Lars Erik Lørdahl

Univ.bibliotekar - HumSam-biblioteket
Bilde av Lars Erik Lørdahl
English version of this page
Telefon +47-22844221
Rom 3217
Brukernavn
Besøksadresse HumSam-biblioteket Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1009 Blindern 0315 OSLO

Arbeidsområder

Bakgrunn

  • Jobbet ved Universitetsbiblioteket siden 1993.
  • Cand.philol. med historie hovedfag, UiO 2007
  • M.A. Archaeology and Ancient History, St.Andrews University, Skottland, 1996
Emneord: Bibliotek, Historie, Arkeologi, EndNote, Foto, Arkeologisk bibliotek

Publikasjoner

  • Lørdahl, Lars Erik (2017). Bibliografi over Jan Eivind Myhres trykte publikasjoner, I: Arne Hveem Alsvik; Knut Kjeldstadli; Kim Gunnar Helsvig & Kari-Ellen Lindbekk (red.),  I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre.  Pax Forlag.  ISBN 9788253039695.  Bibliografi.  s 276 - 292
  • Lørdahl, Lars Erik (2009). Bibliografi over Edgeir Benums trykte publikasjoner, I: Jan Eivind Myhre; John Peter Collett & Jon Skeie (red.),  Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-094-8.  Bibliografi.  s 361 - 363

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. juli 2010 15:57 - Sist endret 26. sep. 2019 12:49