English version of this page

Digital Scholarship Center prosjekt

DSC-prosjektet skal skape en synlig og tilgjengelig hub hvor forskere kan få støtte til problemstillinger knyttet til digitale forskningsprosesser, som for eksempel datahåndtering eller utvikling av digitale ferdigheter.

Prosjektbeskrivelse

Digitalisering preger nå hele forskningsprosessen fra ideutvikling til publisering og formidling. Dette betyr omfattende endringer i hvordan forskning praktiseres og de ferdighetene forskere trenger for å produsere forskning. Arbeidet med UiOs «Masterplan for universitetets IT» avdekket store forskjeller i IKT-ferdigheter på alle nivåer i organisasjonen. For å være et verdensledende universitet må UiO sørge for at ansatte og studenter har de ferdighetene og støtten de trenger for å jobbe med digitale teknologier, og til å forstå utfordringene som kan oppstå.

For å øke digitale ferdigheter på UiO og gi forskere støtte tilpasset den nye digitale hverdagen, skal UiO utvikle et eget senter med dette som formål. Internasjonalt finnes det mange eksempler og modeller for denne typen sentre ved universiteter. De kalles gjerne «Digital Scholarship Centers» (DSC).

Prosjektmål

Målet med senteret er å utvikle en synlig og tilgjengelig «hub» hvor forskere kan få:

  • veiledning i digital forskningsprosesser
  • opplæring i digitale ferdigheter
  • møte andre forskere fra forskjellige fagfelt
  • henvisning til aktuelle personer som kan løse problemene utenfor senterets kompetanse

Senteret skal ha god oversikt over tjenester og kompetanse som finnes på UiO. Samtidig skal senteret bruke denne oversikten og tilbakemeldinger fra forskere og andre brukere til å igangsette utvikling av tjenester som ikke allerede finnes.

Nettside

Besøk nettsiden til DSC for å finne ut mer om tjenester og kontaktinformasjon.

Emneord: digital, scholarship, Forskningsstøtte
Publisert 22. jan. 2020 14:34 - Sist endret 15. sep. 2021 08:53