English version of this page

Beredskap ved UB

Universitetsbibliotekets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Nødnumre

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113 

Universitetet si vakt- og alarmsentral: 228 56 666

Ring brannvesen, politi, ambulanse fyrst, så vakt- og alarmsentralen

Kva gjør du ved krisehendingar?

Ved ulukker eller farlege situasjonar skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22856666 (døgnbemanna), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

UiO beredskapsplan

Gå til Sentral beredskapsplan for UiO

Se også

Kriseinfo frå myndigheitene

Beredskapsgruppa på Universitetsbiblioteket

Tittel/Stilling Navn Telefon Mobil
Bibliotekdirektør, leder Hanne Graver Møvig 22 84 40 01 452 64 592
Assisterende bibliotekdirektør Håvard Kolle Riis 22 84 40 80 901 52 636
Beredskapskoordinator Anne-Gry Skonnord 22 85 69 80 951 77 689

Leder,
Realfagsbiblioteket og HumSam-biblioteket

Live Rasmussen 22 85 42 02 900 66 138
Leder,
Medisinsk bibliotek
Helge Mjelde 23 07 44 24 408 56 670
Leder,
Juridisk bibliotek
Randi Halveg Iversby 22 85 94 91 901 82 818
Kommunikasjonsrådgiver Birgit Hvoslef Dahl 22 84 56 92 997 02 002
Lokalt hovedverneombud Karen Danbolt 22 85 94 26 975 89 808
Seksjonsleder IT,
HumSam-biblioteket
Arve Storvik 22 85 47 86 922 84 413

 

Publisert 23. mai 2012 15:25 - Sist endra 24. mai 2019 10:35