Bibliotekstyremøte 1/2016

3. mars 2016, kl 12.15, møterom 4236 Georg Sverdrups hus

Sak 1   Innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 2   Protokoll fra møte 3/2015

Protokoll

Forslag til vedtak:
Protokollen fra møte 3/2015 godkjennes.

Sak 3   Universitetsbibliotekets årsrapport for 2015

Årsrapport 2015

Forslag til vedtak:
Bibliotekstyret godkjenner universitetsbibliotekets årsrapport for 2015.

Sak 4   Universitetsbibliotekets regnskap 2015

Regnskap 2015

Forslag til vedtak:
Bibliotekstyret godkjenner universitetsbibliotekets regnskap for 2015.

Sak 5   Tilgang til og finansiering av vitenskapelig publisering

Styreleder informerer fra konferansen Berlin 12.
Bibliotekdirektør informerer om utfordringene med mediebudsjettet.

Forslag til vedtak:
Bibliotekstyret tar saken til etterretning.

Sak 6  Forskningsdata

UB har deltatt i arbeidsgruppen "Lagring og deling av forskningsdata" som har utarbeidet rapporten Dataeksplosjon – en stor utfordring, og en gedigen mulighet!.

Elin Stangeland orienterer om UBs rolle i prosjektet.

Forslag til vedtak:
Bibliotekstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 7   Orienteringssaker

Sak 8   Eventuelt

Publisert 24. feb. 2016 11:30 - Sist endret 19. jan. 2018 15:24