English version of this page

Universitetsbiblioteket digitale tjenester (UBDIGIT)

Postadresse Postboks 1085 Blindern 0317 OSLO Besøksadresse Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 0851 OSLO Telefon: +47-22844003 Stedkode: 340120

Avdelinga har eit overordna ansvar for bibliotekets digitale tenester.

Ansvarsområder

  • Nettsidene til biblioteket, samt annet kommunikasjonsarbeid.
  • Innkjøp og administrasjon av elektroniske ressursar
  • Systemeigar for biblioteksystemet Alma
  • Systemeigar Oria
  • Systemeigar DUO - Digitale utgivelser ved UiO
  • Systemeigar FRITT - Frie tidsskrifter UiO
  • Drift og utvikling av Opes- og HK1-databasene
  • Prosjekteigar Nytt biblioteksystem Alma

Ansatte