English version of this page

Bibliotekdirektørens stab (STAB)

Ansvarsområder

  • Felles økonomifunksjonar og personalforvaltning
  • UBs arkiv
  • Sekretariat for Bibliotekstyret, LAMU o.a
  • Statistikk
  • Saksbehandling og utreiingsoppgåver
  • Undervisningsleiing
  • Kommunikasjon og nettsider

Alle ansatte i bibliotekdirektørens stab

Kontakt

Postadresse Postboks 1085 Blindern,Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 0851 Oslo Telefon: +47 22844003