Ingerid Straume

Førstebibliotekar - Bibliotekdirektørens stab
Bilde av Ingerid Straume
English version of this page
Telefon +47 22844269
Rom 3219 eller skrivesenteret
Brukernavn
Besøksadresse HumSam-biblioteket Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1085 Blindern,Blindern 0317 Oslo

Arbeidsområder

 • Akademisk skriving / skrivesenter

Faglige interesser

 • Akademisk skriving, danningsteori, pedagogisk filosofi, politikk, bærekraftig utvikling, demokratisering,

Bakgrunn

 • Doktorgrad i pedagogisk filosofi fra Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, 2010.
 • Etikkprogrammets forskerskole 2004-2008
 • Forskningsopphold ved École des Hautes Études en Sciences Sociales,Paris jan-mar 2006.
 • Høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, 2008-2010.
 • Det faglitterære forfatterstudiet ved Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Oslo, 90 stp.
 • Kursholder i akademisk skriving (master) ved Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark og HiOA.
 • Revidering og videreutvikling av Søk & Skriv jan. 2012 - august 2013 i prosjektet Skriving og Etisk kildebruk.
 • Fagreferent i psykologi 2010 - 2014 (vikariat)
 • Juni 2015-16, førsteamanuensis ved Rudolf Steinerhøyskolens internasjonale masterprogram i erfaringsbasert pedagogikk
 • Redaksjonsmedlem i Søk & Skriv fra november 2015, leder fra januar 2017.
Emneord: Bibliotek, Akademisk skriving, Veiledning, Pedagogikk, Bærekraftig utvikling, Tverrfaglighet, Pedagogisk filosofi

Publikasjoner

 • Straume, Ingerid (2021). Å høre hjemme i sin egen verden. Fra Aurora i blokk Z til Kurt koker hodet. . I Bostad, Inga (Red.), Å høre hjemme i verden. Introduksjon til en pedagogisk hjemstedsfilosofi.. Spartacus. ISSN 978-82-304-0291-7. s. 217–249. Fulltekst i vitenarkiv
 • Straume, Ingerid (2020). What Children ask from us: Education and Worldlessness in the Anthropocene. I Lysaker, Odin (Red.), Between Closeness and Evil. A Festschrift for Arne Johan Vetlesen. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0268-9. s. 231–262.
 • Straume, Ingerid (2020). Bildung from Paideia to the Modern Subject. I Hytten, Kathy (Red.), Philosophy of Education. Oxford University Press. ISSN 9780190919726. doi: doi%3A10.1093/acrefore/9780190264093.013.ORE_EDU-01417.R1.
 • Straume, Ingerid (2019). What may we hope for? Education in times of climate change. Constellations. ISSN 1351-0487. 27(3), s. 540–552. doi: 10.1111/1467-8675.12445. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sinnes, Astrid Tonette & Straume, Ingerid (2017). Bærekraftig utvikling, tverrfaglighet og dybdelæring: fra big ideas til store spørsmål. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 11(3). doi: 10.5617/adno.4698. Fulltekst i vitenarkiv
 • Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon & Straume, Ingerid (2017). Åpne forskningsbibliotek. Innledende betraktninger. I Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon & Straume, Ingerid (Red.), Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202571863. s. 11–21. Fulltekst i vitenarkiv
 • Straume, Ingerid (2017). Skrivesenter i forskningsbibliotek: om teorigrunnlag, identitet og legitimering. I Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon & Straume, Ingerid (Red.), Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202571863. s. 99–119. doi: 10.23865/noasp.20. Fulltekst i vitenarkiv
 • Straume, Ingerid (2016). "Norway is way ahead, compared to most nations, in these matters": Education for sustainable development in Norway and Sweden. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN 2387-5739. 2(3), s. 78–96. doi: 10.17585/ntpk.v2.282. Fulltekst i vitenarkiv
 • Straume, Ingerid (2016). Pedagogikk, betydningstap og selvrefleksjonens grunnlag. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN 2244-9140. 5(1), s. 3–17. doi: 10.7146/spf.v5i1.23133.
 • Straume, Ingerid (2016). Danning. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 45–58.
 • Straume, Ingerid (2016). Challenges of the Anthropocene - between critique and creation. Social Imaginaries. ISSN 2393-2503. 2(2), s. 53–69. doi: 10.5840/si20162211.
 • Straume, Ingerid (2015). Democracy, Education and the Need for Politics. Studies in Philosophy and Education. ISSN 0039-3746. 35(1), s. 29–45. doi: 10.1007/s11217-015-9465-4.
 • Straume, Ingerid (2015). The Subject and the World: Educational challenges. Educational Philosophy and Theory. ISSN 0013-1857. 47(13-14), s. 1465–1476. doi: 10.1080/00131857.2014.951596.
 • Straume, Ingerid (2014). Education in a crumbling democracy. Ethics and Education. ISSN 1744-9642. 9(2), s. 187–200. doi: 10.1080/17449642.2014.921973.
 • Straume, Ingerid (2014). Paideia. I Adams, Suzi (Red.), Cornelius Castoriadis - Key Concepts. Bloomsbury Academic. ISSN 9781441181640. s. 143–153.
 • Straume, Ingerid (2014). Democracy. I Adams, Suzi (Red.), Cornelius Castoriadis - Key Concepts. Bloomsbury Academic. ISSN 9781441181640. s. 191–204.
 • Straume, Ingerid (2013). Wilhelm von Humboldt: Fra antikkens Hellas til det moderne universitet. I Straume, Ingerid (Red.), Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205444218. s. 185–196.
 • Straume, Ingerid (2013). Cornelius Castoriadis: Danning som ansvar. I Straume, Ingerid (Red.), Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205444218. s. 296–307.
 • Straume, Ingerid (2013). Danningens filosofihistorie - en innføring. I Straume, Ingerid (Red.), Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205444218. s. 15–54.
 • Straume, Ingerid (2013). Pedagogisk filosofi i en krisetid, eller hvorfor pedagogikken aldri har vært postmoderne. I Steinnes, Jenny Elise & Dobson, Stephen R (Red.), Pedagogikk under livets tre. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0356-0. s. 43–58.
 • Straume, Ingerid (2013). Castoriadis, education and democracy, Creation, Rationality and Autonomy: essays on Cornelius Castoriadis. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 978-87-87564-99-1. s. 203–228.
 • Straume, Ingerid & Baruchello, Giorgio (2013). Creation, rationality and autonomy: a brief introduction, Creation, Rationality and Autonomy: essays on Cornelius Castoriadis. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 978-87-87564-99-1. s. 11–27.
 • Straume, Ingerid (2013). "That which depends on us: Responsibility, Democratic Courage and Shame". I Klimis, Sophie; Caumières, Philippe & Van Eynde, Laurent (Red.), L'Autonomie en pratique(s) Cahiers Castoriadis no. 8. Publications des Facultés universitaire Saint-Louis . ISSN 978-2-8028-0214-3. s. 157–178. doi: 10.4000/books.pusl.2520.
 • Straume, Ingerid; Adams, Suzi & Smith, Jeremy (2012). Political Imaginaries in Question. Critical Horizons. ISSN 1440-9917. 13(1), s. 5–11. doi: 10.1558/crit.v13i1.5.
 • Straume, Ingerid (2012). The Survival of Politics. Critical Horizons. ISSN 1440-9917. 13(1), s. 113–133. doi: 10.1558/crit.v13i1.113.
 • Straume, Ingerid & Adams, Suzi (2012). Castoriadis in Dialogue. European Journal of Social Theory. ISSN 1368-4310. 15(3), s. 289–294. doi: 10.1177/1368431012440864.
 • Straume, Ingerid (2012). A common world? Arendt, Castoriadis and political creation. European Journal of Social Theory. ISSN 1368-4310. 15(3), s. 367–383. doi: 10.1177/1368431012440870.
 • Straume, Ingerid (2011). Loven, det er oss. Danning i et demokrati. I Steinsholt, Kjetil & Dobson, Stephen (Red.), Dannelse : Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2554-9. s. 373–390.
 • Straume, Ingerid (2011). Betydningen av læring. I Kvernbekk, Tone (Red.), Humaniorastudier i pedagogikk. Pedagogisk filosofi og historie. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-306-5. s. 32–50.
 • Straume, Ingerid (2011). 'Danning i en flerkulturell lærerutdanning'. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 95(1), s. 5–17.
 • Straume, Ingerid (2011). 'Learning' and signification in neoliberal governance. I Straume, Ingerid & Humphrey, J.F. (Red.), Depoliticization: The Political Imaginary of Global Capitalism. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788787564212. s. 229–259.
 • Straume, Ingerid (2011). The political imaginary of global capitalism. I Straume, Ingerid & Humphrey, J.F. (Red.), Depoliticization: The Political Imaginary of Global Capitalism. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788787564212. s. 27–50.
 • Straume, Ingerid & Håndlykken, Petter (2011). The Financial Transactions Tax. A popular source for innovative financing, Finansiell åpenhet: Grep for å styrke demokrati og retteferdig fordeling. Forslag fra samarbeidspartnere til Dialogprosjektet kapital for utvikling. Utenriksdepartementet. ISSN 9788271778811. s. 27–35.
 • Straume, Ingerid (2009). Cornelius Castoriadis: Det imaginære er det virkelige. I Steinsholt, Kjetil & Dobson, Stephen (Red.), Verden satt ut av spill : postmoderne pedagogiske perspektiver. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2355-2. s. 201–217.
 • Straume, Ingerid (2008). Freeedom and the Collective. Nordicum-Mediterraneum. ISSN 1670-6242. 3(2).
 • Straume, Ingerid (2005). Depoliticizing Environmental Politics; Sustainable Development in Norway. I Paehlke, Robert & Torgerson, Douglas (Red.), Managing Leviathan; Environmental Politics and the Administrative State. Broadview Press. ISSN 1-55111-583-2. s. 191–207.

Se alle arbeider i Cristin

 • Straume, Ingerid (2020). Skriveren og teksten: Fortellinger om identitet og faglig skriving. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-66374-2. 127 s.
 • Straume, Ingerid (2017). En menneskeskapt virkelighet: klimaendring, sosiale forestillinger og pedagogisk filosofi. Res Publica. ISBN 978-82-8226-061-9. 240 s.
 • Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon & Straume, Ingerid (2017). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202571863. 220 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Straume, Ingerid (2013). Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205444218. 380 s.
 • Straume, Ingerid & Baruchello, Giorgio (2013). Creation, Rationality and Autonomy: essays on Cornelius Castoriadis. Aarhus Universitetsforlag. ISBN 978-87-87564-99-1. 273 s.
 • Straume, Ingerid & Humphrey, J.F. (2011). Depoliticization: The Political Imaginary of Global Capitalism. Aarhus Universitetsforlag. ISBN 9788787564212. 280 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Straume, Ingerid (2022). Conditions for developing subjectivity in the attention economy.
 • Straume, Ingerid (2022). Verdibørsen - Hva gjør vi nå? Klimakrise og krig. [Radio]. NRK P2.
 • Straume, Ingerid (2021). Det som driver oss fra hverandre. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Schei, Amanda & Straume, Ingerid (2021). Ønsker flere akademikere som tør å være upopulære . [Fagblad]. Khrono.
 • Straume, Ingerid (2021). Bildung: from paideia to the modern subject revisited. Autonomy in the 21st century. . [Internett]. youtube, facebook mv.
 • Straume, Ingerid (2021). Den folkelige fornuft: Utdanningens betydning for folkestyre.
 • Hambro, Cathinka Dahl & Straume, Ingerid (2021). Teaching academic Teaching academic writing: Tensions, negotiations and considerations .
 • Straume, Ingerid (2021). Plagiarism and its paradoxes: time for reconsideration.
 • Straume, Ingerid (2020). Discussions won't save the world.
 • Straume, Ingerid (2020). Boklansering: Arne Johan Vetlesen og klimakrisen . [Internett]. YouTube (Litteraturhuset i Oslo).
 • Straume, Ingerid (2020). Film .
 • Straume, Ingerid & Burke, David Andrew (2019). Digitalization, writing & struggles for recognition. Designing writing support services at a Norwegian university.
 • Straume, Ingerid (2019). Articulation and shame.
 • Straume, Ingerid (2019). Dannelsens filosofi.
 • Straume, Ingerid (2018). Bildung as a self-reflexive norm: democratization in Norway 1850–1975.
 • Straume, Ingerid S. (2018). Klimaendringene kan ikke ønskes vekk. [Radio]. NRK P2, Verdibørsen.
 • Straume, Ingerid (2018). «Danning: fra Paideia til Bildung og Literacy» og «Danning som individuell og kollektiv selvrefleksivitet».
 • Straume, Ingerid (2018). Transformation from within: creating SDG-reformed universities.
 • Straume, Ingerid (2018). Klimakoma - paneldebatt i Studentersamfunnet i Bergen.
 • Straume, Ingerid S. (2017). Apathy, Tragedy, Hope and Creation: Education in times of Climate change.
 • Straume, Ingerid S. (2017). Klimaendringer og handling.
 • Sinnes, Astrid Tonette & Straume, Ingerid (2017). Hva skal elevene lære? Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Straume, Ingerid (2017). «Hvorfor har det ikke skjedd nok?» Klimaendring som politisk tema . Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Vold, Eva Thue & Straume, Ingerid (2017). Acta Didactica 10 år. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 11(3).
 • Straume, Ingerid (2017). Bruk og misbruk av pedagogisk teori: legitimering av biblioteksforskning og skrivepedagogikk.
 • Straume, Ingerid (2017). The position of a writing centre: theory building in an unsettled landscape.
 • Straume, Ingerid (2016). Skriveprosesser og danningsprosesser: to sider av samme sak?
 • Straume, Ingerid (2016). Castoriadis on Autonomy and Heteronomy. I Peters, Michael (Red.), Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Springer. ISSN 978-981-287-532-7. doi: 10.1007/978-981-287-532-7_418-1.
 • Straume, Ingerid (2015). Self-reflexive education: a Castoriadian perspective.
 • Straume, Ingerid (2015). Kunsten er samfunnets drømmer.
 • Straume, Ingerid (2015). Filosofi. Kunsten og samfunnets drømmer. I Kommedal, Tove & Gilje, Trine Mathiesen (Red.), dEFINISJONSMAKT. BONO Tove Kommedal. ISSN 978-82-303-3040-1. s. 78–91.
 • Straume, Ingerid (2015). Politics as creation: Arendt, Castoriadis, the Greek polis and us.
 • Straume, Ingerid (2015). How deep the transition? Paradoxes of the Western mindset.
 • Straume, Ingerid (2014). Kan det gamle demokratiet redde miljøet? [Radio]. NRK P2.
 • Straume, Ingerid (2014). Castoriadis, Cornelius. I Phillips, D.C. (Red.), Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy. Sage Publications. ISSN 9781452230894. s. 106–107.
 • Straume, Ingerid (2013). Ulike perspektiver på klimaendringer: vitenskaper i endring.
 • Straume, Ingerid (2013). Danningens paradokser i vår tid.
 • Straume, Ingerid (2013). Oppdragelse før og nå.
 • Straume, Ingerid (2012). Hvorfor driter vi i politikken?
 • Straume, Ingerid (2012). The pedagogical subject and its world.
 • Straume, Ingerid (2012). Krise i Europa.
 • Straume, Ingerid (2010). Skirbekk og den norske folkedanningstradisjonen.
 • Straume, Ingerid (2010). Inclusion, Power and Participation – Critical Perspectives.
 • Straume, Ingerid (2009). 'Learning' as Imaginary Signification.
 • Straume, Ingerid (2009). Skolastisk om Castoriadis. Bokanmeldelse av: Castoriadis: psyche, society, autonomy / by Jeff Klooger ; foreword by Dick Howard. Agora. ISSN 0800-7136. 27(4), s. 331–338.
 • Straume, Ingerid (2009). The Deep Ambivalence of Modernity - seen through the case of education.
 • Straume, Ingerid (2008). 'Paideia' and Political Democracy.
 • Straume, Ingerid (2008). Claiming the Paradox: The Imaginary and the Organization.
 • Straume, Ingerid (2007). On the Creation of a Common World: Arendt and Castoriadis Connections.
 • Straume, Ingerid (2007). The Social-historical and questions of collective agency.
 • Straume, Ingerid (2006). Freedom and the Collective.
 • Straume, Ingerid (2006). From Power Point to Power. On the Education of a Political Demos.
 • Straume, Ingerid (2005). Pressens samfunnsmessige rolle - sett gjennom Durkheims briller.
 • Munir, Muhammad & Straume, Ingerid (2019). An Investigation of the Problems with the Prose Style of the Students at the University of Oslo. Academic Writing Centre, Oslo University Library . Fulltekst i vitenarkiv
 • Straume, Ingerid (2010). Politikken og det imaginære: Cornelius Castoriadis' bidrag til et politisk danningsbegrep. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Danbolt, Anne Marit Vesteraas; Engen, Thor Ola; Kulbrandstad, Lars Anders; Sand, Sigrun; Straume, Ingerid & Streitlien, Åse (2010). Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige innen barnehage og grunnopplæring. Telemarksforskning Notodden.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. jan. 2011 13:01 - Sist endret 4. feb. 2019 15:58