LAMU-møte 2/2020, 11.mai

hjemmekontor, ergonomi, veiledning, gradvis åpning uio

Tilstede fra arbeidsgiversiden: Håvard Kolle Riis, Randi Halveg Iversby
Lokalt hovedverneombud: Karen Danbolt
Ansatterepresentant: Lars Lørdahl
BHT: Annicken Fløisand (sak 2)
HMS-koordinator: Siw Pedersen (referent)

 

1.            Referat fra forrige møte
https://www.ub.uio.no/om/hms/lamu/referater/2020/2020-02-26.html
2.            BHT om hjemmekontor og ergonomi.
3.            Eventuelt

 

Publisert 14. mai 2020 11:01 - Sist endret 14. mai 2020 11:01