Lamu-møte 1/2017, 21. februar

BHT-tjenester

ROS-analyse

Sykefravær 2016

 

Til stede fra arbeidsgiversiden: Randi Rønningen, Live Rasmussen

Lokalt hovedverneombud: Karen Danbolt

Ansattrepresentant: Shelly Mercedes Villanger

Referent: Ingebjørg H. Lyngdal

Følgende saksliste var sendt ut til møtet:

Innkalling til Lamu- møte 1/2017, 21. februar kl 1300 i møterom 4108:

1. Referat fra forrige møte:

http://www.ub.uio.no/om/hms/lamu/referater/2016/2016-10-10.html

2. LAMUs oppgaver, se:

http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/amu-lamu/lokalt-amu/ og http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/

3. Valg av leder for 2017

4. BHT-tjenester 2017, bestilte tjenester for vedlagt

5. ROS-analyse UB, Randi gjennomgår de ulike tiltakene

6. Sykefravær 2016, oversikt vedlagt

I etterkant ble utsendt rapporter fra vernerundene til behandling på Lamu-møtet 21.februar.

 

1. Referat fra Lamu-møte 3/2016

Ingen kommentarer, men det ble besluttet at studentrepresentanten inviteres til neste møte.

2. LAMUs oppgaver

Randi gjennomgikk LAMUs oppgaver og roller.

Man ble enige om å oppfordre avdelingene til å gjennomgå brannvernrutiner med jevne mellomrom. Det ble understreket at det er viktig å øve på dette ofte.

Rutiner for nyansatte ble også tatt opp under dette punktet. Forslag om å ha dette som et fokusområde framover. For å forstå hele organisasjonen på tvers er det viktig å ta imot nyansatte på alle avdelinger.

3. Valg av leder

Randi Rønningen ble valgt som leder ett år til.

4. BHT-tjenester 2017

Randi gjennomgikk planen for bedriftshelsetjenester. Det

ble foreslått å lage et kurs om hvordan ta imot brukerne i tillegg til det oppsatte kurset om Trusler og vold.

4. ROS-analyse UB

Randi gikk grundig gjennom de ulike tiltakene som skal gjennomføres.

5. Sykefravær 2016

Gjennomsnittet på UB er 4,8 % som fortsatt er under landsgjennomsnittet.

6. Sjekkliste og tiltaksplan for vernerundene

Skjemaene fra avdelingene ble gjennomgått.

LAMU ser det ikke som nødvendig å følge opp noen av saken, de blir ivaretatt i avdelingene.

6. Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 1. mars 2017 13:35 - Sist endret 1. mars 2017 13:35