Hege Kristin Ringnes

Univ.bibliotekar - HumSam-biblioteket
Bilde av Hege Kristin Ringnes
English version of this page
Telefon +47-22844265
Rom 3218
Brukernavn
Besøksadresse HumSam-biblioteket Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1009 Blindern 0315 OSLO

Arbeidsområder

 • Fagrefererent i psykologi

 

 

Emneord: Bibliotek, Psykologi, Religionspsykologi

Publikasjoner

 • Ringnes, Hege Kristin; Demmrich, Sarah; Hegstad, Harald; Stålsett, Gry & Danbolt, Lars Johan (2019). End Time and Emotions: Emotion Regulation Functions of Eschatological Expectations among Jehovah’s Witnesses in Norway. Journal of empirical theology.  ISSN 0922-2936.  32(1), s 105- 137 . doi: 10.1163/15709256-12341385
 • Grønlund, Inga Lena & Ringnes, Hege Kristin (2017). «Biblioteket er fett» – om fagbiblioteket som sosial og emosjonell arena, I: Astrid Anderson; Cicilie Fagerlid; Håkon Larsen & Ingerid Straume (red.),  Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202571863.  Kapittel 9.  s 193 - 213 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ringnes, Hege Kristin; Stålsett, Gry; Hegstad, Harald & Danbolt, Lars Johan (2017). Emotional forecasting of happiness : emotion regulation strategies among members of end-time focused Jehovah’s Witnesses. Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie.  ISSN 0084-6724.  39(3), s 312- 343 . doi: 10.1163/15736121-12341341
 • Ringnes, Hege Kristin & Hegstad, Harald (2016). Refusal of Medical Blood Transfusions Among Jehovah’s Witnesses: Emotion Regulation of the Dissonance of Saving and Sacrificing Life. Journal of religion and health.  ISSN 0022-4197.  55(5), s 1672- 1687 . doi: 10.1007/s10943-016-0236-5
 • Ulland, Dagfinn; Ringnes, Hege Kristin & Vabo, Grete Lund (2016). Tradition and Change: Negotiations of Exclusivity and Inclusivity Within “The Community”, a Conservative Norwegian Christian Group. Nordic Journal of Religion and Society.  ISSN 0809-7291.  29(1), s 52- 72 . doi: 10.18261/issn.1890-7008-2016-01-04
 • Ringnes, Hege Kristin (2015). Sjelesorg og emosjonsregulering : perspektiver og strategiske ressurser i kristen sjelesorgpraksis. Tidsskrift for sjelesorg.  ISSN 0333-3388.  35(1), s 59- 77 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ringnes, Hege Kristin & Ulland, Dagfinn (2014). Individet i religiøse sekter : faglige synspunkter på rekruttering, medlemskap og brudd, I: Lars Johan Danbolt; Leif Gunnar Engedal; Hans Stifoss-Hanssen; Knut Hestad & Lars Lien (red.),  Religionspsykologi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41634-5.  Kapittel 18.  s 257 - 271
 • Beck, Mia; Gullbekk, Eystein; Ringnes, Hege Kristin; Rullestad, Tove & Torras Calvo, Maria Carme (2013). Focus group study, In Eystein Gullbekk; Tove Rullestad & Maria Carme Torras Calvo (ed.),  PhD candidates and the research process. The library´s contribution.  Universitetsbiblioteket i Oslo.  ISBN 978-82-8037-023-5.  3.  s 51 - 102
 • Bech, Mia; Gullbekk, Eystein; Ringnes, Hege Kristin; Rullestad, Tove & Torras Calvo, Maria Carme (2012). Fokusgruppestudien, I:  Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. Bibliotekets bidrag.  Universitetsbiblioteket i Oslo.  ISBN 978-82-8037-022-8.  3..  s 49 - 82
 • Magnussen, Svein; Nilsson, Lars-Göran; Ommundsen, Reidar & Ringnes, Hege Kristin (2009). Forskningslinjer, I: Siri Erika Gullestad; Bjørn Killingmo & Svein Magnussen (red.),  Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01563-7.  Kapittel 14.  s 207 - 225
 • Ringnes, Hege Kristin (2009). Individet i gruppen: en psykologisk tilnærming til det å være et Jehovas vitne, I: Hege Kristin Ringnes & Helje Kringlebotn Sødal (red.),  Jehovas vitner: en flerfaglig studie.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014531.  Kapittel 5.  s 95 - 106
 • Ringnes, Hege Kristin & Sødal, Helje Kringlebotn (2009). Jehovas vitner: en religionsvitenskapelig presentasjon, I: Hege Kristin Ringnes & Helje Kringlebotn Sødal (red.),  Jehovas vitner: en flerfaglig studie.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014531.  Kapittel 1.  s 13 - 48
 • Sødal, Helje Kringlebotn & Ringnes, Hege Kristin (2009). Jehovas vitner. En religionsvitenskapelig presentasjon, I: Hege Kristin Ringnes & Helje Kringlebotn Sødal (red.),  Jehovas vitner: en flerfaglig studie.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014531.  s 13 - 49
 • Ringnes, Hege Kristin (2005). Jehovas vitner i Norge. Hvordan kan terapeuter, rådgivere og andre fagpersoner forholde seg til dem?. Psykologisk tidsskrift.  ISSN 1501-7508.  (1), s 23- 31

Se alle arbeider i Cristin

 • Ringnes, Hege Kristin & Sødal, Helje Kringlebotn (red.) (2009). Jehovas vitner: en flerfaglig studie. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014531.  185 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ringnes, Hege Kristin (2019, 09. september). Jehovas vitner får ikke stemme. [TV].  NRK TV - Dagsnytt 18.
 • Ringnes, Hege Kristin; Demmrich, Sarah; Hegstad, Harald; Danbolt, Lars Johan & Stålsett, Gry (2019). Emotional forecasting: future emotions having impact on present emotions in end-time oriented Jehovah´s Witnesses.
 • Ringnes, Hege Kristin; Demmrich, Sarah; Hegstad, Harald; Stålsett, Gry & Danbolt, Lars Johan (2019). The influence of eschatological doctrine on individual´s belief: Paradise prospects of Jehovah´s Witnesses and their emotional implications.
 • Ringnes, Hege Kristin (2017, 15. juni). Jehovas vitner - hva er sant og hva er myter?. [Radio].  NRK Radio - verdibørsen.
 • Ringnes, Hege Kristin & Hegstad, Harald (2017). Erratum to: Refusal of Medical Blood Transfusions Among Jehovah?s Witnesses: Emotion Regulation of the Dissonance of Saving and Sacrificing Life (Journal of Religion and Health, (2016), 55, 5, (1672-1687), 10.1007/s10943-016-0236-5). Journal of religion and health.  ISSN 0022-4197.  56(1), s 370- 370 . doi: 10.1007/s10943-016-0329-1
 • Ringnes, Hege Kristin; Ulland, Dagfinn & Vabo, Grete Lund (2016). Menigheten Samfundet: fortsatt en eksklusiv, kristen gruppe. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.  s 33- 33
 • Austad, Anne & Ringnes, Hege Kristin (2015). «Det er noe jeg vil ha svar på»: Kontakt med døde som emosjonsregulerende praksis.
 • Ringnes, Hege Kristin (2015). Individet i religiøse sekter: fokus på emosjonsregulering.
 • Ringnes, Hege Kristin & Ulland, Dagfinn (2015). Emotion regulation perspective on religious meeting participation in the cases of Toronto Airport Christian Fellowship (TACF) and Jehovah´s Witnesses (JW).
 • Gullbekk, Eystein; Lundmark, Anders Mattias; Attinger, Gisela; Bech, Mia; Cutler, Ingrid; Folkestad, Hege; Gasparini, Andrea Alessandro; Haraldsen, Kirsten Borse; Kavli, Fredrik Andersen; Konestabo, Heidi Sjursen; Mikki, Susanne; Ringnes, Hege Kristin; Roos, Monica; Rullestad, Tove; Skagen, Therese; Torras, Maria-Carme; Westbye, Hilde & Ødegaard, Marte (2014). Helping PhD-students succeed: PhD on Track.
 • Ringnes, Hege Kristin (2014). Refusal of medical blood transfusions among Jehovah´s Witnesses.
 • Austad, Anne; Haga, Annhild Tofte; Haug, Sigrid Helene Kjørven & Ringnes, Hege Kristin (2013). From “psychology of religion”, to “psychology of religion and/or spirituality”? Debates concerning the concept “religion” within psychology of religion.
 • Ringnes, Hege Kristin & Graff-Kallevåg, Kristin (2013). Lykke - den kristne idealfølelsen?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 34- 35
 • Ringnes, Hege Kristin; Stålsett, Gry; Danbolt, Lars Johan & Hegstad, Harald (2013). To set aside: Emotion regulation in Jehovah`s Witnesses.
 • Ringnes, Hege Kristin & Ulland, Dagfinn (2013). Sektpsykologi: Et blikk på religiøse sekters innvirkning. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  66(1), s 70- 78 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ringnes, Hege Kristin (2012). Jehovas vitner - Store norske leksikon.
 • Ringnes, Hege Kristin (2012). Jehovas vitner og verden. Ytring : NRK. Vis sammendrag
 • Ringnes, Hege Kristin (2011). Living a Life in the Truth – Theological Foundations and Psychological Implications of Being a Jehovah´s Witness.
 • Ringnes, Hege Kristin; Hegstad, Harald & Danbolt, Lars Johan (2011). Being a Jehovah´s Witness - Emotional Style, Relational Patterns and Perceptions of the Future.
 • Ringnes, Hege Kristin; Hegstad, Harald & Danbolt, Lars Johan (2011). Jehovah´s Witnesses: Not of This World.
 • Ringnes, Hege Kristin & Ulland, Dagfinn (2011). Sekter – Hva innebærer medlemsskap? Hvordan møte medlemmer, eksmedlemmer og deres familie?.
 • Ringnes, Hege Kristin (2009). Jehovas vitner: sekt med hevd på sannheten. Aftenposten Innsikt.  ISSN 1890-6931.  (juni), s 76- 77
 • Ringnes, Hege Kristin & Sødal, Helje Kringlebotn (2009). Forord, I: Hege Kristin Ringnes & Helje Kringlebotn Sødal (red.),  Jehovas vitner: en flerfaglig studie.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014531.  Forord.  s 9 - 11
 • Ringnes, Hege Kristin (2005). Hovedoppgaver og magisteravhandlinger avlagt ved Psykofysiologisk laboratorium 1968-2004 : en bibliografi, I: Asbjørn O. Faleide (red.),  Selvregulering, personlighet og helse : et psykofysiologisk og psykosomatisk perspektiv.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-207-5.  Bibliografi.  s 199 - 210
 • Ringnes, Hege Kristin (1997). Jehovas vitner, I:  Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon.  Kunnskapsforlaget.  Leksikonartikkel.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. mars 2015 08:59 - Sist endret 6. mars 2019 15:38