Brannvern i Vilhelm Bjerknes' hus (og kontorene i Abel)

Personalet har ansvar for brannvernet på sine vakter i biblioteket.

Nødnummer til Vakt- og alarmsentralen ved UiO : 22 85 66 66

Den enkelte teamleder/teamansvarlig har ansvar på formiddagsvakter, 09.00-12.30 og 12.30 til 15.30.

Studentbetjentene har ansvar på morgenvakten fra 08.00-9.00 og ettermiddagsvakten fra 15.30 til 22.00.

Se vaktliste for team og studentvakt.  OBS! Alle ansatte på vakt har ansvar for å vite hvor nødutgangene og slukkeutstyret er.

Sprinkelanlegget styres ved hjelp av varmemålere og fungerer automatisk. Oppdager du brann? Ikke vær redd for å trykke på den RØDE knappen!! Ved åpen flamme, bruk slukkeutstyr, velg vannslange hvis det er mulig.


Branninstruks for team og studentbetjenter

Teamene og studentbetjentene har ansvar for:

  • Hangaren med grupperom
  • 1. og 2. mesanin med grupperom og lesesaler
  • Bjørnehjørnet
  • Kontorer (Line Akerholt)

(Teknisk avdeling har ansvar for 1. etg. og kjelleren)


Ved brannalarm skal alle ut av biblioteket på kortest mulig tid!

Når alarmen går åpnes alle låste dører. Samtidig lukkes alle dører automatisk (unntatt dørene til grupperommene).
Bruk alle nødutgangene! Heisen må ikke brukes!
Alle studentbetjenter og teammedlemmer må gjøre seg kjent med rømningsveier, brannalarm-knapper og slukkemidler. Se plantegninger.

Alle bør ha nødnummeret til Vakt- og alarmsentral ved UiO på mobilen:
22 85 66 66

Hva gjør vi når brannalarmen går?

Teamene:
Teamene møtes ved skranken.
Teamleder deler ut brannvester (ligger i eske i skapet i bua)
Teamleder peker ut hvem på teamet som skal gå til bibliotekets forskjellige områder.

Teammedlemmene gir beskjed til personer i sitt område, og sørger for at de kommer ut, samt passer på at dører er lukket.
Den som har ansvar for Bjørnehjørnet tar besøkende med seg ut gjennom Abel.
Sjekk at dørene mellom VB og Abel er stengt!


Studentbetjenter:
Tar på seg brannvester
Fordeler områder mellom seg og får ut besøkende og sørger for at dører er lukket.


Hvordan hjelpe ut personer i rullestol:
Personer på 1. mesanin kan rulle ut via Bjørnehjørnet.
Ellers må man rulle personen til et sikkert sted (grupperom ved vindu f. eks ), og ringe TA og gi opplysninger om hvor vedkommende befinner seg.
Eller du kan bære personen ut.

Når brannalarmen slutter å ringe, kan man gå inn igjen!

 

Publisert 11. jan. 2013 08:57 - Sist endret 22. mai 2018 10:17