Janne Jacobsen

Hovedbibliotekar - HumSam-biblioteket
Bilde av Janne Jacobsen
English version of this page
Telefon 22 85 99 82
Treffetider Etnografisk bibliotek mandag - torsdag. HumSam biblioteket noen fredager (rom 3219)
Brukernavn
Besøksadresse Etnografisk bibliotek Frederiks gt. 2 0164 Oslo
Postadresse Etnografisk bibliotek Kulturhistorisk museum P.b. 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

Leder for Etnografisk bibliotek og Numismatisk bibliotek

  • Innkjøp
  • Katalogansvar
  • Tidsskrifter
  • Veiledning

Bakgrunn

Hovedbibliotekar ved UBO, Etnografisk/Numismatisk bibliotek fra mars 2019. 

Spesialbibliotekar ved UBO, Studentbiblioteket Sophus Bugge fra 2016-2019.

Bibliotekar ved Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design 2013-2016

Bachelor i bibliotek og informasjonsvitenskap 2010-2013.

Hovedfag ved Kunsthøgskolen i Oslo 2002-2004.

Høgskolekandidat ved Statens kunst- og håndverkshøgskole 1999-2002.

Emneord: Bibliotek, Veiledning, innkjøp, Etnografisk bibliotek, Numismatisk bibliotek
Publisert 3. mai 2016 11:31 - Sist endret 23. sep. 2021 10:12