Beredskap ved UB

Universitetsbibliotekets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

UiO beredskapsplan

Kva gjør du ved krisehendingar?

Ved ulukker eller farlege situasjonar skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22856666 (døgnbemanna), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Beredskapsgruppa på Universitetsbiblioteket

Tittel/Stilling Navn Telefon Mobil
Bibliotekdirektør, leder Hanne Graver Møvig 22 84 40 01 452 64 592
Assisterende bibliotekdirektør Randi Rønningen 22844272 92820545
Seksjonsleder, HumSam-biblioteket Svein Engelstad 22 84 42 24 951 44 745
Overbibliotekar, Medisinsk bibliotek Helge Mjelde 23 07 44 24 408 56 670
Overbibliotekar, Juridisk bibliotek Randi Halveg Iversby 22 85 94 91 901 82 818
Avdelingsleder Digitale tjenester Håvard Kolle Riis 228 44080 90152636
Kommunikasjonsrådgiver Birgit Hvoslef Dahl 22 84 56 92 997 02 002
Lokalt hovedverneombud Karen Danbolt 22 85 94 26 975 89 808
Seksjonsleder IT, HumSam-biblioteket Arve Storvik 22 85 47 86 922 84 413

 

Publisert 23. mai 2012 15:25 - Sist endra 22. mai 2018 10:13