Rebecca Josefine Five Bergstrøm

Universitetsbibliotekar - Undervisning
Bilde av Rebecca Josefine Five Bergstrøm
English version of this page
Telefon +47 22859306
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 3. etg. 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6713 St. Olavs plass 0130 Oslo

Kontakt for Institutt for offentlig rett og Senter for menneskerettigheter

Arbeidsområder

 • Ansvarlig for samlingsarbeidet ved Juridisk bibliotek.
  • Faglig ansvar for Juridisk biblioteks samlinger
 • Ansvarlig for forskerstøttetjenester ved Juridisk bibliotek
  • Ansvar for utvikling av juridisk tjenestetilbud ved UB vedrørende forskningsdata
  • Ansvar for de juridiske aspektene ved forskningsdataprosjektene ved UB
  • Støtte til åpen forskning
 • Bidrar med juridisk støtte og veiledning relatert til opphavsrett for forskningsdata ved MusicLab/RITMO.
 • Deltaker i prosjektet:
  • «Grunnpakke for akademiske ferdigheter» med særlig fokus på nye måter å bruke Canvas på.
  • «Spesialsamlinger og databaser»
 • Underviser rettsvitenskapstudenter og L.L. M. studenter i kildesøk og kildekritikk 
 • Individuell veiledning av masteroppgaveskrivendeskrivende innenfor kildesøk og kildebruk i masteroppgaven i rettsvitenskap
 • Medlem i UBOs koordineringsgruppe for mediebudsjett
 • Rådgiving i bruk av klassifikasjon og emneordssystemet til Juridisk bibliotek

Bakgrunn

Styremedlem International Association of Law Libraries (2019 -)

Arbeidserfaring:

2009 -
Universitetsbibliotekar, Juridisk bibliotek

2017 - 2019
Instituttbibliotekar, Institutt for offentlig rett

2005 - 2008
Studentvakt ved fellesbiblioteket, Juridisk bibliotek

Utdanning:

2021 - 
Årsstudium i organisasjon og ledelse, deltid ved Høgskolen i Innlandet 

2003 - 2008
Master i rettsvitenskap ved UiO

2006
JUR 1620 Personvern
INF 1000 Grunnkurs i objektorientert programmering

2001 - 2003
Bygg- og miljøteknikk, NTNU

Emneord: Bibliotek, Undervisning, Databaser, E-bøker, Rettskilder, Litteratursøk, Rettsvitenskap, Forskningsstøtte, Kurs, Forskningsdata, Veiledning, Samlinger, DataverseNO

Publikasjoner

 • Bergstrøm, Rebecca Josefine Five & Westbye, Hilde (2012). Hvordan finne rettskilder. En innføring i rettskildejungelen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1068-8. 197 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergstrøm, Rebecca Josefine Five (2016). Bibliografi 1968-2016. I Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (Red.), Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-49372-8. s. 601–626.
 • Bergstrøm, Rebecca Josefine Five (2015). UPDATE: Guide to Legal Research in Norway. Globalex.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. juli 2010 15:59 - Sist endret 3. nov. 2022 10:35

Prosjekter