Juridisk biblioteks skriftserie

Publisert 6. des. 2016 15:27
Nordisk juridisk bibliotekmøte 2015, Bergen 10. - 12. juni : Rett, demokrati og teknologi. Last ned i pdf-format
Publisert 16. jan. 2014 15:12

Eli Hegna: Mannen som elsket arkiver, Vilhelm Haffner og hans ”Innstillinger og betenkninger fra kongelige og parlamentariske kommisjoner, departementale komitéer m.m. 1814-1934”. Last ned i pdf-format.

Publisert 27. juni 2013 11:48

Kjersti Selberg: Eldre norske rettskilder, en oversikt. 3. utgave. Last ned i pdf-format.

Publisert 2. mai 2013 10:47

Pål A. Bertnes: Legal information in Norway, electronic and printed sources. 5th edition - updated December 2012. Last ned i pdf-format.