print logo
English version of this page

Juridisk bibliotek. Rettsinformatikk

Biblioteket er et forskningsbibliotek for Senter for rettsinformatikk, men er også åpent for studenter og publikum. Besøkende som ikke er tilknyttet senteret, bes først henvende seg til Juridisk bibliotek i Domus Bibliotheca.

Åpningstider

  • Mandag - fredag:
    09.00 - 15.00, etter avtale

Samlinger

Biblioteket har spesialsamlinger på rettsinformatiske områder som personvern, telekommunikasjonsrett, elektronisk handel og opphavsrett.

Leseplasser

Biblioteket har 4 leseplasser, 6 pc-plasser og et bord til gruppearbeid. Plassene er forbeholdt studenter ved Senter for rettsinformatikk og Avdeling for forvaltningsinformatikk. Trådløst nett.

Utskrift og kopiering

Kopiering gjøres på Læringssenteret i 2. etg. Bøker og tidsskrifter kan tas med ned dit mot deponering av studentkort el.lign. Kopikort kjøpes hos Akademika, Domus Nova.

Utskrift kan tas på skriver i biblioteket. Krever brukernavn og passord ved UiO.

Nye bøker

Fagressurser

Fagressurser for juridiske fag.