Bibliotekenes postadresser

Her er en oversikt over alle postadressene til bibliotekene på Universitetet i Oslo.

Digitale tjenester og administrasjonen

Postboks 1085 Blindern
0317 OSLO

HumSam-biblioteket

Georg Sverdrups Hus
Postboks 1009 Blindern
0315 Oslo

Etnografi
Postboks 6762 St. Olavs plass
0130 Oslo

Teologi
Postboks 1023, Blindern
0315 Oslo

Arkeologi
Postboks 6762 St. Olavs plass
0130 Oslo

Studentbiblioteket Sophus Bugge
Postboks 1002 Blindern
0315 Oslo

Juridisk bibliotek

PB 6713 St. Olavs plass
0130 OSLO

Medisinsk bibliotek

Rikshospitalet
Postboks 1113 Blindern
0317 OSLO

Odontologi
Postboks 1109 Blindern
0317 Oslo

Ullevål sykehus
Postboks 1136 Blindern
0316 Oslo

Realfagsbiblioteket

Vilhelm Bjerknes' hus
Niels Henrik Abels hus, 2 etg.
Moltke Moes vei 35
Postboks 1063 Blindern
0316 Oslo

Informatikk
Postboks 1128 Blindern
0316 Oslo

Naturhistorisk museum
Postboks 1172 Blindern
0318 Oslo