Brannvern i Arkeologisk bibliotek

Brannvern-instruks for Arkeologisk bibliotek

Brann og branntilløp varsles av det automatiske varslingsanlegget.

Ved brannalarm gjøres følgende:

  • Evakuer gjennom tilgjengelige utganger, ikke bruk heis.
  • Den som sitter på vakt skal ta på seg brannvest, ligger i skranken. Man skal prøve å spre brukerne til de forskjellige utgangene / trappene.
  • Etasje-ansvarlige har sammen med den som sitter i skranken ansvar for å få brukerne ut.
  • Man skal ikke utsette seg selv for fare, men bruke sunn fornuft.
  • Man prøver å hjelpe funksjonshemmede ut. Hvis dette er vanskelig gis det øyeblikkelig beskjed til Teknisk / Vaktsentralen / Brannvesenet (tlf. 56666).

Nødnummer til vaktsentralen 228 56 666

Etasjeansvarlig for UB er: Lisa Benson
 


Alle som har vakt i skranken må kvittere for at de har lest branninnstruksen.

 

 

Publisert 26. okt. 2017 12:30 - Sist endret 22. mai 2018 10:13