Rebecca Josefine Five Bergstrøm

Univ.bibliotekar - Juridisk bibliotek

Kontakt for Institutt for offentlig rett og Senter for menneskerettigheter

Arbeidsområder

 • Koordinerer og leder samlingsarbeidet ved Juridisk bibliotek.
 • Faglig ansvar for Juridisk biblioteks samlinger
 • Ansvar for, og koordinerer utvikling av forskerstøttetjenester ved Juridisk bibliotek
 • Ansvar for utvikling av juridisk tjenestetilbud ved UB vedrørende forskningsdata
 • Ansvar for de juridiske aspektene ved forskningsdataprosjektene ved UB
 • Støtte til åpen forskning
 • Bidrar med juridisk støtte og veiledning relatert til opphavsrett for forskningsdata ved MusicLab/RITMO.
 • Deltaker i det pedagogiske prosjektet «Grunnpakke for akademiske ferdigheter» med særlig fokus på nye måter å bruke Canvas på.
 • Deltaker i prosjektet «Spesialsamlinger og databaser»
 • Utvikling av undervisningsmateriell og undervisning ved Juridisk bibliotek
 • Individuell veiledning av masteroppgaveskrivendeskrivende innenfor kildesøk og kildebruk i masteroppgaven i rettsvitenskap
 • Medlem av UBOs utvalg for e-ressurser
 • Ansvarlig for Juridisk bibliotek : Blogg
 • Juridisk nettviser.
 • Administrasjon og videreutvikling av klassifikasjon og emneordssystemet til Juridisk bibliotek

Bakgrunn

Styremedlem International Association of Law Libraries (2019 -)

Arbeidserfaring:

2009 -
Universitetsbibliotekar, Juridisk bibliotek

2017 - 2019
Instituttbibliotekar, Institutt for offentlig rett

2005 - 2008
Studentvakt ved fellesbiblioteket, Juridisk bibliotek

Utdanning:

2003 - 2008
Master i rettsvitenskap ved UiO

2006
JUR 1620 Personvern
INF 1000 Grunnkurs i objektorientert programmering

2001 - 2003
Bygg- og miljøteknikk, NTNU

Emneord: Bibliotek, Undervisning, Databaser, E-bøker, Rettskilder, Litteratursøk, Rettsvitenskap, Forskningsstøtte, Kurs
Publisert 7. juli 2010 15:59 - Sist endret 27. sep. 2021 14:07

Prosjekter