Heidi Karlsen

Førstebibliotekar - HumSam-biblioteket
Bilde av Heidi Karlsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1009 Blindern 0315 OSLO

Arbeidsområder

 •  Digitale forskningsmetoder. Tekst-mining/data-mining.
 • Undervisning og kompetanseheving innen digital humaniora/digital
  HumSam
 • Digital humaniora-relatert forskning, litteraturvitenskapelig forskning 

  Bakgrunn

 • Philosophiae Doctor (PhD) — Doktorgrad ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, innen nordisk litteratur med avhandlingen A Discourse Analysis of Woman’s Place in Society 1830-1880 through Data mining the Digital Bookshelf” 
 • Master i franskspråklig litteratur. Bachelor i fransk og spansk språk og kultur. (HF, UiO)
 • Candidata philologiae —Filosofi hovedfag. Cand.Mag. i filosofi, psykologi og Vest-Europakunnskap (HF/SV, UiO).

 

Emneord: Digitale forskningsmetoder, Digital humaniora, Digital HumSam, litteraturstudier

Publikasjoner

 • Karlsen, Heidi (2020). A Discourse Analysis of Woman’s Place in Society 1830-1880 through Data-Mining the Digital Bookshelf. Vis sammendrag
 • Karlsen, Heidi (2019). Digital humaniora - Subcorpus topic modeling. Norgeshistorie.no.
 • Karlsen, Heidi (2019). Diskursanalyse og sub-corpus topic modeling.
 • Karlsen, Heidi (2019). Kvinnens plass i samfunnet 1830-1880 - Diskursanalyse med Bokhylla.
 • Karlsen, Heidi (2019). Le mouvement des femmes en Norvège au XIXème siècle avait-il besoin de George Sand pour sortir de son silence ?. DESHIMA, revue d'histoire globale des pays du Nord.  ISSN 1957-5173.  13, s 195- 211
 • Karlsen, Heidi (2019, 08. mars). Når kjønn er noe vi gjør.  Morgenbladet.
 • Karlsen, Heidi (2019). Oppdag meningsfylte avsnitt med Sub-corpus topic modeling - "Tråling" eller kokekunst"? - med Bokhylla.
 • Karlsen, Heidi (2019). Spor av kvinner i Bokhylla - 1830-1880.
 • Karlsen, Heidi (2019). Women’s place in Norwegian Society 1830- 1880 - Discourse Analysis with the Digital Bookshelf.
 • Karlsen, Heidi (2018). Approche numérique de l’étude des discours sur les femmes, en Norvège (1830-1900).
 • Karlsen, Heidi (2018). "Data-mining the Digital Bookshelf" Presentasjon av metodologiske muligheter og utfordringer knyttet til litteraturhistorisk arbeid med NBs digitaliserte samling.
 • Karlsen, Heidi (2018, 18. desember). En tidlig feminist og julebudskapet.  Vårt Land (i papiravis og på nett, verdidebatt.no).
 • Karlsen, Heidi (2018). Femmes écrivains au dix-neuvième siècle.
 • Karlsen, Heidi (2018). Interdisciplinary Advancement through the Unexpected: Mapping Gender Discourses in Norway (1840-1913) with Bokhylla.
 • Karlsen, Heidi (2018). The Discursive Context of Nora’s Slamming Door: Gender Discourses in Norway in the Second Half of the Nineteenth Century and Nora’s Decision to Leave Home.
 • Karlsen, Heidi (2018). The Stage as an Intersection across Discursive and Non-Discursive Gender Practices in Norway in the Second Half of the Nineteenth Century.
 • Karlsen, Heidi (2017). Mapping Gender Discourses: Bokhylla and traces of women in Norway 1840-1913.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. feb. 2021 13:29 - Sist endret 11. feb. 2021 15:29