Tone Christine Bøgh

Arbeidsområder

  • Søketjenesten Oria (Primo)
  • Alma biblioteksystem, spesielt lenketjener

Bakgrunn

Relevant arbeidserfaring

  • UiO : Universitetsbiblioteket, Digitale tjenester, 2009-
  • UiO : Universitetsbiblioteket, Informatikkbiblioteket, 2002-2008

Utdanning

  • 2003: INF110 - Algoritmer og datastrukturer, UiO
  • 2001: Tverrfaglig informatikk grunnfag, UiO
  • 2000: Litteraturvitenskap grunnfag, UiO
  • 1996-1999: Bibliotek- og informasjonsfag, HiO
Emneord: Bibliotek, Alma, Oria
Publisert 7. juli 2010 15:56 - Sist endret 26. feb. 2018 14:59