Marianne Karlsen

Hovedbibliotekar - Juridisk bibliotek

Arbeidsområder

 • Lokal nettredaktør for Juridisk bibliotek
 • Behandler søknader om innsyn i klausulerte oppgaver publisert ved Juridisk fakultet i DUO
 • Sosiale medier
 • Publikumsarbeid
 • Oversatte lover

Bakgrunn

Utdannelse

 • Kurs i kommunikasjonsrådgivning, Høgskolen i Innlandet, 2021
 • Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon, Høgskolen i Hedmark, 2016
 • Halvårsstudium i kunnskapsledelse, Høgskolen i Hedmark, 2015
 • Årsstudium i organisasjon og ledelse, Høgskolen i Hedmark, 2014
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), UiO, 2003
 • Hovedfag i informasjonskunnskap og edb, Høgskolen i Oslo, 1998
 • Bibliotekar, Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, 1994

Arbeidserfaring

 • Hovedbibliotekar, Juridisk bibliotek, 2002-
 • Webmaster, Høgskolen i Buskerud, 2002
 • Avdelingsbibliotekar/webmaster, Høgskolen i Buskerud, 1998-2002
 • Bibliotekar, Norsk Telemuseum, 1994-1995
Emneord: Bibliotek, Nettpublisering
Publisert 7. juli 2010 15:59 - Sist endret 26. aug. 2021 13:14