pa-ro da-mo. A study of case in Mycenaean Greek based on the linguistic annotation of the Database of Mycenaean at Oslo (DAMOS).

A tablet from Knossos (Co 903)

source:http://u.cs.biu.ac.il/~reznikov/Crete08/LinearB.jpg

De eldste belegga (ca. XIV-XII f.Kr.) av det greske språket består av innskrifter (hovedsakelig fra palassarkiva i Knossos, Pylos, Tiryns, Thebes og Mykene) skrevet med ei stavelsesskrift - lånt fra utydam men sikkert ubeslekta nabospråk - som vi kaller for Linear B. Disse tekstene blei tyda så seint som i 1952. Språket i innskriftene kalles mykensk gresk.

Prosjektet sitt formål er å nærmere undersøke kasussystemet til mykensk: På grunn av mangel i skriftsystemet og knappheta til tekstene og sjølve innholdet - for det meste dreier det seg om administrative dokument - er det forsatt mange detaljer som vi ikke forstår av mykensk grammatikk; funksjonen til de forskjellige kasusene (syntaks) og til og med deres antall og nøyaktige bøyingsform (morfologi) er blant de mest problemastiske temaene.

Jeg har oppretta, som datagrunnlag for forskninga mi, det første komplette og lingvistisk annoterte digitalkorpus av språket (DĀMOS): Alle de mykenske ord, fraser og setninger blir nå annotert for morfologi og syntaks samt mange paleografiske og filologiske egenskaper, sånn at det blir til slutt mulig, med hjelp av datamaskina, å studere språket, og særlig kasussystemet, med nye metoder og ei ny tilnærming, ved å krysse fler forskjellige data og datanivå og benytte seg av statistiske data som omfatter korpuset i si heilhet.

Emneord: Gresk, Mykensk, Gamle indoeuropeiske språk, Språkvitenskap, Lingvistikk, Korpuslingvistikk
Publisert 14. feb. 2017 15:34 - Sist endret 4. okt. 2019 11:42