Magnus Carlstrøm

Hovedbibliotekar - HumSam-biblioteket

Arbeidsområder

Alma

Bakgrunn

Bibliotekar ved HumSam-biblioteket ved Universitetet i Oslo, 2012

Bibliotekar ved Handelshøyskolen BI, 2011

Bachelor i bibliotek og informasjonsvitenskap,HiO

Emneord: Bibliotek, Lån, Veiledning, Kurs, EndNote
Publisert 10. jan. 2012 11:04 - Sist endret 26. juni 2019 11:38