Bibliotekstyremøte 3/2015

1. desember 2016, kl 12.15, møterom 4236 Georg Sverdrups hus

Sak 1   Innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 2   Protokoll fra møte 2/2016

Protokoll

Forslag til vedtak:
Protokollen fra møte 2/2016 godkjennes.

Sak 3   Universitetsbibliotekets årsplan 2017-2019

Årsplan 2017-2018

Forslag til vedtak:
Universitetsbibliotekets årsplan 2017-2018 vedtas.

Sak 4   Universitetsbibliotekets budsjett 2017

Budsjettnotat

Forslag til vedtak:
Universitetsbibliotekets budsjett for 2017 vedtas.

Sak 5   Publiseringsfondet

Bibliotekdirektøren informerer om status for publiseringsfondet.

Forslag til vedtak:
Bibliotekstyret tar informasjonen til etterretning.

Sak 6   Møteplan vår 2017

Sak 7   Orienteringssaker

Sak 8   Eventuelt

Publisert 24. nov. 2016 10:41 - Sist endret 24. nov. 2016 13:24