Marianne Inez Lien

Universitetsbibliotekar - HumSam-biblioteket : Forskningstøtte
Bilde av Marianne Inez Lien
English version of this page
Telefon +47 22858630
Mobiltelefon 93009063
Rom BL27-2226
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1009 Blindern 0315 Oslo

Arbeidsområder

 • Fagansvarlig for sosiologi- og organisasjonsstudier, sosialantropologi og tverrfaglig kjønnsforskning
 • Ansvar for UBs bidrag inn i doktorgradsutdanningen ved SV-fakultetet
 • Undervisning, veiledning, forskerstøtte og formidling
 • Karrierestøtte for yngre forskere

Bakgrunn

 • Oppdragsforsker ved Proba samfunnsanalyse, Oslo.
 • Gjesteforsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO
 • Koordinator for norsk nettverk for likestillingsforskning, UiO
 • Styremedlem i Nasjonal forskerskole for kjønnsforskning
 • Styremedlem i Møreforskning
 • Styremedlem i Reform - ressursenter for menn
 • Styremedlem i Norsk fagbibliotekarforening
 • Spesialrådgiver ved Kompetansesenter Rus, Sykehuset Innlandet.
 • Rådgiver og assisterende daglig leder ved Reform - ressurssenter for menn

Utdanning

 • Cand.mag. med mellomfag i sosiologi, grunnfag i sosialantropologi og pedagogikk fra Universitetet i Oslo, 2001
 • Cand.Polit med Hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Oslo i 2004
 • Pågående doktorgradsprosjekt om betydninger av kjønn og omsorg i sykepleiefaget og i relasjoner  mellom sykepleiere og mannlige pasienter.

 

Emneord: Biblioteks- og informasjonsvitenskap, Undervisningsutvikling, forskerstøtte, PhD, informasjonssøk, sosiologi, sosialantropologi, kjønnsforskning, læringsmiljø.

Publikasjoner

 • Lien, Marianne Inez (2021). Mellom universalisme og feminisme: en sosiologisk analyse av kjønn og omsorgsbegrepet i sykepleiefaget. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 62(3), s. 233–250. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2021-03-02x.
 • Lien, Marianne Inez (2013). The gender-neutral patient in nursing - the meaning of gender in female nurses care work for male cancer patients. Norma - International Journal for Masculinity Studies. ISSN 1890-2138. 8(2), s. 131–150.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lien, Marianne Inez & Lorentzen, Jørgen (2019). Men's Experiences of Violence in Intimate Relationships. Palgrave Macmillan. ISBN 9783030039943. 174 s. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Lien, Marianne Inez (2022). Jobben - En ressurs eller byrde for menn som gjennomgår et samlivsbrudd?
 • Lönn-Stensrud, Jessica & Lien, Marianne Inez (2022). Career support framework for early career researchers .
 • Lien, Marianne Inez (2019). Hvilken rolle kan kjønn få for utøvelse av sykepleie, og hvordan kan faglige diskurser føre til at menn og maskuliniteter blir kjønnstrøbbel i klinikkene?
 • Lien, Marianne Inez (2019). Menn utsatt for vold i nære relasjoner. Hvilke voldsformer er de usatt for, hvilke mestringsstrategier bruker de og hvilke erfaringer har de med hjelpeapparatet ?
 • Lien, Marianne Inez (2017). Voldsutsatte menn vet ikke hvor de kan få hjelp.
 • Lien, Marianne Inez (2017). Oppdageren - Eilert Sundt 200 år .
 • Lien, Marianne Inez (2014). Maskulinitet, omsorg og behandling.
 • Lien, Marianne Inez (2013). Menn, kreft og kommunikasjon.
 • Lien, Marianne Inez (2013). Åpenhetskultur gjør tause menn til avvikere. [Internett]. Kilden Forskningsrådet.
 • Lien, Marianne Inez (2013). Syke menn skyr moderlig omsorg. [Fagblad]. Tidsskriftet sykepleien.
 • Lien, Marianne Inez (2013). Aktuelt NRK 2 TV. [TV]. NRK TV Marienlyst.
 • Lien, Marianne Inez (2013). Hvordan har du det, egentlig? En studie av sykepleieres omsorgsarbeid for mannlige kreftpasienter.
 • Lien, Marianne Inez (2012). Mamma tar støyten. [Avis]. Dagbladet.
 • Lien, Marianne Inez (2011). Vi elsker gullmedaljer, og vinnerne dyrkes på alle felter i samfunn og kulturliv. Radiofront tar i dag steget ned fra toppen, og vier heller en time til de nest beste. Er det alltid et nederlag å stå i skyggen – eller kan nestbest være det beste? [Radio]. Radiofront NRK.
 • Lien, Marianne Inez (2011). Lei rosa sløyfer og sykdomsprat. [Internett]. TV2 nettavis.
 • Lien, Marianne Inez (2011). Menn og kreft. Om boken Strålekameratene. [TV]. TV2 God morgen Norge.
 • Lien, Marianne Inez (2011). Why care about gender? An institutional etnography of gender in nursing.
 • Lien, Marianne Inez (2010). Typisk birkebeiner. [Avis]. VG Helg.
 • Lien, Marianne Inez (2010). Sosiolog: Det er status blant ledere å være veltrent. [Internett]. E24.
 • Lien, Marianne Inez (2010). Klasseskille i trenings-Norge. [TV]. NRK Puls.
 • Lien, Marianne Inez (2008). Barske menn får ikke hudkreft - eller? [Internett]. Kreftforeningens nettbrosyre om menn og kreft.
 • Becken, Lars-Erik; Solheim, Øyvind Bugge; Lien, Marianne Inez; Wedde, Elise & Eriksen, Ingunn Marie (2015). Kreftrammede arbeidstakere og arbeidsnærvær - muligheter og begrensninger. Proba samfunnsanalyse. ISSN 1891-8093.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2021 10:54 - Sist endret 4. mai 2022 13:06

Prosjekter