Kriterier for innkjøp av e-bøker

Kvalitet, tilgang, pris og rettigheter til kopiering, utskrift og nedlasting med mer spiller inn for hvilke e-bøker som kjøpes inn på Universitetsbiblioteket i Oslo.

Faglig kvalitet

Utgangspunktet for innkjøp av e-bøker er som for trykte bøker, faglig relevans og kvalitet.

Pris

Pris og prismodell er også en vesentlig faktor. Pris skal vurderes med utgangspunkt i listepris på papirutgaven. Hvor stort er påslaget? Jo flere bøker man kjøper samtidig fra en utgiver, jo større er sannsynligheten for avslag. Kjøp av pakker kan gi betydelige rabatter. Den beste løsningen for e-bøker er å kjøpe bøkene (dvs vi eier det vi har kjøpt), men i enkelte tilfeller kan abonnement være et alternativ. Eks et oppslagsverk som oppdateres kontinuerlig.

Tilgang

IP-basert tilgang er et ufravikelig krav. Det skal ikke være nødvendig for sluttbruker å skulle logge seg på. Det skal være tilgang for ubegrenset antall samtidige brukere. E-bøkene må være tilgjengelig hjemmefra (VPN, remote desktop, UiO Program Kiosk). Det skal ikke være nødvendig å installere annen programvare enn standard nettleser, og bøkene må være tilgjengelige i et åpent filformat

Kopiering, utskrift og nedlasting

Brukerne skal som et minimum kunne kopiere, skrive ut og lagre et helt kapittel av en bok. Hele boka må kunne leses online, også fra mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett.

Metadata

Leverandøren skal kunne levere metadata ihht til internasjonale standarder.

Fjernlån

Som et minimum må kopier av kapitler kunne skrives ut og videresendes til et annet bibliotek.

Statistikk

Utgiver må kunne levere statistikk over bruken; primært i samsvar med COUNTER-standarden.

Digital bevaring

Leverandøren skal tilby løsninger for sikker digital bevaring og varig tilgang (perpetual access), fortrinnsvis via Portico.

Publisert 28. sep. 2010 08:34 - Sist endret 3. mai 2016 14:52