Signe Marie Brandsæter

Univ.bibliotekar - HumSam-biblioteket
Bilde av Signe Marie Brandsæter
English version of this page
Telefon +47 22857605
Rom 3213
Brukernavn
Besøksadresse HumSam-biblioteket Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1009 Blindern 0315 OSLO

Arbeidsområder

Bakgrunn

  • Cand. philol i medievitenskap, UiO 1997
Emneord: Bibliotek. Litteraturvitenskap, Medievitenskap, Undervisning

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Engelstad, Svein & Brandsæter, Signe Marie (2011). Kunnskapsbanken - Universitetsbiblioteket og forskningen gjennom 200 år.
  • Bandlien, Bjørn & Brandsæter, Signe Marie (2009). Bibliografi over Hans Fredrik Dahls trykte publikasjoner, 1962-2009, I: Henrik G. Bastiansen; Bernt Hagtvet; Guri Hjeltnes; Knut Lundby & Helge Rønning (red.),  Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3261-0.  Bibliografi.  s 350 - 400
  • Brandsæter, Signe Marie; Hegna, Knut; Lørdahl, Anita Pedersen & Tuseth, Bård Sverre (red.) (2008). Biblioteket og forskningen. Foredrag fra Fagreferentkonferansen i Oslo 2. - 4- juni 2008. Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo. 4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. juli 2010 15:56 - Sist endret 20. feb. 2019 09:53