Marte Birkeland Deichman-Sørensen

Univ.bibliotekar - Juridisk bibliotek
Bilde av Marte Birkeland Deichman-Sørensen
English version of this page
Telefon +47 22859709
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 3. etg. 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6713 St. Olavs plass 0130 OSLO

Arbeidsområder

 • Utvikling gjennom bruk av juss og teknologi
 • Medlem av CELL (Centre on Experiential Legal Learning) ved Det juridiske fakultet på UiO, hvor nye undervisningsformer i juridiske fag utvikles 
 • Underviser på JUS5671 – Legal Technology: Artificial Intelligence and Law
 • Ansvarlig for kursundervisningen innen EU- og EØS-rettslige kilder (JUS2211) ved Juridisk bibliotek
 • Underviser i kildesøk og kildebruk for masteroppgaveskrivende (JUR5030/5060) og folkerett og menneskerettigheter (JUS2111)
 • Medlem av kjernegruppen for Legal Innovation Lab Oslo (LILO) som etableres ved Det juridiske fakultet
 • «Helper» på kurset «Programming for lawyers»
 • Utvikling og avholdelse av kursundervisning innen søk etter EØS-retten (JUS2211)
 • Utvikling av undervisningsmateriale for masteroppgaveskrivende (JUR5030/5060)
 • Individuell veiledning av masterskrivende jusstudenter i kildesøk og kildebruk i masteroppgaven
 • Vikarierende kontakt for Senter for rettsinformatikk (SERI) ved Det juridiske fakultet på UiO for Universitetsbibliotekets ressurser
 • Forskningsstøtte
 • Bidragsyter på IN3010 – Transformativt design

Bakgrunn

Utdanning

 • 2013-2016 Master i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO)
 • 2010-2012 Mastergradsstudiet i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB)

Arbeidserfaring

 • 2017-2019 Advokatfullmektig, Codex Advokat Oslo AS
 • 2012-2017 Jurist (tidl. juridisk assistent), Advokatfirmaet Furre DA

Annet

 • 2019 Advokatbevilling
Emneord: Bibliotek, Rettsvitenskap, Undervisning, Kurs, Rettskilder, Litteratursøk, Forskningsstøtte
Publisert 13. mai 2019 08:43 - Sist endret 25. jan. 2021 18:09