English version of this page

Bibliotekdirektørens stab

Ansvarsområder

  • Felles økonomifunksjonar og personalforvaltning
  • UBs arkiv
  • Sekretariat for Bibliotekstyret, LAMU o.a
  • Statistikk
  • Saksbehandling og utreiingsoppgåver
  • Undervisningsleiing
  • Kommunikasjon og nettsider

Alle ansatte i bibliotekdirektørens stab

Kontakt

Postadresse Postboks 1085 Blindern,Blindern, 0317 Oslo Besøksadresse Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 0851 Oslo Telefon: +47 22844003

Enhetskoder

Koststed 34050500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 340110 Vortex, FS m.m.