Bibliotekstyremøte 1/2017

9. mars 2017, kl 12.30, møterom 4236 Georg Sverdrups hus

Sak 1   Innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 2   Protokoll fra møte 3/2016

Protokoll

Forslag til vedtak:
Protokollen fra møte 3/2016 godkjennes.

Sak 3   Universitetsbibliotekets årsrapport for 2016

Årsrapport 2016

Forslag til vedtak:
Bibliotekstyret godkjenner universitetsbibliotekets årsrapport for 2016.

Sak 4   Universitetsbibliotekets regnskap 2016

Regnskap 2016

Forslag til vedtak:
Bibliotekstyret godkjenner universitetsbibliotekets regnskap for 2016.

Sak 5   Retningslinjer for publiseringsfondet

Sakspapir

Forslag til vedtak:
Bibliotekstyret støtter forslaget til nye retningslinjer for publiseringsfondet
 

Sak 6  Akademisk skrivesenter

Prosjekleder Ingerid Straume presenterer Akademisk skrivesenter.

Forslag til vedtak:
Bibliotekstyret tar presentasjonen til etterretning.

Sak 7   Orienteringssaker

  • Ny bibliotekdirektør
  • Senter for læring og utdanning

Sak 8   Eventuelt

Publisert 28. feb. 2017 13:16 - Sist endret 29. nov. 2017 09:22