Scriptoteket

Scriptoteket startet våren 2013 som en uformell arbeidsgruppe for å samle folk som er interessert i å gjøre bibliotekshverdagen på UB litt triveligere ved hjelp av scripting og automatisering, med Realfagsbiblioteket som primus motor. Etterhvert har ulike utviklingsprosjekter falt naturlig inn under Scriptotek-paraplyen. Scriptoteket er i liten grad formalisert – det eksisterer først og fremst som en idé om at vi kan drive utvikling i biblioteket i nær kontakt med brukerne. Og at det kan være gøy!

Skjermbilde av koblede emneord i LodLive

Vi i Scriptoteket har lenge interessert oss for å utnytte emneord bedre i søk og navigasjon. I forbindelse med flere mappingprosjekter har vi arbeidet med konvertering og standardisering av de ulike emnesystemene som er i bruk i biblioteket og etablert en eksperimentell plattform for deling som åpne, lenkede data. Samtidig har vi jobbet med et sluttbrukerverktøy for emnesøk som kom i ny versjon i januar 2016.

Colligator er en bokkarusell med emneordsnavigasjon – navnet er en sammenslåing av «collection» og «navigator» og i er tillegg imperativ av «å samle» på latin. Colligator gjør det mulig å visuelt navigere i en samling ved å klikke på emneordsmerkelapper og rotere en karusell med forsider av bøkene som omhandler det valgte emnet.

Bibduck er et rammeverk for å automatisere oppgaver i bibliotekssystemet Bibsys, og koble Bibsys mot andre programmer, f.eks. programvare for RFID-plater og utskrift av stikksedler. Det er laget av folk i skranken for folk i skranken, for å gjøre hverdagen litt enklere.

Bibcraft er et hjemmestrikket utlånssystem som ble unnfanget under noen hektiske dager på The Gathering 2013, og siden har vært med Realfagsbiblioteket på tur til Maker Faire og Forskningstorget. Systemet er fullstendig selvbetjent med RFID og registrering av nye lånere med aktiveringskode på SMS.