Nini Ebeltoft

Førstebibliotekar - HumSam-biblioteket
Bilde av Nini Ebeltoft
English version of this page
Telefon +47 22856247
Rom 3225
Treffetider Mandager kl 12:00 - kl14:00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1009 Blindern 0315 OSLO

Arbeidsområder

  • Fagreferent i pedagogikk
  • Forskerstøtte, UV-fakultetet

Utdanning

  • Philosophiae Doctor (PhD) - Doktorgrad fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (UiO).
  • Forskerutdanning fra Institutt for pedagogikk, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), UiO.
  • Cand. Polit og Cand.Mag. Hovedfag fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV), UiO.
  • Spesialisering i ledelse og organisasjonsutvikling, UV, UiO.
  • Lærerutdanning og spesialpedagogisk utdanning fra Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet).
  • Språk- og kulturstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, ILOS) UiO.
Emneord: Forskningsbibliotek, Vitenskaps- og teknologistudier, Aktør-nettverksteori, Nettbaserte utdanningsprogrammer, Systematiske kunnskapsoversikter, Utdanningsledelse, Lesson Study, Menneskerettighetsundervisning
Publisert 6. sep. 2016 13:12 - Sist endret 10. des. 2019 18:41