Cathinka Dahl Hambro

Førstebibliotekar - Bibliotekdirektørens stab
Bilde av Cathinka Dahl Hambro
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1085 Blindern,Blindern 0317 Oslo

Arbeidsområder

 • Teamleder ved Akademisk skrivesenter
 • Akademisk skriving

 Faglige interesser

 • Akademisk skriving
 • Middelalder, filologi, teologi, Irland, keltisk, religiøs kultur og litteratur

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis i engelsk og leder for Akademisk skrivesenter UiT, 2014-2020
 • Master i teologi, UiT 2018
 • Engasjement ved CASTL, Institutt for språkvitenskap, UiT 2014
 • Forsker ved Multiling, UiO, 2014
 •  PhD i irsk filologi / middelalderstudier, UiO 2013
 • Forskningsopphold ved Det norske institutt i Roma, 2012
 • Forskningopphold ved Royal Irish Academy, 2011
 • Forskningsopphold ved Philipps-Marburg Universität, 2009
 • Stipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (UiO), 2009-2013
 • Timelærer ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (UiO), 2004-2009
 • Engelsklærer ved Oslo by Steinerskole, 2007-2008
 • Norsklærer (norsk som fremmedspråk) ved Folkeuniversitetet, 2007
 • Master i irsk filologi, UiO 2006
 • BA i engelsk og keltiske studier, UiO, 2004
Emneord: Akademisk skriving, Veiledning, Språk, Filologi, Middelalder, Teologi, Irland, Nord-Irland, Keltisk

Publikasjoner

 • Dahl Hambro, Cathinka (2019). The Religious Significance of the sén 7 soladh in Altram Tige Dá Medar. I Tuomi, Ilona; Carey, John; Hillers, Barbara & Gealbháin, Ciarán (Red.), Charms, Charmers and Charming in Ireland. From the Medieval to the Modern. University of Wales Press. ISSN 978-1-78683-492-8. s. 39–49.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2019). Pain and epiphany: Julian of Norwich' Revelations of Divine Love as Pathography. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. ISSN 1604-3405. s. 27–43. doi: 10.7146/tfss.v16i31.116955. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nesby, Linda Hamrin & Dahl Hambro, Cathinka (2019). Text and Context: The Patient as Text - Revisited. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. ISSN 1604-3405. 16(31), s. 5–25. doi: 10.7146/tfss.v16i31.116954. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahl Hambro, Cathinka; Skillingstad, Torhild & Tessem Strøm, Janine (2019). Akademiske skrivesentres rolle i høyere utdanning – en kartlegging av behovet for opplæring i akademisk skriving blant studenter ved en høyere utdanningsinstitusjon i Norge. UNIPED. ISSN 1500-4538. 42(2), s. 290–307. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-03-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahl Hambro, Cathinka (2019). Memoria Dei: Minnets hermeneutikk i Augustins Confessiones. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. s. 81–97. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2019-02-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahl Hambro, Cathinka (2015). 'Hiberniores ipsis hibernis': The Book of Fermoy as Text-Carrier of Anglo-Irish Identity? NIS: Nordic Irish Studies. ISSN 1602-124X. 14, s. 95–110.

Se alle arbeider i Cristin

 • Widerøe, Lars Ivar & Hambro, Cathinka (2013). Lochlann. Festskrift til Jan Erik Rekdal på 60-årsdagen. Aistí in ómós do Jan Erik Rekdal ar a 60ú lá breithe. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISBN 978-82-8034-202-7. 389 s.
 • Hambro, Cathinka (2009). Tundals visjon. De Norske Bokklubbene. ISBN 9788252572131. 150 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hambro, Cathinka Dahl (2021). Review of Carey, John; Magic, Metallurgy and Imagination in Medieval Ireland: Three Studies. Speculum. ISSN 0038-7134. 96(4), s. 1161–1163. doi: 10.1086/716153.
 • Hambro, Cathinka Dahl & Straume, Ingerid (2021). Teaching academic Teaching academic writing: Tensions, negotiations and considerations .
 • Hambro, Cathinka Dahl (2021). Academic Writing Centres as Stages of Performance: Experiences from two Norwegian Institutions.
 • Hambro, Cathinka Dahl (2021). Writing academic English: Some common pitfalls and how to avoid them.
 • Aslesen, Charlotte & Hambro, Cathinka Dahl (2020). Constance Markiewicz. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Hambro, Cathinka Dahl (2020). Review of Ó Carragáin & Turner (eds.), Making Christian Landscapes in Atlantic Europe: Conversion and Consolidation in the Early Middle Ages. NIS: Nordic Irish Studies. ISSN 1602-124X. 18, s. 128–130.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Kristiansen, Roald E & Dahl Hambro, Cathinka (2019). Northern Reformations: Introduction. Nordlit. ISSN 0809-1668. 43, s. 1–3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahl Hambro, Cathinka (2019). FlexAs - Fleksibilisert akademisk skriving og formidling.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2019). FlexAs - Fleksibilisert akademisk skriving og formidling ved UiT.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2019). Review of Pádraig Ó Riain, 'Four Offaly Saints: The Lives of Ciarán of Clonmacnoise, Ciarán of Seir, Colmán of Lynally and Fíanán of Kinnitty'. Dublin: Four Courts Press 2018. Journal of the Cork Historical and Archaeological Society. ISSN 0010-8731. 124, s. 160–161.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2019). 'To see the lover suffer': somatic pain as expressions of devotional pain in Julian of Norwich' 'Revelations of Divine Love'.
 • Ryan, Susanne Nordøy; Dahl Hambro, Cathinka & Skillingstad, Torhild (2019). Dette kunne blitt en solskinnshistorie (sak om Akademisk skrivesenter ved HSL-fakultetet) . [Internett]. Midnattsolposten .
 • Dahl Hambro, Cathinka (2018). The idea of the people of the north in Irish narrative tradition: usurpers, monstrous giants and hairy ancients.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2018). Smerte og lidelse i middelalderen og i vår tid: respons til Ola Sigurdson.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2018). Ecstatic Pain: Julian of Norwich' 'Revelations of Divine Love' as Pathography.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2018). Physical Pain as Religious Healing in the Visions of Julian of Norwich.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2018). Tracing the Apocrypha in 'Síaburcharpat Con Culaind'.
 • Dahl Hambro, Cathinka & Engesland, Nicolai Egjar (2018). I døde språks selskap: Gammelirsk.
 • Dahl Hambro, Cathinka; Skillingstad, Torhild & Strøm, Janine Tessem (2017). Skriveprosessen som ledd i den akademiske dannelsen.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2017). Interdisciplinary Approaches to Communication and Publishing in Higher Education.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2017). The Repudiated Reformation Revisited: English Attempts at Reform and Irish Expressions of Resistance.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2017). Tasting the Good News: Food, Feast and Fasting in 'Altram tige dá medar'.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2016). Anmeldelse av Jezierski, Hermanson, Orning, Småberg (red): 'Rituals, Performatives, and Political Order in Northern Europe, c. 650-1350', Turnhout: Brepols Publishers 2015. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 95(4), s. 541–545. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2016-04-05.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2016). Interdisciplinary approaches to communication in higher education: Lessons, potentials, challenges.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2016). Romanticism in School: Romanticism in the Margins.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2016). Erfaringer knyttet til PhD-skriving og til levering av avhandling til normert tid.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2016). Tasting the Good News: Food and Drink Symbolism in Early Irish Literature.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2016). The definite and indefinite article in English.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2015). Er det dunkelt sagte alltid det dunkelt tenkte? Om behovet for akademisk skriveopplæring på universitetsnivå.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2015). The homilies of Leabhar Breac and their significance for faith and learning in late medieval Ireland.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2015). Teaching and Supervising International Students in Tromsø.
 • Hambro, Cathinka (2013). St. Partick's 'lorica' in 'Altram Tige Dá Medar', its transmission and development.
 • Hambro, Cathinka (2013). "Tverrfaglighetens eksempel". Anmeldelse av Eriksen, Krefting, Rønning (red.): "Eksemplets makt - kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag". Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 151–152.
 • Hambro, Cathinka (2013). Irsk kultur: populær nå, og for 900 år siden. [Radio]. NRK P2.
 • Hambro, Cathinka (2013). Adaptation and Imagination in Medieval Irish Vision Literature.
 • Dahl, Eystein & Hambro, Cathinka (2012). Aspects of the morphosyntax of subjecthood in Latin and Old Irish.
 • Hambro, Cathinka (2012). The Christian doctrine of the Irish pre-Christian pantheon.
 • Hambro, Cathinka (2012). The transmission of St. Patrick's 'lorica' and the canonisation of the goddess / saint Eithne in medieval Ireland.
 • Hambro, Cathinka (2012). IE *pei-tu-onio - Ir. eithne - Gr. ἔθνος - Lat. ethnicus: Etymology,Paranomasia, and the Conversion of Ireland in 'Altram Tige Da Medar'.
 • Hambro, Cathinka (2012). The Christian Doctrine of the Irish Pre-Christian Pantheon. Vellum. ISSN 1504-5943. 7(7), s. 8–16.
 • Hambro, Cathinka (2011). More Irish than the Irish themselves. [Radio]. Radió Telefís na hÉireann, Documentary on One.
 • Hambro, Cathinka (2010). Intervju om "Tundals visjon". [Radio]. Verdibørsen, NRK P2.
 • Hambro, Cathinka (2010). Intervju om St. Patrick og St. Patrick's day. [Radio]. Kveldsåpent, NRK P1.
 • Hambro, Cathinka (2010). Kristningen av sagnfiguren Eithne - og dens 'etniske' konsekvenser.
 • Hambro, Cathinka (2010). Memoranda and Typology in the Shaping of an Irish Cultural Identity in 15th Century Irish Prose Narratives.
 • Hambro, Cathinka (2010). Typology and memoranda in Altram Tige dá Medar.
 • Hambro, Cathinka (2009). Remembering the past: 15th Century Irish Prose Production and the Shaping of an Irish Cultural Identity.
 • Hambro, Cathinka (2009). Northern Ireland: From the Anglo-Irish War to present day Northern Ireland.
 • Hambro, Cathinka (2008). Both Goddess and Saint? The Use of Biblical Exempla as Models for the Female Protagonist in Early Irish Literature.
 • Hambro, Cathinka (2008). Applying Assmann’s theories on canon formation on Irish material: What challenges are we faced with?
 • Hambro, Cathinka (2008). Kanon.
 • Hambro, Cathinka (2008). Both Goddess and Saint? The Female Protagonist in Early Irish Literature.
 • Hambro, Cathinka (2007). Intervju om keltiske språk og om klosterøya Iona. [Radio]. Max 5 knop, NRK P2.
 • Hambro, Cathinka (2007). Irsk ved UiO: Mer enn bare språk. [Internett]. Museum for universitets- og vitenskapshistorie.
 • Hambro, Cathinka (2007). The Consequences of Writing: A Figural Interpretation of Compert Conchobar and Aided Conchobar.
 • Dahl Hambro, Cathinka (2007). Anmeldelse av 'Keltiske myter', utvalg og innledende essay av Jan Erik Rekdal, oversatt av Graver, Haga og Rekdal, Verdens hellige skrifter, Bokklubben. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. ISSN 0802-6726. 119(8), s. 29–30.
 • Hambro, Cathinka (2007). Irskfagets historie og utvikling.
 • Hambro, Cathinka (2006). Pseudo-history and Chronology: Conchobar mac Nessa’s Role in the Ulster Cycle.
 • Hambro, Cathinka (2005). Intervju om Sinn Féin i forbindelse med Sinn Féins 100-årsjubileum. [Radio]. Radioselskapet, NRK P2.
 • Dahl Hambro, Cathinka & Dahl, Espen (2018). Ecstatic Pain: manifestations of physical pain in the visions of Julian of Norwich and their implications for imitatio Christi. UiT Norges arktiske universitet.
 • Sveinung Benjamin, Løfaldli & Dahl Hambro, Cathinka (2018). Using learning stations to develop student literacy for L2/L3 English learners in upper-secondary school in Norway. UiT Norges arktiske universitet.
 • Dahl Hambro, Cathinka; Skillingstad, Torhild; Tessem Strøm, Janine & Fagervik, Andreas (2017). Rapport om Akademisk skrivesenter ved HSL H2014-V2017. UiT Norges arktiske universitet.
 • Hambro, Cathinka (2013). Waiting for Christian Fish on Milk from India. A Textual and Contextual Analysis of 'Altram Tige Dá Medar' ('The Nourishment of the House of Two Milk Vessels'). Universitetet i Oslo.
 • Hambro, Cathinka (2006). Skriftens konsekvenser. Kristen typologi i fortellingene om den førkristne kongen Conchobar mac Nessas fødsel og død. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. sep. 2020 15:07 - Sist endret 10. mars 2021 10:03