Rebecca Josefine Five Bergstrøm

Univ.bibliotekar - Juridisk bibliotek
Bilde av Rebecca Josefine Five Bergstrøm
English version of this page
Telefon +47 22859306
Mobiltelefon +47 975 13 724
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 3. etg. 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6713 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Undervisning

Kontaktbibliotekar for Institutt for offentlig rett og Senter for menneskerettigheter

Arbeidsområder

  • Faglig ansvar for digitale og trykte medier ved Juridisk bibliotek.
  • Ansvar for databaser og e-bøker ved Juridisk bibliotek.
  • Undervisning
  • Forskerstøtte
  • Medlem av UBOs utvalg for e-ressurser
  • Ansvarlig for Juridisk bibliotek : Blogg
  • Juridisk nettviser.
  • Klassifisering og emneord.

Bakgrunn

Styremedlem International Association of Law Libraries (2019 -)

Arbeidserfaring:

2009 -
Universitetsbibliotekar, Juridisk bibliotek

2017 - 2019
Instituttbibliotekar, Institutt for offentlig rett

2005 - 2008
Studentvakt ved fellesbiblioteket, Juridisk bibliotek

Utdanning:

2003 - 2008
Master i rettsvitenskap ved UiO

2006
JUR 1620 Personvern
INF 1000 Grunnkurs i objektorientert programmering

2001 - 2003
Bygg- og miljøteknikk, NTNU

Emneord: Bibliotek, Undervisning, Databaser, E-bøker, Rettskilder, Litteratursøk, Rettsvitenskap, Forskningsstøtte, Kurs

Publikasjoner

  • Bergstrøm, Rebecca Josefine Five & Westbye, Hilde (2012). Hvordan finne rettskilder. En innføring i rettskildejungelen. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1068-8.  197 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. juli 2010 15:59 - Sist endret 19. mai 2021 13:09