Bibliotekdirektørens stab

Personer 1 - 11 av 11
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Linda Maria T. Akinci  Akinci , Linda Maria T. Seniorkonsulent +47 228 57157 l.m.akinci@ub.uio.no Økonomi, Regnskap, Kontrollprogram, Avstemming, Fakturaer
Bilde av Yasar Ari Ari, Yasar Seniorkonsulent +47 93093717 yasar.ari@ub.uio.no Innkjøp, Faktura, Anskaffelse, Nettskjema, Innkjøper, UNIT4 ERP, BtB
Bilde av Anne Båum Båum, Anne Rådgiver +47 22844265 anne.baum@ub.uio.no Rekruttering, Personaladministrasjon, ePhorte, HR-system, SAPDFØ
Bilde av Eystein Gullbekk Gullbekk, Eystein Førstebibliotekar +47 22854952 eystein.gullbekk@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Informasjonskompetanse, Biblioteks- og informasjonsvitenskap, Tverrfaglighet
Bilde av Heidi Hansen Hansen, Heidi Seniorkonsulent +47 22844082 heidi.hansen@ub.uio.no Personaladministrasjon Ephorte HR-system SAPDFØ
Johansen, Ruth Helene Seniorkonsulent +47 22859887 r.h.johansen@ub.uio.no Bibliotek, Økonomi, Innkjøp
Mjelde, Helge Seniorrådgiver helge.mjelde@ub.uio.no Lederstøtte, Strategisk rådgivning, Organisasjonsutvikling, Administrasjon
Bilde av Mari Camilla Risdal Otnes Otnes, Mari Camilla Risdal Underdirektør +47 22856883 +47 48276928 m.c.r.otnes@ub.uio.no Administrativ ledelse, Bibliotek, HR-utvikling, Organisasjonsutvikling, Virksomhetsstyring
Bilde av Siw Hege Pedersen Pedersen, Siw Hege Seniorrådgiver +47 22844217 s.h.pedersen@ub.uio.no Økonomistyring, Økonomi, Budsjett, Regnskap, Kontrollprogram
Bilde av Heidi  Rustad Rustad, Heidi Nestleder +47-45861350 (intern nr. 31499) b.h.rustad@ub.uio.no Bibliotek, Ledelse, Bibliotekutvikling, Prosjektledelse
Bilde av Ingerid Straume Straume, Ingerid Førstebibliotekar +47 22844269 ingerid.straume@ub.uio.no Bibliotek, Akademisk skriving, Veiledning, Pedagogikk, Bærekraftig utvikling, Tverrfaglighet, Pedagogisk filosofi