Bibliotekstyremøte 2/2016

5. oktober 2016, kl 12.15, møterom 4236 Georg Sverdrups hus

Sak 1   Innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 2   Protokoll fra møte 1/2016

Protokoll

Forslag til vedtak:
Protokollen fra møte 1/2016 godkjennes.

Sak 3   Kompetanse i Universitetsbiblioteket

Notat

Forslag til vedtak:
Bibliotekstyret tar saken til etterretning.

Sak 4   Budsjettrammer 2017

Bibliotekdirektøren orienterer om den økonomiske situasjonen og konsekvenser av rammekutt.

Forslag til vedtak:
Bibliotekstyret tar saken til etterretning.

Sak 5   Open Access

Avdelingsleder Håvard Kolle Riis orienterer om status for arbeidet med Open Access ved UiO og publiseringsfondet

Forslag til vedtak:
Bibliotekstyret tar saken til etterretning.

Sak 6   Orienteringssaker

Sak 7   Eventuelt

Publisert 28. sep. 2016 14:58 - Sist endret 28. sep. 2016 15:01