Prosjekt registrering av gamle bøker - 2014

Publisert 24. feb. 2015 12:56

Bøkene er ikke til utlån, men de kan leses i biblioteket etter nærmere avtale med bibliotekaren.

Det er ikke anledning til å kopiere eller scanne.

Publisert 16. okt. 2014 14:47

Bøkene er ikke til utlån, men de kan leses i biblioteket etter nærmere avtale med bibliotekaren.

Det er ikke anledning til å kopiere eller scanne.

Publisert 16. okt. 2014 14:46

Bøkene er ikke til utlån, men de kan leses i biblioteket etter nærmere avtale med bibliotekaren.

Det er ikke anledning til å kopiere eller scanne.

Publisert 26. sep. 2014 10:19

Bøkene er ikke til utlån, men de kan leses i biblioteket etter nærmere avtale med bibliotekaren.

Det er ikke anledning til å kopiere eller scanne.

Publisert 15. sep. 2014 14:30

Bøkene er ikke til utlån, men de kan leses i biblioteket etter nærmere avtale med bibliotekaren.

Det er ikke anledning til å kopiere eller scanne.

Publisert 15. sep. 2014 14:30

Bøkene er ikke til utlån, men de kan leses i biblioteket etter nærmere avtale med bibliotekaren.

Det er ikke anledning til å kopiere eller scanne.

Publisert 15. sep. 2014 14:20

Bøkene er ikke til utlån, men de kan leses i biblioteket etter nærmere avtale med bibliotekaren.

Det er ikke anledning til å kopiere eller scanne.

Publisert 15. sep. 2014 14:19

Bøkene er ikke til utlån, men de kan leses i biblioteket etter nærmere avtale med bibliotekaren.

Det er ikke anledning til å kopiere eller scanne.

Publisert 15. sep. 2014 14:19

Bøkene er ikke til utlån, men de kan leses i biblioteket etter nærmere avtale med bibliotekaren.

Det er ikke anledning til å kopiere eller scanne.