Kirsten Borse Haraldsen

Førstebibliotekar - Realfagsbiblioteket
Bilde av Kirsten Borse Haraldsen
English version of this page
Mobiltelefon +47-90688254
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 2.et. kontordelen 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1063 Blindern 0316 OSLO

Arbeidsområder

 • Fagreferent i Biovitenskap
 • Emneintegrerte kurs i relevante fagdatabaser, referansehåndtering og siteringsteknikk
 • Publiseringsprosessen og bibliometri
 • Innkjøp og klassifikasjon av faglitteratur
 • Realfagbibliotekets satsing på Science Debate i Vilhelm Bjerknes' hus

Bakgrunn

Utdannet Cand. Scient. i biologi, UiO 1986, og bioingeniør fra Rikshospitalet.

Arbeidet som stipendiat på UiO og UMB og som underviser, kursanvarlig og faglig ansvarlig på Skolelaboratoriet i biologi.

Ansatt som universitetsbibliotekar/førstebibliotekar ved Realfagsbiblioteket

Emneord: Botanikk, Evolusjon, Vitenskapelig kommunikasjon, Bibliotek, Cellebiologi, Biologi, EndNote

Publikasjoner

 • Attinger, Gisela; Austrheim, Gunhild; Cutler, Ingrid; Folkestad, Hege; Haraldsen, Kirsten Borse; Kavli, Fredrik Andersen; Mikki, Susanne Ruth; Skagen, Therese & Westbye, Hilde (2013). Literature review, In Eystein Gullbekk; Tove Rullestad & Maria Carme Torras Calvo (ed.),  PhD candidates and the research process. The library´s contribution.  Universitetsbiblioteket i Oslo.  ISBN 978-82-8037-023-5.  2.  s 15 - 50
 • Mikki, Susanne Ruth; Attinger, Gisela; Austrheim, Gunhild; Cutler, Ingrid; Folkestad, Hege; Haraldsen, Kirsten Borse; Kavli, Fredrik Andersen; Skagen, Therese & Westbye, Hilde (2012). Litteraturstudien, I:  Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. Bibliotekets bidrag.  Universitetsbiblioteket i Oslo.  ISBN 978-82-8037-022-8.  2.  s 13 - 49
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Karlsen, Hans Erik & Lindblad, Irene (2006). Digitale bestemmelsesnøkler i fleksibel biologiundervisning, I: Susanne Anette Kjekshus Koch (red.),  Ringer i vann. Fleksibel læring - Kvalitetsreformen i praksis.  Fleksibel læring, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-997407-0-8.  Ringer i vann. Fleksibel læring - Kvalitetsreformen i praksis.  s 81 - 92
 • Nordal, Inger; Haraldsen, Kirsten Borse; Ergon, Åshild & Eriksen, Aud Berglen (1999). Copper resistance and genetic diversity in Lychnis alpina (Caryophyllacea) populations on mining sites. Folia Geobotanica.  ISSN 1211-9520.  34, s 471- 481
 • Nordal, Inger; Haraldsen, Kirsten Borse; Ergon, Åshild & Eriksen, Aud Berglen (1999). Copper resistance and genetic diversity in Lychnis alpina (Caryophyllaceae) populations on mining sites.. Folia Geobotanica.  ISSN 1211-9520.  34, s 471- 481
 • Nordal, Inger; Haraldsen, Kirsten Borse; Ergon, Åshild & Eriksen, Aud Else Berglen (1999). Copper resistance and genetic diversity in Lychnis alpina (Caryophyllaceae) populations. Folia Geobotanica.  ISSN 1211-9520.  34 Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Wesenberg, Jan (1993). Population genetic analyses of an amphi-atlantic species - Lychnis alpina (Caryophyllaceae). Nordic Journal of Botany.  ISSN 0107-055X.  13(4), s 377- 387
 • Wesenberg, Jan & Haraldsen, Kirsten Borse (1992). Flaskehalser og langdistansespredning Bottlenecks and long distance dispersal (abstract). Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  50(4), s 169- 176
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Ødegaard, Marianne & Nordal, Inger (1991). Genetic analyses of an Amphi-Atlantic species: Vahlodea atropurpurea.. Journal of Biogeography.  ISSN 0305-0270.  18, s 311- 320
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Ødegaard, Marianne & Nordal, Inger (1991). Variation in the amphi-atlantic plant Vahlodea atropurpurea (Poaceae). Journal of Biogeography.  ISSN 0305-0270.  18(3), s 311- 320

Se alle arbeider i Cristin

 • Haraldsen, Kirsten Borse (2018). Biotorsdag.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2018). Darwin day 2018utstilling i biblioteket.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Westby, Trude; Akerholt, Line Nybakk & Villanger, Shelly Mercedes (2017). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2017. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2017). BIOkonferansen-2017:Symbiose Innledning til konferansen.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2017). Ragnhild Sundsbak Og Kirsten Borse Haraldsen. Om Bredo Berntsens biografier 2007-2017. I: Pennen som aldri hviler. Et venneskrift til Bredo Bertsens 80-årsdag 2017. Med bibliografi for de siste ti år. Knut Heidem m. fl. (red.).
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Backer, Dag (2017). Biokonferansen-2017: Symbiose Filmen. [www ].
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Huurdeman, Hugo Christian; Heggø, Dan Michael Olsen & Låberg, Kyrre Traavik (2017). Biokonferansen-2017:Symbiose Endosymbiosis - the theory presented on a touch table (historien, om teorien, supplert med bøker, artikler, filmer). og relevant litteratur fra Realfagsbibliotekets samling Bøker og artikler fra Realfagsbibliotekets samling.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Rogne, Sissel; Eskeland, Ragnhild; Kjeldstad, Torunn; Olsbye, Unni & Røyne, Anja (2017). Panelsamtale: Hva nå? DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO. Vis sammendrag
 • Hegna, Knut; Andreassen, Bente R.; Pedersen, Henrik Keyser; Haraldsen, Kirsten Borse & Anderson, Astrid (2017). Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo 11: Hegna, Knut (forfatter): Forskningsbiblioteket – fra kortkatalog til Twitter. 45 tekster på 37 år (2017).
 • Turlotte, Chloè; Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Kristensen, Solveig; Rustad, Brit Heidi; Snickare, Lotta Karin; Vaalund, Anne; Vibe, Anne-Mette; Alm, Merethe; Enoksen, Eva Holthe; Heggø, Dan Michael Olsen; Hirsti, Linn Katrine; Lindgaard, Gro Synnøve Nesland; Sørbø, Solveig Isis; Kjellin, Simen; Hammerstrøm, Maria; Moe, Torgunn Karoline & Sverdrup, Ulrik (2017). DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO. Vis sammendrag
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Westby, Trude; Akerholt, Line Nybakk & Villanger, Shelly Mercedes (2016). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2016. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2016). BIO-torsdag utstilling: Maneter: Vakre, farlige og enkle, men forbausende sofistikerte..
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2016). BIO-torsdag: Historien om blomster og bier; hva handler den egentlig om? Skolelaboratoriet for biologi i samarbeid med Realfagsbiblioteket..
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2016). BIO-torsdag: Hvordan nye arter kan oppstå over natten.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2016). BIO-torsdag: Slørsopper - til glede og grøss! hver siste torsdag i måneden. Utstilling i forbindelse med Skolelaboratoriets arrangement i samarbeid med Realfagsbiblioteket.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2016). Gratulerer til Dag O. Hessen.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2016). Skader miljøgifter genene hos spretthaler, blåskjell og isbjørn?.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2016). Utstilling til Biotorsdag.
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Gadmar, Tone Charlotte (2016). Agurknytt i Lektorgangen.
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Gadmar, Tone Charlotte (2016). Ukens rumpetroll. Froskelarve fra Holmendammen med tilhørende litteratur om amfibier..
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Sørbo, Solveig (2016). Darwin day 2016. Utstilling i forbindelse med arrangementet (CEES).
 • Austrheim, Gunhild Helene; Bech, Mia; Cutler, Ingrid; Gasparini, Andrea; Haraldsen, Kirsten Borse; Kavli, Fredrik Andersen; Konestabo, Heidi Sjursen; Lundmark, Anders Mattias; Mikki, Susanne Ruth; Roos, Monica; Rullestad, Tove; Skagen, Therese; Torras, Maria-Carme; Westbye, Hilde; Ødegaard, Marte & Gullbekk, Eystein (2015). PhD on Track – online library support for PhD students. Vis sammendrag
 • Gadmar, Tone Charlotte; Akerholt, Line Nybakk; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Rygel, May Hege & Villanger, Shelly Mercedes (2015). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2015. Vis sammendrag
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse & Låberg, Kyrre Traavik (2015). Regnskog - En faglig litteraturutstilling i forbindelse med TV-aksjonen 2015..
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Biotorsdag: Den dynamiske cellen.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Biotorsdag: Epigenetikk og arv.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Biotorsdag: Forurensing i Arktis.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Biotorsdag: Hjernens GPS og veien videre.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Biotorsdag: Klima, karbonsyklus - og hvordan det angår Norge.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Biotorsdag: Muskelhukommelse.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Biotorsdag: Nye biologiske legemidler.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Biotorsdag: På dypdykk i tareskogen.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Biotorsdag: Stasis-paradokset i evolusjon.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Darwin Day 2015: Mendels bøker, erter og eksperimenter.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Konferanseinnledning. Mendels arv: i biologiens tidsalder.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Mendels arv: i biologiens tidsalder.
 • Turlotte, Chloè; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine & Gadmar, Tone Charlotte (2015). Sansen for krydder. Vis sammendrag
 • Gadmar, Tone Charlotte; Akerholt, Line Nybakk; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Rygel, May Hege; Torhaug, Tor Andreas; Villanger, Shelly Mercedes & Rezaye-Golkar, Leyla (2014). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2014. Vis sammendrag
 • Gullbekk, Eystein; Lundmark, Anders Mattias; Attinger, Gisela; Bech, Mia; Cutler, Ingrid; Folkestad, Hege; Gasparini, Andrea Alessandro; Haraldsen, Kirsten Borse; Kavli, Fredrik Andersen; Konestabo, Heidi Sjursen; Mikki, Susanne; Ringnes, Hege Kristin; Roos, Monica; Rullestad, Tove; Skagen, Therese; Torras, Maria-Carme; Westbye, Hilde & Ødegaard, Marte (2014). Helping PhD-students succeed: PhD on Track.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2014). Biotorsdag: Darwin møter genomics i biologiens århundre.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2014). Biotorsdag: Evigvarende blomster og større avlinger?.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2014). Biotorsdag: Spurven som oppdaget et nytt matfat og reiste jorden rundt ....
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Gadmar, Tone Charlotte & Rygel, May Hege (2014). Ukas rumpetroll. The tadpole of the week..
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Rygel, May Hege; Torhaug, Tor Andreas & Rezaye-Golkar, Leyla (2013). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2013. Vis sammendrag
 • Gullbekk, Eystein & Haraldsen, Kirsten Borse (2013). On Track for Doctoral Students?.
 • Austrheim, Gunhild; Beck, Mia; Gullbekk, Eystein & Haraldsen, Kirsten Borse (2012). Prosjektpresentasjon – “Information Management for Knowledge Creation” Conference proceedings: Nordic journal of information http://noril.uib.no/issue/view/8literacy in higher education. Vis sammendrag
 • Gullbekk, Eystein; Haraldsen, Kirsten Borse; Skagen, Therese & Westbye, Hilde (2012). Et kunnskapsgrunnlag: funn fra studier om Ph.d. -studenter v/prosjektgruppa.
 • Rueness, Eli Knispel & Haraldsen, Kirsten Borse (2012). Kristine Bonnevie: Biolog i brytningstid. Museum for universitets- og vitenskapshistorie.
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Rasmussen, Live (2010). Om forskning og forskningsprosesser - hvordan er forskerens hverdag ved vårt fakultet?. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2009). Biolog. Lederen har ordet: Sommerhilsen og feltsesong.. Biolog.  ISSN 0801-0722.  (2), s 3- 3
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2009). Biolog: Lederen har ordet: Darwinåret er i full gang!. Biolog.  ISSN 0801-0722.  (1), s 3- 3
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2009). Biolog: Lederen har ordet: Velkommen til Naturmangfoldåret!. Biolog.  ISSN 0801-0722.  (4), s 3- 3
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2009). Biolog: Lederen har ordet: Vernissage! Charles Darwin. On the origin of species by means of Natural selection. 150 år siden utgivelsen.. Biolog.  ISSN 0801-0722.  (3), s 3- 3
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2008). Biolog: Lederen har ordet: Biologer gleder seg til neste år!. Biolog.  ISSN 0801-0722.  (3), s 3- 3
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2008). Biolog: Lederen har ordet: Heia for skolen!. Biolog.  ISSN 0801-0722.  (4), s 2- 2
 • Rangnes, Kristin & Haraldsen, Kirsten Borse (2006). Reform of the quality of higher education in Norway - implications for the Library teaching (foredragsholder K. Rangnes). Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Lindblad, Irene (2004). Kvalitetsreformen krever et studieorientert universitetsbibliotek. Bibliotekforum.  ISSN 0806-4725.  3
 • Krokene, Christin & Haraldsen, Kirsten Borse (2003). Evolusjon av gjøkens beryktede forplantningsbiologi. Biolog.  ISSN 0801-0722.  (1), s 24- 25
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Krokene, Christin (2002). Nytt fra biologien: Basale angiospermers endosperm er ikke som de fleste!. Biolog.  ISSN 0801-0722.  20(3/4), s 67- 68
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2001). Julens krydder.
 • Lindblad, Irene & Haraldsen, Kirsten Borse (2001). Nytt fra biologien: ANDi - den første transgene primaten; Genetisk variasjon i mitokondriene viser vei til menneskets opprinnelse. Biolog.  ISSN 0801-0722.  19(1), s 27- 27
 • Birkemoe, Tone & Haraldsen, Kirsten Borse (2000). Nytt fra biologien: Forsuring - hører det fortiden til?; Hva har nedbør om vinteren med tilvekst av balsam-edelgran og gjøre?; Angrep på mor gjør døtrene uinntagbare!; Plantenes utviklingshistorie - må omskrives?. Biolog.  ISSN 0801-0722.  18(1), s 22- 23
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Birkemoe, Tone (2000). Rafflesia - botanikkens Panda. Biolog.  ISSN 0801-0722.  18(1), s 5- 7
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Johansen, Arild Eide (2000). Fagreferentens arbeidsoppgaver: Hvordan er de? Hvordan bør de være?. Vis sammendrag
 • Birkemoe, Tone & Haraldsen, Kirsten Borse (1999). Nytt fra biologie I: Hva kan mer CO2 i atmosfæren bety for korallrevene?; Australopithecus gardhi: en ny brikke fra vår evolusjonaære fortid; Soppdyrkende maur bruker fungicider for å få god avling.. Biolog.  ISSN 0801-0722.  17(2), s 7- 7
 • Haraldsen, Kirsten Borse (1999). Biologi 570,580,590.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (1995). population biology of Lychnis Alpina L..
 • Haraldsen, Kirsten Borse (1992). Populasjonsgenetisk analyse av en amfi-atlantisk art I: Vahlodea atropurpurea Fr..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. juli 2010 16:01 - Sist endret 28. nov. 2016 08:34