Annika Rockenberger

Bilde av Annika Rockenberger
English version of this page
Telefon +4744214
Rom 2215
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1009 Blindern 0315 Oslo

Hva jeg jobber med

Jeg er førstebibliotekar og arbeidsgruppeansvarlig for digitale forskningsmetoder innen humaniora, samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Oslo bibliotek. Jeg jobber hovedsaklig med forskerstøtte, og gir råd og veiledning for masterstudenter, forskere og forskerstøtte om digitale forskningsmetoder og forskningsaktiviteter. Jeg holder kurs og underviser i forskjellige master og Ph.D.-programmer ved UiO.

Det er min misjon å hjelpe folk tilegne seg en solid digital dannelse uavhengig av bakgrunnen deres.

Forskerstøtte

Jeg er ansvarlig for arbeidsgruppen Digitale Forskningsmetoder (DigiForsk). Sammen med mine kollegaer støtter jeg forskningsprosjekter og forskningsformidling. DigiForsk-gruppen veileder og gir råd til forskere, fra masterstudenter og Ph.D.-kandidater til PostDoc, førsteamanuensis og professorer.

Vi kan veilede om datafangst, datainnsamling, databerikelse, analyse, interpretasjon, datalagring, arkivering og formidling. Vi er fagreferenter som er ansvarlige for de ulike fagene ved HF, SV, TF og UV og kan derfor gi skreddersydd støtte for forskningsprosjekter og undervisning.

Kurs & Undervisning

Jeg har et sertifikat som kursholder og trainer for The Carpentries, en internasjonal ikke-for-profitt-organisasjon som har som formål å danne grunnleggende ferdigheter innen programmering, koding og praktisk datahåndtering. I tillegg holder jeg kurs basert på materialer fra The Programming Historian og DARIAH-teach.

Jeg lærer deg hvordan du:

 • kan 'snakke' med din datamasking ved a bruke Unix Shell
 • kan versjonskontrollere din kode og dine tekster ved å bruke Git
 • kan programmere med Python - et programmeringsspråk som er brukt hele verden rundt
 • kan lage solide vitenskapelige utgivelser av (historiske, litterære, filosofiske) tekster ved å bruke markup-språket XML og standarden TEI
 • kan skrive og publisere på delingsplattform GitHub
 • kan samle og organisere data med hjelp av ulike tabellprogram
 • kan jobbe med og rydde data ved å bruke open source programvaren OpenRefine
 • kan søke i databaser ved å bruke SQL
 • kan bruke en rekke open source verktøy for analyse og visualisering av mønstere i store mengder tekst
 • kan bygge datasamlinger fra din referanselitteratur og tekstkilder og lage enkle analyser med Zotero
 • kan anvende Design Thinking som metode for å utvikle dine prosjekter innen (digital) humaniora

Min bakgrunn

Studier

Jeg har min bakgrun i humaniora med en Magister Artium fra Freie Universität Berlin (Tyskland). Der studerte jeg litteratur, historie og kommunikasjonsvitenskap. I tillegg holder jeg en diplom i edisjonsfilologi. Jeg fikk min doktorgrad (Ph.D.) i litteraturvitenskap og filosofi fra Universitetet i Oslo.

Jobb

Jeg jobbet tidligere ved Universitetet i Oslo bibliotekets avdeling for digitale tjenester, ved Nasjonalbiblioteket, ved Statsbiblioteket i Berlin, ved Freie Universitet Berlin og ved Max-Planck-institutt for vitenskapshistorie. Siden 2009 har jeg jobbet i og med forskjellige prosjekter innen digitalisering, digitalisert kulturarv og digital humaniora.

Forskning

Mine pågående forskningsprosjekter:

 • en historie av digital humaniora i Norge og Norden
 • Norske Korrespondanser - virtuell sammenkobling av norske brev i norske kulturarvsinstitusjoner med hjelp av Linked Open Data
 • digital utgivelse av Ethica Complementoria og Tranchier-Buch, en tidlig modern bok og veileder for skikk og bruk

Verv

 • nestleder i Digital Humaniora i Norden og Baltikum (DHNB)
 • styremedlem i Carpentry@UiO Board

 

Emneord: digital humaniora, digitale forskningsmetoder, forskningsdata

Publikasjoner

 • Rockenberger, Annika; Wiger, Ellen Nessheim; Witting, Mette Refslund; Bøe, Hilde; Thor, Evelyn Irene & Wolden, Ove Joralf [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Norwegian Correspondences and Linked Open Data. CEUR Workshop Proceedings. ISSN 1613-0073. 2364, s. 365–375. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rockenberger, Annika (2017). Die Ethica Complementoria – Versuch einer bibliographisch-stemmatologischen Rekonstruktion der Überlieferungsverhältnisse. Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte. ISSN 0341-2253. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rockenberger, Annika (2016). Editing a Discourse, Not a Text: Meta-Methodological Remarks on an Editorial Endeavour. Journal of Literary Theory. ISSN 1862-5290. 10(2), s. 366–382. doi: 10.1515/jlt-2016-0014. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rockenberger, Annika (2016). Materiality and Meaning in Literary Studies. Schriften zur Kultur- und Mediensemiotik (SKMS). ISSN 2364-9224. 2, s. 39–60. doi: 10.15475/skms.2016.1.2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rockenberger, Annika (2016). 'Paratext' und Neue Medien. Probleme und Perspektiven eines Begriffstransfers. PhiN. Philologie im Netz. ISSN 1433-7177. 76, s. 20–40.
 • Rockenberger, Annika (2015). Textual Scholarship and Canon Formation. I Jones, Lydia; Plachta, Bodo; Pailer, Gaby & Roy, Catherine Karen (Red.), Scholarly Editing and German Literature. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004305441. s. 273–284. doi: 10.1163/9789004305472_016.
 • Rockenberger, Annika (2014). Video Game Framings. I Apollon, Daniel & Nadine, Desrochers (Red.), Examining Paratextual Theory and its Applications in Digital Culture. IGI Global. ISSN 9781466660021. s. 252–286. doi: 10.4018/978-1-4666-6002-1.ch013.
 • Rockenberger, Annika & Röcken, Per (2014). Wie bedeutet ein material text? I Podewski, Madleen; Nutt-Kofoth, Rüdiger & Lukas, Wolfgang (Red.), Text - Material - Medium. Zur Relevanz editorischer Dokumentationen für die literaturwissenschaftliche Interpretation. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-036440-8. s. 25–51. doi: 10.1515/9783110364408.25.
 • Rockenberger, Annika (2014). [review of:] Gunter Martens (Hrsg.): Editorische Begrifflichkeit. Berlin, Boston: Walther de Gruyter 2013 (Beihefte zu editio. 36). Zeitschrift für Germanistik. ISSN 0323-7982. 24(3), s. 690–692.
 • Rockenberger, Annika (2013). Gelegenheitsdichtung in der Frühen Neuzeit. Resultate – Probleme – Perspektiven. Zeitschrift für Germanistik. ISSN 0323-7982. 23(3), s. 641–650.
 • Rockenberger, Annika (2013). [Review] Editors, Scholars, and the Social Text. Hrsg. von Darcy Cullen. Toronto: University of Toronto Press 2012. Editio : Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft. ISSN 0931-3079. 27, s. 251–256.
 • Rockenberger, Annika & Röcken, Per (2013). Interessengeleitete Datenverarbeitung. Zur Empirie der neugermanistischen Editionsphilologie. I Ajouri, Philip; Mellmann, Katja & Christoph, Rauen (Red.), Empirie in der Literaturwissenschaft. Mentis Verlag GmbH. ISSN 978-3-89785-458-1. s. 93–129. doi: 10.30965/9783957439710_008.
 • Rockenberger, Annika & Röcken, Per (2012). "der ganze Schmutz zugleich und Glanz meiner Seele". Eine analytische Mikrostudie zur Methodik neugermanistischer Textkritik. Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts. ISSN 0071-9463. s. 68–102.
 • Rockenberger, Annika (2012). [Review] Heinrich Anselm von Zigler und Kliphausen: Die Asiatische Banise. Historisch-kritische und kommentierte Ausgabe des Erstdrucks 1689. Hrsg. von Werner Frick, Dieter Martin und Karin Vorderstemann. Berlin, New York 2010 (Frühe Neuzeit. 152). Editio : Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft. ISSN 0931-3079. 26, s. 218–224. doi: 10.1515/edit.2010.019.
 • Rockenberger, Annika (2012). Ekkehard Borries: Schwesternspiegel im 15. Jahrhundert. Gattungskonstitution – Editionen – Untersuchungen. Berlin, New York 2008. [zgl. Univ. Diss. Göttingen 2002]. Daphnis. Zeitschrift für Mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit. ISSN 0300-693X. 41(1), s. 275–280. doi: 10.1163/18796583-90000874.
 • Rockenberger, Annika & Röcken, Per (2011). Ist Edition ein Kanonisierungsfaktor? Unvorgreifliche Überlegungen zur Präzisierung der Fragestellung. I Beilein, Matthias & Winko, Simone (Red.), Kanon, Wertung und Vermittlung. Literatur in der Wissensgesellschaft. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3110259940. s. 149–158. doi: 10.1515/9783110259964.145.
 • Rockenberger, Annika (2011). [Report] Digital Humanities Festakt in Göttingen. Eröffnung des Göttingen Centre for Digital Humanities (GCDH) und TextGrid Release 1.0, Göttingen, 12./13. Juli 2011. Editio : Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft. ISSN 0931-3079. 25, s. 219–224. doi: 10.1515/9783110239362.219.
 • Rockenberger, Annika & Röcken, Per (2011). Inkunabel-Materialität. Zur Deutung der typographischen Gestaltung von Sebastian Brants »Narrenschiff« (Basel 1494). Euphorion. ISSN 0014-2328. 105(3), s. 283–316.
 • Rockenberger, Annika (2011). Albrecht Dürer, Sebastian Brant und die Holzschnitte des »Narrenschiff«-Erstdrucks (Basel, 1494). Ein forschungskritischer Einspruch. Gutenberg-Jahrbuch. ISSN 0072-9094. 86, s. 312–329.
 • Rockenberger, Annika (2011). Sebastian Brants Narrenschiff. Kritische Würdigung vorliegener Editionen und prinzipielle Überlegungen zu einer Neu-Edition. Editio : Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft. ISSN 0931-3079. 25, s. 42–73. doi: 10.1515/9783110239362.42.
 • Rockenberger, Annika (2010). [Review] Martin Boghardt: Archäologie des gedruckten Buches. Herausgegeben von Paul Needham in Verbindung mit Julie Boghardt. Wiesbaden, in Kommission Harrassowitz Verlag 2008. (Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens. 42). Editio : Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft. ISSN 0931-3079. 24, s. 257–261.
 • Rockenberger, Annika (2009). [Review] Ulrike Wolfrum: Beschreibung der Reiß – Festschrift zur Brautfahrt Friedrichs V. von der Pfalz nach London (1613). Entwicklung eines editorischen Modells für das elektronische Medium. München 2006 (Sprach- und Literaturwissenschaften. 21). Editio : Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft. ISSN 0931-3079. 23, s. 233–238.
 • Rockenberger, Annika & Röcken, Per (2009). Typographie als Paratext? Anmerkungen zu einer terminologischen Konfusion. Poetica. ISSN 0303-4178. 41(3/4), s. 293–330.
 • Rockenberger, Annika & Röcken, Per (2009). Vom Offensichtlichen. Über Typographie und Edition am Beispiel barocker Drucküberlieferung (Grimmelshausens »Simplicissimus«). Editio : Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft. ISSN 0931-3079. 23, s. 21–45.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Rockenberger, Annika (2021). Charlotte Schiller, Literarische Schriften. Hg. von Gaby Pailer, Andrea DahlmannResing und Melanie Kage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2016. 1024 S., € 99,95. Arbitrium. Zeitschrift für Rezensionen zur germanistischen Literaturwissenschaft. ISSN 1865-8849. 39(1). doi: 10.1515/arb-2021-0026.
 • Rockenberger, Annika & Wiger, Ellen Nessheim (2020). Hvem skrev til hvem når og hvor? Om brevnettverk på tvers av institusjoner og samlinger. www.historieblogg.no.
 • Rockenberger, Annika; Wiger, Elllen Nesheim; Witting, Mette Refslund; Bøe, Hilde; Thor, Evelyn Irene & Wolden, Ove Joralf [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). NorKorr - Norwegian Correspondences and Linked Open Data. Digital Humanities in the Nordic Countries 2019; 2019-03-06 - 2019-03-08 NTNU UiB UiT.
 • Rockenberger, Annika; Wiger, Ellen Nessheim; Witting, Mette Refslund; Bøe, Hilde; Thor, Evelyn Irene & Wolden, Ove Joralf [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). NorKorr - Norwegian Correspondences and Linked Open Data. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rockenberger, Annika (2017). Digital Humanities education in Norway.
 • Rockenberger, Annika (2017). Staging & Performing the Medieval Religious Play in Virtual Reality. An Exploratory Discussion.
 • Rockenberger, Annika (2017). Geistliche Spiele auf virtuellen Bühnen. Simulation und digitale Rekonstruktion in den historischen Geisteswissenschaften.
 • Rockenberger, Annika (2016). [Review] Astrid Dröse. Georg Greflinger und das weltliche Lied im 17. Jahrhundert (Frühe Neuzeit, Bd. 191), Verlag Walter de Gruyter, Berlin, Boston 2015, 417 S., Abb., Notenbeispiele. Zeitschrift für Germanistik. ISSN 0323-7982. 26(1), s. 152–153.
 • Rockenberger, Annika (2015). The German early-enlightenment newspaper Nordischer Mercurius – digital!
 • Rockenberger, Annika (2014). Georg Greflinger – Digitale Archiv-Edition. Pilotprojekt: Ethica Complementoria Drucke des 17. Jahrhunderts.
 • Rockenberger, Annika (2014). Editionsrezensionen. Vom Nutzen und Nachteil einer Praxisform.
 • Rockenberger, Annika (2013). Occasional Poetry in the Early Modern Period Results - Problems - Perspectives. Zeitschrift für Germanistik. ISSN 0323-7982. 23(3), s. 641–650.
 • Rockenberger, Annika (2013). Round-table Diskussion: Digital Humanities.
 • Rockenberger, Annika (2013). Editing a Discourse, Not a Text. Methodological Reflexions on an Editorial Endeavour.
 • Rockenberger, Annika (2013). What are Digital Humanities? Introduction and Workshop Moderation.
 • Rockenberger, Annika (2013). Probleme der Edition frühneuzeitlicher Drucküberlieferung – skizziert am Beispiel der Digitalen Edition sämtlicher Werke und Schriften Georg Greflingers (1620–1677).
 • Rockenberger, Annika (2013). Literary Evaluation Between Ethics and Aesthetics.
 • Rockenberger, Annika (2013). Digital Humanities Kompetenzzentren in Deutschland – Erfahrungen, Modelle, Perspektiven für Berlin. Einleitung. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rockenberger, Annika (2012). Georg Greflinger – Digitale Historisch-kritische Archiv-Edition sämtlicher Werke und Schriften (GG_dHKA).
 • Rockenberger, Annika (2012). Georg Greflinger – Digitale Archiv-Edition sämtlicher Werke und Schriften. Pilotprojekt: Ethica Complementoria (1645).
 • Rockenberger, Annika (2012). Georg Greflinger (1620–1677) – Digitale Archiv-Edition sämtlicher Werke und Schriften: Ein Werkstattbericht.
 • Rockenberger, Annika & Röcken, Per (2011). Wie ‘bedeutet’ ein material text?
 • Rockenberger, Annika (2011). Is Editing a Factor in Canonization? Notes on Understanding the Question.
 • Rockenberger, Annika (2011). Gelungenes Studienbuch. Andreas Kellers literaturwissenschaftliche Einführung zur „Frühen Neuzeit“ bietet eine kenntnisreiche Darstellung der Epoche. literaturkritik.de. ISSN 1437-9309.
 • Rockenberger, Annika (2010). Friedrich Zarncke und die Edition des »Narrenschiffs« von Sebastian Brant.
 • Rockenberger, Annika & Röcken, Per (2010). Edition als Kanonisierungsfaktor? Ein analytischer Beitrag zur Debatte um die »Macht der Philologie«.
 • Rockenberger, Annika (2009). Drucküberlieferung und Textedition. Eine analytische Untersuchung am Beispiel von Sebastian Brants »Narrenschiff« (1494).
 • Rockenberger, Annika (2017). Interessen und Argumente. Vorstudien zu einer analytischen Philosophie der neugermanistischen Editionsphilologie. Dissertation zur Erlangung des Grades Philosophiae Doctor (Ph.D.) der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Oslo. Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2021 10:54 - Sist endret 19. jan. 2022 13:30