Anne-Gry Skonnord

Seksjonsleder
Bilete av Anne-Gry Skonnord
English version of this page
Telefon +47-22856980
Mobiltelefon +47-95177689
Rom 1212
Brukarnamn
Besøksadresse Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1009 Blindern 0315 OSLO

Arbeidsområder

 • Leder for læringsmiljø og brukermøter i HumSam-biblioteket
 • Medlem av Universitetsbibliotekets publikumslederforum

Bakgrunn

 • Frå 2015 –    Seksjonsleiar publikumsseksjonen, HumSam-biblioteket
 • 2013-2015    Seniorrådgivar, Digitale tenester
 • 2010-2013    Overbibliotekar, Medisinsk bibliotek
 • 2010             Eningsleiar, Oslo universitetssjukehus
 • 2008-2010    Avdelingssjef, Oslo universitetssjukehus Ullevål
 • 2006-2008    Hovudbibliotekar, UBO Fellestenesta
 • 2001-2005    Avdelings-/hovudbibliotekar, UBO Bibliotek for medisin og helsefag
 • 1993-2001    Avdelingsbibliotekar, Utanriksdepartementet
 • 1992-1993    Bibliotekleiar, Folkehelsa
 • 1991-1992    Bibliotekar, Folkehelsa
 • 1988-1991    Bibliotekar, Noregs veterinærhøgskole
   
Emneord: Bibliotek, Publikumsarbeid, Publikumstjenester, Ledelse
Publisert 28. sep. 2021 10:54 - Sist endra 6. juli 2022 09:29