Lamu-møte 3/2017, 25. oktober

UBs satsing på læringsmiljø

Rapport fra HMS-revisjon

Lamu-møte 3/2017, 25. oktober

Til stede fra arbeidsgiversiden: Randi Rønningen, Live Rasmussen

Lokalt hovedverneombud: Karen Danbolt

Ansattrepresentant: Shelly Mercedes Villanger

Susann A. Biseth-Michelsen fra Studentparlamentet

Referent: Ingebjørg H. Lyngdal

 

Dagsorden:

1. Referat fra Lamu-møte 2/2017, 24. mai:

http://www.ub.uio.no/om/hms/lamu/referater/2017/2017-05-24.html

2. UBs satsing på læringsmiljø

                Studentparlamentet ved Susann A. Biseth-Michelsen deltar

3. Rapport fra HMS-revisjon

                Rapporten vedlagt

4. Hvordan prioriterer UBs ledelse ved ledige stillinger?

5. Eventuelt

 

 

 1. Referat fra Lamu-møte 2/2017, 24. mai

  Ingen kommentarer til referatet.

 2. UBs satsing på læringsmiljø

  Studie- og læringsmiljøansvarlig fra Studentparlamentet, Susann A. Biseth-Michelsen var invitert til møtet.  Randi gjennomgikk strategien for 2010-2020 under punktet om læringsmiljø. Studentrepresentanten fikk en god og grundig informasjon om UBs nybygg og ombygginger  og satsinger  både når det gjelder det digitale, faglige, fysiske og sosiale læringsmiljøet .

  Live informerte også om det nye Livsvitenskapsbygget og inviterte til samarbeid videre i detaljplanleggingsprosessen. Studentrepresentanten takket for god innføring som hun tar med seg videre i sitt arbeid.

 3. Rapport fra HMS-revisjon

  Rapporten som var utsendt til møtet og avvikene ble gjennomgått.

  Det er et problem at ikke opplæring blir dokumentert og at man ikke har helt oversikt over hvem som har deltatt på de enkelte kursene. Problematisk  å få lagt dette inn i  HR-portalen og SAP.  Systematisk oppfølging må bli bedre.

  Det ble besluttet at Randi tar saken med til ledergruppen for videre oppfølging.

 4. Hvordan prioriterer UBs ledelse ved ledige stillinger?

  Hovedverneombudet hadde spørsmål rundt dette da hun har oppfattet det som et tema blant deler av UBs ansatte.

  Det er en utfordring i forbindelse  med  fratredelser at ledige stillinger ofte  ikke blir utlyst igjen og hvordan man da utnytter ressursene i de ulike avdelinger.  Det ble nevnt at  prioriteringer må ses opp mot totalbudsjettet og hva som er  viktigst for helheten.

  I denne sammenheng er det spesielt viktig at bemanningsplaner og funksjonsplaner utformes likt på de forskjellige avdelingene.

 5. Eventuelt

  Randi informerte om at neste Lamu-seminar er 12. mars 2018.

   

Publisert 2. nov. 2017 09:04 - Sist endret 2. nov. 2017 09:04