Brannvern for Informatikkbiblioteket i Ole-Johan Dahls hus

Alle ansatte i Informatikkbiblioteket må gjøre seg kjent med rømningsveier, brannalarm-knapper og slukkemidler.

Alle bør ha nødnummeret til Vakt- og alarmsentral ved UiO på mobilen: 22 85 66 66

Grunnlag: UiOs branninstruks

 

Hva gjør vi hvis alarmen går:

Brannvest (ta på) og huskelapp (ta med) finnes i skranken.

Vi har ansvar for at alle som befinner seg i følgende rom, varsles:

Informatikkbiblioteket

1251 - Scheme

1453 - Shell

1454 - Sed

Samlingssted utenfor bygget er på gangstien mot Forskningsparken stasjon. Utenfor hovedinngangen skal brannvesenet ha plass til å komme fram.

Når alarmklokkene er stille, er det lov til å gå inn.

 

Etasjeansvarlig

Etasjeansvarlig for Informatikkbiblioteket er Viola Kuldvere. Etasjeansvarlig fyller ut feilmeldingsskjema ved behov, og tar initiativ til brannverngjennomgang for alle ansatte på Informatikkbiblioteket, årlig og ved nyansettelser.

Publisert 3. nov. 2014 15:47 - Sist endret 20. okt. 2015 20:57