Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie

I skriftserien til Juridisk bibliotek publiseres skrifter som omhandler jus og informasjon - og da særlig temaer som kan relateres til bibliotekets samlinger og virksomhet. I tillegg publiseres skrifter som gjenspeiler noe av fakultetsbibliotekets drift og planer.

Målgruppene for utgivelsene er forskere og studenter i juridiske fag, jurister utenfor universitets- og høgskolemiljøene og bibliotek i og utenfor Norge.

Utgivelser fra og med nr. 19 er kun tilgjengelige i elektronisk versjon.

Ansvarlig utgiver: Pål A. Bertnes

Selberg, Kjersti (2010).
Eldre norske rettskilder : en oversikt. Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie, nr 20.

Bertnes, Pål A. (2008).
Legal information in Norway, electronic and printed Sources. Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie, nr 19.

Bertnes, Pål A.
Sources to legal information in Norway, written and Electronic / by Pål A. Bertnes. - Oslo : Det juridiske fakultetsbibliotek, 2003. - 38 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ; nr 18)

Westbye, Hilde
Juristers doktoravhandlinger og juridiske doktoravhandlinger i Norge : en oversikt / redigert av Hilde Westbye. - Oslo : Det juridiske fakultetsbibliotek, 2002. - 80 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ; nr 17)

Selberg, Kjersti
Eldre norske rettskilder : en oversikt. - Oslo : Det juridiske fakultetsbibliotek, 2002. - 61 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ; nr 16)

Kongshavn, Halvor
Folkerett på nettet : kilder, institusjoner og tekster. - Oslo: Det juridiske fakultetsbibliotek, 2002. - 55 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ; nr 15)
Basert på webdokumentene "Nettkilder i folkeretten" og "Nett-tekster i folkeretten"

Strømø, Hanne E.
Nordic legal festschriften : a bibliography of the essays written in English, German and French until 1999 / by Hanne E. Strømø and Halvor Kongshavn. - Oslo : Det juridiske fakultetsbibliotek : Det juridiske bibliotekfond, 1999. - 68 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ; nr 14).

Bertnes, Pål A.
Legal information in Norway and the Faculty of Law Library at the University of Oslo. - Oslo : Det juridiske fakultetsbibliotek, 1997. - 32 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ; nr 13)

Strømø, Hanne E.
Juristers doktoravhandlinger og juridiske doktoravhandlinger i Norge : en oversikt. - Oslo : Det juridiske fakultetsbibliotek, 1997. - 40 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ; nr 12)

Kilder og litteratur innen EU-retten : Det juridiske fakultetsbibliotek og Senter for EF-retten : biblioteks- og dokumentasjonstjenester / redigert av Pål A. Bertnes. - Oslo : Det juridiske bibliotekfond, 1994. - 54 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ; nr 11)

Kongshavn, Halvor
A bibliography of articles in non-Scandinavian languages 1963-1993 in Norwegian legal festschriften. - Oslo : Det juridiske bibliotekfond, 1994. - 26 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ; nr 10)

Warberg, Lasse A.
En introduksjon til muslimsk rettstenkning : med en litteraturoversikt. - Oslo : Det juridiske bibliotekfond, 1991. - 62 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ; 9)

Bertnes, Pål A.
Sources to legal information in Norway. - Oslo : Det juridiske bibliotekfond, 1991. - 21 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ; 8)

Røsæg, Erik
Engelske og skotske rettskilder : særlig ved Det juridiske fakultetsbibliotek / Erik Røsæg ; med hjelp av Helle Lachmann-Mørck. - Oslo : Det juridiske fakultetsbibliotek, 1990. - 20 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ; 7)

Nordisk juridisk bibliotekmøte (1 : 1989 : Oslo)
Det første nordiske juridiske bibliotekmøte, Oslo, 7.-9. juni 1989 : seminarrapport : den juridiske litteratur og dokumentproduksjon : rettsdatabaser, litteraturdatabaser / [hovedansvarlige for seminaret og rapporten: Halvor Kongshavn, Anne-Marie Tronslin]. - Oslo : Det juridiske fakultetsbibliotek, 1989. - 159 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ; 6)

Kongshavn, Halvor
Norske juridiske fest-, jubileums- og minneskrift : en bibliografi over innholdet. - 2. rev. og utv. utg. - Oslo : Det juridiske fakultetsbibliotek, 1989. - 65 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ; 5)
 

Bertnes, Pål A.
Juridisk kildesøking / av Pål A. Bertnes, Halvor Kongshavn. - Oslo : Det juridiske fakultetsbibliotek, 1989. - 92 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ; 4)
 

Høeg, Tom Arbo
Norske Lov 1687 : oversikt over henvisninger til Norske Lov i Bergs reskriptsamling og Timmes samling av forordninger. - Oslo: Det juridiske fakultetsbibliotek, 1988. - 34 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ; 3)
 

Kongshavn, Halvor
Norske juridiske fest- og jubileumsskrift : en bibliografi over innholdet. - Oslo: Det juridiske fakultetsbibliotek, 1988. - 27 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ; 2)
 

Navelsaker, Torbjørn
Tidsskrifter ved Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo / ved Torbjørn Navelsaker, Anne-Marie Tronslin, Liv Thrap-Meyer. - 2. rev. utg. / ved Vibeke L. Lagem. - Oslo, 1992. - 202 s. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie ; 1)
 

Publisert 26. juni 2009 10:58 - Sist endret 20. feb. 2020 15:02