Christine Rostgaard

Arbeidsområder

  • Alma, Analytics, Leganto

Bakgrunn

Arbeidserfaring:

  • Ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek 1995-2007.
  • Jobbet med forhandling av konsortieavtaler for tilgang til elektroniske ressurser for norske fag- og forskriningsbibliotek, først i ABM-utvikling mai 2007- des 2010 så i CRIStin jan 2011- sept 2012.
  • E-ressursteamet i Digitale tjenester fra september 2012 til høsten 2015
  • Sertifisert Alma administrator
  • Medlem i UBOs driftsgruppe for Alma/Oria

 

Emneord: Bibliotek, Alma, Oria, Leganto
Publisert 2. okt. 2012 10:22 - Sist endret 19. mai 2021 08:08