Inger M. Hamre

Hovedbibliotekar - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Inger M. Hamre
English version of this page
Telefon +47 22859352
Mobiltelefon +47 92422204
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Arbeidsområder

 • Leder av biblioteket Senter for europarett.
 • Leder for biblioteket på Nordisk institutt for sjørett, avd. for petroleum- og energirett.
 • Kurs i EU/EØS kilder på nettet for studenter, ansatte og eksterne.

Bakgrunn

Eksamen fra Statens bibliotekskole 1979.

Redaksjonsmedarbeider i Store norske leksikon/Kunnskapsforlaget 1979-1981. Medarbeider i biografiprosjektet "Stortinget 1945-1985" /Stortinget 1981-1985. Ansatt som bibliotekar på Nordisk institutt for sjørett, avd. for petroluem- og energirett fra 1986. Bygget opp og ledet biblioteket på Senter for Europarett siden 1992.

Emneord: Bibliotek, Kurs, Litteratursøk, Lån, Veiledning

Publikasjoner

 • Al-Araki, Kirsten H & Hamre, Inger M. (2011). Hans Jacob Bull - a bibliography. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (400), s 465- 486
 • Hamre, Inger M. (2006). Ansattes produksjon, I: Karen Danbolt; Anne-Marie Tronslin & Hilde Westbye (red.),  På rett hylle i 50 år. Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006.  Det juridiske fakultetsbibliotek. Universitetet i Oslo.  ISBN 82-997475-0-3.  Kapittel.  s 81 - 94

Se alle arbeider i Cristin

 • Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling & Arnesen, Finn (2013). Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205452695.  132 s.
 • Hamre, Inger M. & Sejersted, Fredrik (red.) (2012). EU- og EØS-relevante tekster. 6. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020563.  459 s.
 • Sejersted, Fredrik & Hamre, Inger M. (red.) (2010). EU- og EØS-relevante tekster. 5. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01603-0.  460 s.
 • Hamre, Inger M. & Stemshaug, Helge (2004). Eu- og EØS-relevante tekster. 4. utg. Universitetsforlaget.  ISBN 8215006337.  343 s.
 • Hamre, Inger M. & Stemshaug, Helge (2001). EU- og EØS relevante tekster. 3. utg. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-45418-5.  317 s.
 • Bertnes, Pål Andreas & Hamre, Inger M. (1998). Europainformasjon : en veiledning til trykt og elektronisk dokumentasjon innen EF/EU/EØS. Ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0947-1.  141 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hamre, Inger M. (2016). Bibliografi Viggo Hagstrøm, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Kapittel.  s 495 - 505
 • Hamre, Inger M. (2008). Søkekurs i EU/EØS kilder på nettet.
 • Hamre, Inger M. (2008). Søkekurs i EU/EØS-kilder på nettet.
 • Hamre, Inger M. (2008). Søkekurs i EU/EØS-kilder på nettet.
 • Hamre, Inger M. (2008). Søkekurs i EU/EØS-kilder på nettet.
 • Hamre, Inger M. (2007). Eu og EØS rettskilder på nettet.
 • Hamre, Inger M. (2003). EU kjelder på nettet.
 • Hamre, Inger M. (2003). EU kjelder på nettet.
 • Hamre, Inger M. (2003). EU/EØS kjelder på nettet.
 • Hamre, Inger M. (2001). Hvordan finne fram i EU/EØS materialer og lovgivning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. juli 2010 16:00 - Sist endret 8. okt. 2020 16:56