiv
 • Møyner, Elisabeth; Markeset, Gro; Herning, Hilde & Knutsen, Unni (2011). Forskningsbasert undervisning. I Bjørke, Gerd (Red.), HiO-rapport 2011 nr. 12 Blikk inn i høgskolepedagogisk kompetanseutvikling. Høgskolen i Oslo og Akershus. ISSN 9788257947583. s. 111–114.
 • Knutsen, Unni; Clavel-Merrin, Genevieve; Danskin, Alan; Parent, Ingrid & Varniene-Janssen, Regina (2009). Organisation and management of national bibliographies. I Zurner, Maja (Red.), National bibliographies in the digital age: guidance and new directions. De Gruyter Saur. ISSN 978-3-598-24287-8. s. 79–102.
 • Knutsen, Unni & Dahl, Tor Arne (2008). Sustainable library services built on open source software : a case story from Kenya. I Dione, Bernard & Savard, Réjean (Red.), Managing technologies in developing countries : Open Source vs commercial options = Le management des technologies dans les pays en développement : logiciels libres vs options commerciales. De Gruyter Saur. ISSN 978-3-598-22038-8. s. 51–59.
 • Knutsen, Unni (2006). Bibliographic control in the Nordic countries. IFLA Journal. ISSN 0340-0352. 32(1), s. 5–12.
 • Knutsen, Unni (2006). Controllo bibliografico nei paesi nordici. Bollettino AIB. ISSN 1121-1490. 46(4(dicembre 2006)), s. 331–342.
 • Knutsen, Unni (2005). Elektronine valstybine bibliografija : dabartines bukles apzvalga. Bibliografija. ISSN 1392-1991. s. 16–18.
 • Knutsen, Unni (2005). Bibliografičeskij učët v Severnych stranach. Bibliografija (Bibliography). ISSN 0869-6020. s. 136–144.
 • Knutsen, Unni (2004). Bibliografinė apskaita ir tęsiamųjų išteklių traktavimas. Bibliografija. ISSN 1392-1991. s. 14–17.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Knutsen, Unni (2009). Fragmentering eller fellesløsning? : organisering av norsk bibliografisk produksjon. ABM-media AS. ISBN 978-82-8105-078-5. 113 s.
 • Knutsen, Unni (2005). "Online national bibliography". Artikkel i Encyclopedia of Library and Information Science. Marcel Dekker. 17 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Knutsen, Unni; Rype, Ingebjørg; Jørgensen, Johan Aimo Soilammi & Munkebyaune, Anne K (2020). Metadatakvalitet i konsortiet : del I og II.
 • Knutsen, Unni (2020). Paneldebatt om fremtiden for metadataleveransen fra Nasjonalbiblioteket .
 • Knutsen, Unni (2019). UBO og RDA : praktiske erfaringer.
 • Knutsen, Unni; Heggø, Dan Michael Olsen; Hoff, Karoline & Lundetræ, Vibeke Stockinger (2019). Still crazy after all these years : DDC mapping in discovery systems.
 • Knutsen, Unni & Jørgensen, Johan Aimo Soilammi (2019). E-ressurser : katalogisering og metadatakvalitet.
 • Knutsen, Unni & Hoff, Karoline (2018). Mapping for end users : a work in progress report.
 • Knutsen, Unni (2017). Mapping to Dewey.
 • Knutsen, Unni & Rype, Ingebjørg (2017). Sharing classification data: cooperation across boundaries and libraries.
 • Knutsen, Unni & Refsland, Irene (2017). Metadata in Alma Community Zone.
 • Knutsen, Unni; Rype, Ingebjørg & Munthe, Anette (2017). Norsk WebDewey og samarbeid om klassifikasjon.
 • Knutsen, Unni (2017). Rapport fra den internasjonale grasrota. Bob : Bok og bibliotek. ISSN 0006-5811. 83(5), s. 3–5.
 • Knutsen, Unni (2017). Konkurransen om metadata. Bob : Bok og bibliotek. ISSN 0006-5811. 83(1), s. 50–51.
 • Knutsen, Unni (2016). Amerikansk bibliotekteknikk.
 • Knutsen, Unni (2016). Metadata i Community Zone.
 • Knutsen, Unni & Heggø, Dan Michael Olsen (2016). Mapping to WebDewey : knowledge organization in a rough terrain.
 • Knutsen, Unni (2015). Framtidens biblioteksystemer.
 • Knutsen, Unni (2015). Deweysystemet i Norge: noen sveip gjennom en mangfoldig historie .
 • Knutsen, Unni & Conradi, Elise (2015). Dewey fra menneske til maskin og fra maskin til menneske.
 • Knutsen, Unni (2014). Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave.
 • Knutsen, Unni & Gulbrandsen, Are Dag (2014). På randen av mapping. Skriftserien Bibliotheca Nova. ISSN 1894-1427. s. 36–46.
 • Knutsen, Unni (2013). Resource Description and Access (RDA).
 • Knutsen, Unni (2013). Prøveklassifikasjon etter norsk webDewey.
 • Knutsen, Unni (2013). 0-9 med Dewey.
 • Knutsen, Unni (2012). Endringsledelse.
 • Knutsen, Unni & Rype, Ingebjørg (2012). Bruk av Dewey i norske bibliotek. Bob : Bok og bibliotek. ISSN 0006-5811. 79(4), s. 36–37.
 • Knutsen, Unni (2012). Mapping til Dewey - møteledelse og oppsummering av resultater.
 • Knutsen, Unni (2012). Endringsledelse.
 • Knutsen, Unni (2012). Årets bibliotekprosjekt 2011. Bob : Bok og bibliotek. ISSN 0006-5811. 79(1), s. 20–26.
 • Knutsen, Unni (2012). «Nån jävla ordning ska det va’» : små folkebibliotek om Dewey.
 • Knutsen, Unni (2012). Who needs Dewey? A Norwegian perspective : keynote.
 • Knutsen, Unni (2011). Prinsipper for åpne, bibliografiske data. Bob : Bok og bibliotek. ISSN 0006-5811. s. 26–27.
 • Dahl, Tor Arne & Knutsen, Unni (2011). Nytt BIBSYS, akterutseilte folkebibliotek? Bob : Bok og bibliotek. ISSN 0006-5811. 78(5), s. 44–46.
 • Knutsen, Unni (2011). Fornyelse i bibliotekkatalogens dyp. Bibliotekforum. ISSN 0806-4725. 36(6), s. 32–33.
 • Knutsen, Unni & Tallerås, Kim (2011). Ikke helt konge : svar til Kari Frodesens artikkel Konge for en dag. Bibliotekaren (Oslo). ISSN 0804-4147. s. 28–29.
 • Knutsen, Unni (2011). RDA - en praktisk innføring.
 • Knutsen, Unni; Massey, David & Tallerås, Kim (2010). Frigjør data - Hvad fanden nøler I efter? Bob : Bok og bibliotek. ISSN 0006-5811. 77(3), s. 60–62.
 • Knutsen, Unni (2010). ... men graset er grønt for æille. BIBSYS-NYTT.
 • Knutsen, Unni (2010). Fragmentering eller samverkan.
 • Knutsen, Unni (2010). Fragmentering eller fellesløsning?
 • Knutsen, Unni (2010). Fragmentering eller fellesløsning? : organisering av norsk bibliografisk produksjon.
 • Knutsen, Unni (2010). Mens vi venter på RDA.
 • Knutsen, Unni; Brandvold, Anne Berit; Dragsten, Arnt; Arntzen, Jonas Svartberg & Røijen, Kristin Elisabeth (2009). Høringsuttalelse fra Norsk Bibliotekforening om BIBSYS behovsanalyse.
 • Knutsen, Unni (2009). Teoretisk vs pragmatisk syn på FRBR og MARC. Hvilke feil og mangler ved AACR2 løser RDA?
 • Knutsen, Unni & Nordlie, Ragnar (2008). NBF legger årets kinderegg? Bob : Bok og bibliotek. ISSN 0006-5811. 75(1).
 • Knutsen, Unni & Ådland, Marit Kristine (2008). Oversettelse av Koha versjon 3.0 fra engelsk til nynorsk.Koha er et webbasert biblioteksystem basert på åpen kildekode.
 • Tallerås, Kim & Knutsen, Unni (2008). Introduction to Integrated Library Systems and Koha.
 • Knutsen, Unni (2008). MARC21 vs. NORMARC.
 • Knutsen, Unni (2008). Lost in translation? Norsk oversettelse av Koha.
 • Knutsen, Unni (2008). Ut og stjæle poster? - effektivitet og rasjonalitet i folkebibliotekenes kataloger.
 • Knutsen, Unni & Nordlie, Ragnar (2008). Spredningsstrategier for metadata.
 • Knutsen, Unni (2007). Ut å stjæle poster? BS-katalogen. s. [1]–[3].
 • Knutsen, Unni; Nordlie, Ragnar & Pharo, Nils (2007). Se konstruktivt på mulighetene! Bob : Bok og bibliotek. ISSN 0006-5811. s. 36–39.
 • Knutsen, Unni & Dahl, Tor Arne (2007). Sustainable library services built on open source software : A case story from Kenya.
 • Knutsen, Unni (2007). Survey on the state of national bibliographies in Africa.
 • Knutsen, Unni (2007). Noen utfordringer ved dagens bibliotekkataloger …. Nye muligheter for tjenesteutvikling?
 • Knutsen, Unni (2006). Bibliografičeskii učët y Severnykk stranakk. Novosti Rossikogo komiteta IFLA. 58(1), s. 42–50.
 • Knutsen, Unni (2006). Guidelines for Online Public Access Catalogue (OPAC) Displays.
 • Knutsen, Unni (2006). Survey on the state of national bibliographies in Asia.
 • Knutsen, Unni (2005). Deweys desimalklassifikasjon (DDK) og Norge.
 • Knutsen, Unni (2005). Bibliographic control in the Nordic countries.
 • Knutsen, Unni (2004). Bibliographic control and the treatment of continuing resources.
 • Knutsen, Unni (2004). The state of the national bibliography in Latin America.
 • Knutsen, Unni (2004). Survey on the state of national bibliographies in Latin America.
 • Knutsen, Unni; Heggø, Dan Michael Olsen; Hoff, Karoline; Konestabo, Heidi Sjursen; Kuldvere, Lembi Viola & Lundetræ, Vibeke Stockinger (2019). Mapping for sluttbrukertjenester : sluttrapport. Universitetet i Oslo Universitetsbiblioteket.
 • Knutsen, Unni; Sørlie, Marit & Sundby, Ove (2017). Metadatakvalitet på e-bøker i Alma Community Zone. Universitetet i Oslo, Biblioteket.
 • Bjerkholt, Hilde Kvein; Knutsen, Unni & Konestabo, Heidi Sjursen (2016). Er økt gjenbruk av klassifikasjonsdata mulig? Dewey klassifiseringspraksis ved HumSam-biblioteket og Realfagsbiblioteket ved UBO. Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ohren, Oddrun Pauline; Heggø, Dan Michael Olsen; Hougaard, Berit Sonja; Johnsen, Lars Gunnarsønn Bagøien; Knutsen, Unni & Kuldvere, Lembi Viola [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2015). En norsk generell tesaurus? Nasjonalbiblioteket.
 • Knutsen, Unni; Seland, Grete; Heggø, Dan Michael Olsen & Gulbrandsen, Are Dag (2015). På vei mot en generell norsk tesaurus? : delprosjekt Metodikk for mapping av Humord mot WebDewey : Rapport. Universitetsbiblioteket i Oslo.
 • Knutsen, Unni (2007). Ut og stjæle poster? : Effektivitet og rasjonalitet i folkebibliotekenes katalogarbeid. Høgskolen i Oslo, Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 6. sep. 2013 15:21 - Sist endra 27. mars 2022 14:06