English version of this page

Universitetsbiblioteket administrasjonen (UBADM)

Ansvarsområder

  •  Felles økonomifunksjonar og personalforvaltning
  •  UBs arkiv
  •  Sekretariat for Bibliotekstyret, LAMU o.a
  •  Statistikk
  •  Saksbehandling og utreiingsoppgåver
  •  Undervisningsleiing
  • Kommunikasjon

Alle ansatte i administrasjonen

Kontakt

Postadresse Postboks 1085 Blindern Blindern 0317 OSLO Besøksadresse Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 0851 OSLO Telefon: +47-22844003 Stedkode: 340110