Nini Ebeltoft

Førstebibliotekar - HumSam-biblioteket
Bilde av Nini Ebeltoft
English version of this page
Telefon +47-22856247
Rom 3225
Treffetider Mandager kl 12:00 - kl14:00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1009 Blindern 0315 OSLO

Arbeidsområder

  • Fagreferent i pedagogikk
  • Forskerstøtte, UV-fakultetet

Utdanning

  • Philosophiae Doctor (PhD) - Doktorgrad fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (UiO).
  • Forskerutdanning fra Institutt for pedagogikk, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), UiO.
  • Cand. Polit og Cand.Mag. Hovedfag fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV), UiO.
  • Spesialisering i ledelse og organisasjonsutvikling, UV, UiO.
  • Lærerutdanning og spesialpedagogisk utdanning fra Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet).
  • Språk- og kulturstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, ILOS) UiO.
Emneord: Bibliotek, Nettbaserte utdanningsprogrammer, Systematiske kunnskapsoversikter, Utdanningsledelse, Lesson Study, Menneskerettighetsundervisning, Aktør-nettverksteori, Vitenskaps- og teknologistudier

Publikasjoner

2018:

Ebeltoft, N. ; Lykkja. P.M., Hegnes, A.W. (2018). Tverrfaglig forskningsstøtte - et FagSosioTeknisk grenseobjekt. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling,  Årg. 7 Nr. 3, 2018.

 

Ebeltoft, N. (2018). Skolelederes organisering av Lesson Study-arbeid. Norsk pedagogisk tidsskrift102(01), 72-82.

Ebeltoft, N. (2018). School Leadership and the Organisation of Lesson Study. https://www.duo.uio.no/handle/10852/65879

 

 

 

Publisert 6. sep. 2016 13:12 - Sist endret 15. mars 2019 13:46